următorul
anteriorul
articole

Biodiversitatea - Ecosistemele

Lucrările Agenției Europene de Mediu (AEM) și alte evaluări au arătat că ecosistemele europene sunt grav amenințate. După secole de exploatare care și-au pus amprenta asupra naturii Europei, cele mai multe habitate și specii protejate nu se află într-o stare bună de conservare. Raportul „Semnale de mediu AEM” din 2021 prezintă o viziune de ansamblu asupra problemelor cu care se confruntă natura Europei și propune strategii menite să ducă la inversarea situației.

Răsfoiți catalogul

Acţiuni asupra documentului