dalje
prethodno
stavke

Prilagodbe klimatskim promjenama

Europa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, a klimatski rizici ugrožavaju njezinu energetsku i prehrambenu sigurnost, ekosustave, infrastrukturu, vodne resurse, financijsku stabilnost i zdravlje ljudi. Prema danas objavljenoj procjeni Europske agencije za okoliš (EEA), mnogi od tih rizika već su dosegli kritične razine i mogli bi imati katastrofalne posljedice ako se ne poduzmu hitne i odlučne mjere.

Neviđeni toplinski valovi, poput onih ove godine, najveća su prijetnja zdravlju stanovništva Europe koja je izravno povezana s klimom. Toplinski valovi već su uzrokovali brojne smrti i bolesti. To će se opterećenje povećati ako se ne poduzmu dodatne mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Akcijski planovi u pogledu zdravlja u kontekstu toplinskih valova, urbano ozelenjivanje, bolje projektiranje zgrada i prilagodba radnog vremena mogu doprinijeti boljoj zaštiti najranjivijih skupina u društvu, navodi se u danas objavljenom izvješću Europske agencije za okoliš (EEA).

Objavljeno: 2023-10-29

Europska agencija za okoliš (EEA) izradila je nekoliko procjena koje vrlo jasno pokazuju da su okoliš i dobrobit ljudi povezani. Unatoč tome što je proteklih desetljeća ostvaren napredak, onečišćenje i drugi rizici za okoliš i dalje štete zdravlju ljudi u Europi. Stoga, poboljšanje stanja okoliša i ublažavanje klimatskih promjena mogu imati izravne i neizravne koristi za sve u Europi.

Pretražite katalog

Radnje vezane za dokument