næste
forrige
emner

Biodiversitet – økosystemer

Gennem såvel Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) arbejde som andre vurderinger er det påvist, at de europæiske økosystemer er alvorligt truet. Flere hundrede års udnyttelse har sat sit præg på den europæiske natur, og de fleste beskyttede levesteders og arters bevaringsstatus er ikke god. EEA Signals 2021 giver et overblik over de problemer, den europæiske natur står over for, og peger på strategier til at vende situationen.

Browse katalog

Handlinger