Prisitaikymas prie klimato kaitos

Pakeisti kalbą

Klimato kaita jau vyksta ir, tikėtina, tęsis: didėja temperatūra, kinta kritulių pobūdis, tirpsta ledynai ir sniegas, o jūros lygis kyla. Dauguma regionų susidurs su dažnesniais ir intensyvesniais ekstremaliais oro ir klimato reiškiniais, sukeliančiais tokius pavojus kaip potvyniai ir sausros. Klimato kaitos poveikis ekosistemoms, ekonomikos sektoriams ir žmogaus sveikatai bei gerovei ir su tuo susijęs pažeidžiamumas visoje Europoje skiriasi. Net jei paaiškės, kad pasaulinės pastangos mažinti taršą duoda apčiuopiamų rezultatų, tam tikra klimato kaita vis tiek neišvengiama, todėl, siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio, reikia imtis papildomų veiksmų. Daugiau

Naršyti katalogą

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us