næste
forrige
emner

Biodiversitet – økosystemer

Ikke-bæredygtigt landbrug og skovbrug, byspredning og forurening er de primære syndere bag et drastisk fald i Europas biodiversitet, som nu truer tusindvis af dyrearter og levesteders overlevelse. Desuden mangler flere medlemsstater stadig at gennemføre EU's naturdirektiver og anden miljølovgivning. De fleste beskyttede levesteder og arter har en dårlig bevaringsstatus, og der skal gøres meget mere for at rette op på situationen i henhold til miljøtilstandsrapporten fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der blev offentliggjort i dag.

Med stigende trusler fra overudnyttelse af havenes ressourcer, forurening og klimaforandringer er der behov for akutte tiltag for at genoprette Europas havområder. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs rapport om Europas marine økosystemer, som offentliggøres i dag, er tiden ved at rinde ud for at vende årtiers forsømmelse og misbrug.

Uanset hvor vi er, kan vi alle sætte pris på naturen, måske nu mere end nogensinde før. I det Europæiske Miljøagenturs (EEA) fotokonkurrence "REDISCOVER Nature", som starter i dag, opfordres du til at indfange og dele dit bånd med naturen og omgivelserne omkring dig.

Browse katalog

Handlinger