næste
forrige
emner

Article

EEA-Miljønet-strategi 2021-2030: Levering af data og viden for at leve op til Europas klima- og miljøambitioner

Skift sprog
Article Udgivet 04/02 2021 Sidst ændret 19/01 2022
5 min read
Photo: © Hasan Baglar, REDISCOVER Nature /EEA
Vores fælles strategi viser retningen for vores rejse. Den indfører en ny måde at arbejde sammen og skabe viden på — mere fleksibel, mere lydhør, mere proaktiv, mere direkte anvendelig — som passer til de udfordringer, vi vil stå over for, og den viden, vi vil få brug for i de kommende ti år.

Pas godt på jer selv, og lad os gøre 2021 til en uforglemmelig milepæl på vejen mod et grønt og digitalt Europa.

Hans Bruyninckx, Administrerende direktør for EEA

2020 er et år, vi alle vil huske. Hele verden har været ramt af covid-19. På få måneder tvang pandemien os til at ændre den måde, vi bor, lærer, arbejder og bevæger os rundt på — og endda måden, vi omgås hinanden på. Nogle har mistet kære, andre er blevet syge. Nogle af os har arbejdet hjemmefra, så godt det nu har kunnet lade sig gøre, mens andre har stået i frontlinjen for at hjælpe de mest sårbare. Nu hvor året nærmer sig sin afslutning, er hovedparten af landene i Europa ramt af anden bølge af covid-19, og konsekvenserne — for folkesundheden, økonomien og miljøet — begynder at blive tydeligere.

Omfanget og hastigheden af denne pandemi har vist, hvor sårbare vi er, og hvor robuste og fleksible vi også kan være. Stillet over for mange ubekendte faktorer og stor usikkerhed har myndighederne skullet tage drastiske midler i brug for at bringe pandemien under kontrol og begrænse dens skadevirkninger. Fra den ene dag til den anden var mange af os nødt til at blive eksperter i at anvende nye onlineværktøjer på arbejdet og i skolen. Krisen har vist os, at vi kan træffe svære beslutninger, og at vi kan tilegne os nye teknologier og nye måder at leve på.

 

Europas målsætning for miljø og klima er bekræftet på ny

Det er ca. et år siden, at den nyligt tiltrådte von der Leyen-Kommission annoncerede Den europæiske grønne pagt — en række ambitiøse politiske prioriteringer, der skal sikre, at vi opnår klimaneutralitet, økonomisk bæredygtighed og en retfærdig overgang. Et år senere, med chokket og de socioøkonomiske konsekvenser af covid-19 i bagagen, er det imponerende, at Den Europæiske Unions langsigtede miljø- og klimaambitioner ikke har ændret sig. Tværtimod iværksættes der hele tiden stadig flere politiske initiativer, heriblandt Biodiversitetsstrategien, Fra jord til bord-strategien, Kemikaliestrategien og Den europæiske klimapagt. Både Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har for nylig godkendt det mere ambitiøse mål om en reduktion af udledningen af drivhusgasser på mindst 55 % frem mod 2030.

Videnskaben har i flere årtier advaret om klimaændringer og miljøforringelser og de potentielle konsekvenser for vores sundhed. Vi har imidlertid nu nået et vendepunkt, og de næste ti år giver os en helt unik mulighed, som vi aldrig har haft før. For første gang er viden og politik blevet bragt på linje med hinanden med det mål at skabe en bæredygtig fremtid for hele Europa. Europas målsætning har ikke ændret sig, selv om de økonomiske konsekvenser af pandemien har gjort det nødvendigt at vedtage akutte hjælpepakker. Disse pakker ligger nu fuldt ud på linje med målene om en grøn og digital genopretning.

Denne stærke målsætning og politiske ambition er afgørende, men det er ikke nok. Det er nødvendigt at omsætte målsætningen og ambitionen til konkrete politikker og tiltag, der skal iværksættes undervejs på rejsen, der på sin side skal være styret og understøttet af pålidelig og direkte anvendelig viden for at sikre, at Europa holder kursen og lever op til sine langsigtede miljø- og klimaambitioner. Og det er præcis det, vi — Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Miljønettet) — vil sikre sker.

 

EEA og Miljønettet: en fælles vision og en fælles strategi for 2021-2030

I de kommende ti år vil de miljø- og klimaudfordringer, som Europa står over for, kræve systemiske løsninger samt fuld gennemførelse af politikker og fuld integration af bæredygtighedsmål i socioøkonomiske politikker. En bevidstgørelse af borgerne, der fører til mere bæredygtige valg, samt global koordinering vil også have afgørende betydning.

EEA-Miljønet-strategien 2021-2030 skal levere de data og den viden, der er nødvendig for at tackle disse udfordringer. Det er vores vision "at muliggøre et bæredygtigt Europa gennem pålidelig og direkte anvendelig viden, så beslutninger om prioriteringer og løsninger på miljø- og klimaområdet kan træffes på et informeret grundlag, på linje med Europas politiske ambitioner. Sammen vil EEA og Miljønettet danne det førende netværk for politikrelevant miljø- og klimaviden på EU- og landeniveau."  

I dag forbinder vores omfattende netværk hundredvis af institutioner fra 38 medlems- og samarbejdslande. Miljønettet omfatter også de europæiske temacentre — grupper af europæiske institutioner med ekspertise inden for specifikke miljøområder. Det er et unikt netværk, der skal understøtte politikudformningen ved at tilføre ekspertise og viden, der er underbygget af kvalitetssikrede data, kapacitetsopbygning og en innovativ datainfrastruktur med e-rapportering.

Vi har identificeret vores strategiske mål for de kommende ti år. Vi vil fortsat understøtte gennemførelsen af politikker samt en bæredygtig omstilling, og vi vil  levere rettidigt input til løsninger på bæredygtighedsudfordringer. For at kunne stille den viden, der er behov for, til rådighed vil vi etablere stærkere netværk og partnerskaber og udnytte potentialet fra data, teknologi og digitalisering fuldt ud, mens vi samtidig sikrer, at vi fortsat udvikler vores ekspertise og kapacitet i hele netværket.

Vi vil levere direkte anvendelig viden inden for fem arbejdsområder, nemlig biodiversitet og økosystemer; modvirkning af klimaændringer og tilpasning; menneskers sundhed og miljøet; cirkulær økonomi og ressourceforbrug; bæredygtighedstendenser, -udsigter og -løsninger. Vi vil forholde os til Europas produktionssektorer samt forbrugs- og produktionssystemer gennem disse fem indbyrdes forbundne arbejdsområder.

Vores fælles strategi viser retningen for vores rejse. Den indfører en ny måde at arbejde sammen og skabe viden på — mere fleksibel, mere lydhør, mere proaktiv, mere direkte anvendelig — som passer til de udfordringer, vi vil stå over for, og den viden, vi vil få brug for i de kommende ti år.

Pas godt på jer selv, og lad os gøre 2021 til en uforglemmelig milepæl på vejen mod et grønt og digitalt Europa.

Hans Bruyninckx

Administrerende direktør for EEA

Lederartikel offentliggjort i december 2020-udgaven af EEA's nyhedsbrev 04/2020.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage