următorul
anteriorul
articole

Article

Strategia AEM-Eionet 2021-2030: Furnizarea de date și de cunoștințe pentru realizarea ambițiilor Europei în materie de climă și mediu

Schimba limba
Article Publicată 2021-02-04 Data ultimei modificări 2022-01-19
5 min read
Strategia noastră comună ne indică direcția de urmat, prezentând o nouă modalitate de colaborare și creare de cunoștințe – mai agilă, mai reactivă, mai proactivă și cu mai multă valoare practică, adaptată provocărilor cu care ne vom confrunta și cunoștințelor de care vom avea nevoie în următorul deceniu.

Să rămânem cu toții în siguranță și să marcăm anul 2021 ca reper memorabil în parcursul nostru către o Europă verde și digitală.

2020 va fi un an de care ne vom aminti cu toții. Întreaga lume a fost afectată de COVID-19. În doar câteva luni, pandemia ne-a obligat să schimbăm felul în care trăim, învățăm, lucrăm, ne deplasăm și chiar felul în care socializăm. Unii au pierdut persoane dragi; alții s-au îmbolnăvit. Unii dintre noi lucrează de acasă, din birouri improvizate, iar alții se află în prima linie pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili. Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, majoritatea țărilor Europei se confruntă cu al doilea val de COVID-19, iar impactul asupra sănătății publice, a economiei și a mediului devine tot mai clar.

Amploarea și rapiditatea acestei pandemii au scos la iveală vulnerabilitatea noastră, dar și potențialul nostru de reziliență și agilitate. În fața numeroaselor necunoscute și incertitudini, autoritățile publice au trebuit să adopte și să pună în aplicare măsuri drastice pentru a limita pandemia și a reduce la minimum impactul acesteia. De la o zi la alta, mulți dintre noi au trebuit să devină experți în noi instrumente online pentru muncă și școală. Acest lucru ne-a arătat că avem capacitatea de lua decizii dificile și de a adopta tehnologii și stiluri de viață noi.

Europa își reconfirmă angajamentul față de mediu și climă

În urmă cu aproximativ un an, proaspăt numita Comisie von der Leyen a anunțat Pactul verde european, un set ambițios de priorități politice pentru realizarea neutralității climatice, a sustenabilității economice și a unei tranziții echitabile. Un an mai târziu, este impresionant că, în pofida șocului și a efectelor socioeconomice ale COVID-19, ambițiile pe termen lung ale Uniunii Europene în materie de mediu și de climă nu s-au schimbat. Dimpotrivă, se prezintă în continuare un număr tot mai mare de inițiative politice, printre care Strategia în domeniul biodiversității, Strategia „De la fermă la consumator”, Strategia în domeniul substanțelor chimice și Pactul climatic european. Atât Parlamentul European, cât și Consiliul European au aprobat recent obiectivul mai ambițios de reducere cu cel puțin 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030.

De câteva decenii, oamenii de știință trag semnale de alarmă cu privire la schimbările climatice, degradarea mediului și impactul potențial al acestora asupra bunăstării noastre. Acum ne aflăm însă într-un punct de cotitură, iar deceniul următor ne oferă o șansă unică, pe care nu am mai avut-o până acum. Pentru prima dată, cunoștințele și politicile sunt aliniate pentru a realiza sustenabilitatea pe întregul continent. Angajamentul Europei a rămas neschimbat, chiar și atunci când impactul economic al pandemiei a impus măsuri urgente de redresare. Pachetele de măsuri sunt acum pe deplin aliniate la obiectivele unei redresări verzi și digitale.

Acest angajament ferm și această ambiție politică sunt esențiale, dar nu și suficiente. Ele vor trebui transpuse în politici concrete și în măsuri adoptate în fiecare etapă a parcursului; iar acestea, la rândul lor, trebuie orientate și susținute de cunoștințe fiabile și cu valoare practică, pentru a ne asigura că Europa rămâne pe calea cea bună și își realizează ambițiile pe termen lung în materie de mediu și de climă. Este exact ceea ce vom realiza noi – Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (Eionet).

AEM și Eionet: o viziune unitară și o strategie comună pentru perioada 2021- 2030

În următorul deceniu, provocările în materie de mediu și climă cu care se va confrunta Europa vor necesita răspunsuri sistemice, precum și punerea în aplicare deplină a politicilor și integrarea completă a obiectivelor referitoare la sustenabilitate în politicile socioeconomice. De asemenea, va fi esențială sensibilizarea publicului, care va determina alegeri mai sustenabile și o coordonare globală.

Strategia AEM-Eionet 2021-2030 își propune să furnizeze datele și cunoștințele necesare pentru a face față acestor provocări. Viziunea noastră este aceea de a face posibilă o Europă durabilă prin cunoștințe fiabile și cu valoare practică, destinate luării de decizii în cunoștință de cauză cu privire la prioritățile și soluțiile în materie de mediu și de climă, în conformitate cu ambițiile politice ale Europei. Împreună, AEM și Eionet vor constitui principala rețea de cunoștințe relevante pentru politici în materie de mediu și de climă la nivelul Uniunii Europene și la nivel național.  

În prezent, rețeaua noastră extinsă pune în legătură sute de instituții din 38 de țări membre și partenere. De asemenea, Eionet cuprinde centre tematice europene – consorții de organizații europene cu competențe în domenii de mediu specifice. Este o rețea unică, menită să sprijine politicile prin oferirea de competențe și cunoștințe bazate pe date de calitate, prin consolidarea capacităților și printr-o infrastructură inovatoare de raportare electronică a datelor.

Ne-am stabilit obiectivele strategice pentru următorul deceniu. Vom continua să sprijinim punerea în aplicare a politicilor și tranziția către sustenabilitate și vom furniza în timp util date care să fundamenteze soluții la provocările legate de sustenabilitate. Pentru a furniza cunoștințele necesare, vom construi rețele și parteneriate mai puternice și vom valorifica pe deplin potențialul datelor, al tehnologiei și al digitalizării, asigurându-ne totodată că ne dezvoltăm în continuare competențele și capacitățile la nivelul întregii rețele.

Vom furniza cunoștințe cu valoare practică în cinci domenii de activitate: biodiversitatea și ecosistemele; atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea; sănătatea umană și mediul; economia circulară și utilizarea resurselor; tendințele, perspectivele și răspunsurile în materie de sustenabilitate. Prin intermediul acestor cinci domenii de activitate interconectate ne vom ocupa de sectoarele de producție, precum și de sistemele de consum și de producție din Europa.

Strategia noastră comună ne indică direcția de urmat, prezentând o nouă modalitate de colaborare și creare de cunoștințe – mai agilă, mai reactivă, mai proactivă și cu mai multă valoare practică, adaptată provocărilor cu care ne vom confrunta și cunoștințelor de care vom avea nevoie în următorul deceniu.

Să rămânem cu toții în siguranță și să marcăm anul 2021 ca reper memorabil în parcursul nostru către o Europă verde și digitală.

Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx
Directorul executiv al AEM

Editorial publicat în ediția din decembrie 2020 a Buletinului informativ AEM 04/2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului