næste
forrige
emner

Tilpasning til klimaændringer

Europa er det kontinent i verden, der opvarmes hurtigst, og risici forbundet med klimaforandringer truer energi- og fødevaresikkerhed, økosystemer, infrastruktur, vandressourcer, finansielle stabilitet og folkesundhed. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) analyse, der blev offentliggjort i dag, er mange af disse risici allerede på et kritisk niveau og kan blive katastrofale, hvis ikke der sættes ind hurtigt.

De hidtil usete hedebølger, som Europa har oplevet i år, er den største direkte klimarelaterede trussel mod europæernes sundhed. Hedebølgerne er allerede skyld i adskillige dødsfald og sygdomstilfælde. Hvis der ikke sættes ind med foranstaltninger til at imødegå klimaforandringer og klimatilpasning, vil denne tendens forstærkes. Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der er offentliggjort i dag, kan sundhedsrelaterede handleplaner vedrørende hedebølger, grønne områder, bedre bygningsdesign og tilpasning af arbejdstider bidrage til bedre beskyttelse af de mest sårbare grupper i samfundet.

Browse katalog

Arkiveret under climate change adaptation
Handlinger