næste
forrige
emner

Biodiversitet – økosystemer

Er du god til at tage billeder? Kan du lide at være i naturen? Hvis du kan svare "ja" til begge spørgsmål, har du måske det, der skal til for at vinde en af pengepræmierne i Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) nye natur-fotokonkurrence ”Well with Nature”. Send os dine bedste billeder inden den 1. oktober 2022.

Gennem såvel Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) arbejde som andre vurderinger er det påvist, at de europæiske økosystemer er alvorligt truet. Flere hundrede års udnyttelse har sat sit præg på den europæiske natur, og de fleste beskyttede levesteders og arters bevaringsstatus er ikke god. EEA Signals 2021 giver et overblik over de problemer, den europæiske natur står over for, og peger på strategier til at vende situationen.

Browse katalog

Handlinger