Tilpasning til klimaændringer

Skift sprog

Klimaændringerne er i gang og forventes at fortsætte. Temperaturerne stiger, nedbørsmønstrene ændrer sig, is og sne smelter og havniveauet stiger. Ekstreme vejrforhold og klimarelaterede hændelser med fare for oversvømmelser og tørke forekommer oftere og med større styrke i mange regioner. Der er forskelle i påvirkningerne og sårbarheden af økosystemer, økonomiske sektorer og menneskers sundhed i de forskellige regioner i Europa. Selv hvis de globale tiltag for at reducere udledningerne viser sig effektive, vil nogle af klimaændringerne være uundgåelige. Det er derfor nødvendigt at indføre supplerende tilpasningsstrategier. Yderligere

Browse katalog

Arkiveret under
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os