kitas
ankstesnis
punktai

Article

Žiedinė ekonomika Europoje: visi turime savo vaidmenį

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2017-11-08 Paskutinį kartą keista 2021-05-11
3 min read
Daugeliui žmonių žiedinės ekonomikos sąvoka tebėra ne tik abstrakti, bet ir tolima. Nors pasaulyje vis labiau populiarėja ekologiškumas, daugelis žmonių vis dar nenutuokia apie didesnius mūsų gyvenimo pokyčius, kurie turės įvykti norint užtikrinti tvarią ateitį ir ilgalaikę gerovę.

Šiuo metu išteklius naudojame netvariai. Suvartojame ir išgauname daugiau žaliavų nei mūsų planeta gali suteikti per ilgą laiką. 2050 m. pasaulyje bus 6–7 mlrd. viduriniosios klasės vartotojų, todėl vartojimui ir aplinkai bus daromas dar didesnis spaudimas. Šiuolaikiniame mūsų gyvenime reikia vis daugiau patogumo, o tai turi savo kainą. Atkreipkite dėmesį į plastiko naudojimą – jis nepakankamai perdirbamas ir daugybė plastiko gaminių atsiduria vandenynuose ir jūrose bei daro didelę žalą.

Europos ilgalaikiai tikslai

Europos Sąjunga ir kiti viso pasaulio veikėjai daro didelę pažangą mažindami išmetamą anglies dioksido kiekį ir taip kovodami su klimato kaita. Įrodėme, kad išmetamo teršalų kiekio mažinimas ne tik nekenkia ekonomikos augimui, bet jį skatina. Nuo 1990 m. ES bendrasis vidaus produktas padidėjo 50 proc., o išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo 23 proc. Daugiau žmonių dalinasi automobiliais, mažindami suvartojamos energijos kiekį, ar imasi perdirbimo ir rūšiuoja savo buitines atliekas. Tai – puikūs veiksmai, tačiau žinome, kad šių priemonių nepakaks norint užtikrinti mažą išmetamo anglies dioksido kiekį ateityje ar pasiekti Europos Sąjungos ilgalaikį tikslą „gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“.

Matome, kad visuomenė tampa vis sąmoningesnė šios problemos atžvilgiu, taip pat kad rengiami nauji politikos planai, iš esmės pakeisiantys mūsų gamybos, vartojimo ir gyvenimo įpročius. Šiuose politikos planuose pateikiamas integruotas ir sistemingas atsakas, kuriuo atsižvelgiama į ilgalaikę perspektyvą. 2015 m. Europos Komisija parengė žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinį, kuris yra Europos atsakymas į klausimus dėl ateities. Jis apima skirtingus pratęsto produktų gyvavimo ciklo etapus nuo gamybos ir naudojimo iki atliekų tvarkymo. Pasiūlyti veiksmai bus naudingi tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Jais siekiama verslo cikle kuo ilgiau išsaugoti fizines medžiagas ir jų vertę, mažinti atliekas, skatinti energijos taupymą ir mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šie pasiūlymai pagrįsti 54 veiksmais, kurie šiuo metu perkeliami į konkrečias politikos kryptis, ir apima įvairią ekonominę veiklą ir sektorius.

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos padės sumažinti aplinkos ir žmonių sveikatos problemas, kurias lėmė dabartinė linijinė ekonomika, pagrįsta principu „gaminti–naudoti–išmesti“. Tačiau reikės smarkiai pakeisti gamybos ir vartojimo sistemas ir neapsiriboti vien efektyviu išteklių naudojimu ir atliekų perdirbimu.

Žinių kaupimas ir pažangos stebėsena

Svarbus žiedinės ekonomikos įgyvendinimo aspektas bus žinių kaupimas, pažangos stebėsena ir užtikrinimas, kad politikos formuotojai turėtų žinių, duomenų ir informacijos, reikalingų rengiant palankią ir lanksčią politiką. Tai labai svarbi Europos aplinkos agentūros vykdoma užduotis.

Neseniai Helsinkyje Pasauliniame žiedinės ekonomikos forume  kartu su maždaug 1 500 politikos formuotojų, mokslininkų ir verslo lyderių iš daugiau kaip 100 šalių dalijomės idėjomis, vizijomis ir sprendimais, kaip supaprastinti žiedinės ekonomikos modelį, ir juos aptarėme. Šioje konferencijoje EAA pabrėžė, kaip svarbu kaupti žinias. Mūsų agentūra pristatė antrąją iš suplanuotų pateikti ataskaitų apie žiedinę ekonomiką. Mūsų naujausioje ataskaitoje „Žiedinis projektavimas. Produktai žiedinėje ekonomikoje“ rašoma apie produktų projektavimą skatinančius veiksnius ir apie tai, kaip naujos gamybos ir vartojimo tendencijos gali pagerinti aktyvesnį žiedinį medžiagų naudojimą arba jam kliudyti. Pavyzdžiui, kaip tokios atsirandančios naujovės ir tendencijos, kaip moduliniai mobilieji telefonai ir atsarginių detalių trimatis spausdinimas, suderinamos su perėjimu prie žiedinės ekonomikos. „Žiedinis projektavimas“ neįvyks savaime. Jis turės būti parengtas remiantis tvirtomis viešosiomis ir privačiosiomis valdymo struktūromis, kurios pateiks būsimų veiksmų gaires. Visuomenė ir verslas taip pat turės aktyviai nuspręsti, kurias rinkos sąlygas, naująsias technologijas ir kokius mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą reikėtų skatinti.

Remiant perėjimą prie žiedinės ekonomikos, visi turime atlikti tam tikrą vaidmenį. Siekiant įvykdyti svarbią pertvarką, būtina turėti tinkamą informaciją ir priimti teisingus sprendimus. Visiškai aišku, kad jeigu nesukursime radikalių naujovių ir technologijų, kuriomis būtų paspartintas mūsų perėjimas prie žiedinės ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, jis neįvyks.

 

Hans Bruyninckx

EAA vykdomasis direktorius

Įžanginis straipsnis, paskelbtas 2017 m. birželio mėn. EAA informaciniame biuletenyje Nr. 2017/02.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage