dalje
prethodno
stavke

Article

Kružno gospodarstvo u Europi: svi možemo doprinijeti

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2017-06-14 Zadnja izmjena 2021-05-11
Većini je ideja kružnog gospodarstva apstraktan pa čak i stran pojam. Iako je zeleno gospodarstvo sve popularnija tema u svijetu, mnogi još uvijek nisu svjesni da ćemo morati znatno promijeniti svoj stil života ako želimo osigurati održivu budućnost i dugoročno blagostanje.

Naša trenutačna upotreba resursa nije održiva. Trošimo i crpimo više sirovina nego što naš planet može dugoročno proizvesti. Predviđa se da će do 2050. godine broj potrošača srednjeg sloja u svijetu iznositi 6 do 7 milijardi, a to će povećati pritisak na potrošnju i okoliš. Naš moderni stil života zahtijeva sve veću udobnost, što ima svoju cijenu. Pogledajte samo upotrebu plastike, koja se slabo reciklira, pa mnogi proizvodi od plastike završe u oceanima i morima gdje uzrokuju veliku štetu.

Dugoročni ciljevi Europske unije

Europska unija i drugi akteri diljem svijeta ostvaruju velik napredak u borbi protiv klimatskih promjena smanjenjem emisija ugljika. Dokazali smo da smanjenje emisija ugljika nema negativan utjecaj na gospodarski rast, već upravo suprotno. Od 1990. bruto domaći proizvod EU-a porastao je za 50 %, dok se emisija stakleničkih plinova smanjila za 24 %. Mnogi doprinose smanjenju emisija ugljika zajedničkim korištenjem automobila, smanjenjem potrošnje energije ili recikliranjem i odvajanjem otpada iz kućanstva. Ti koraci vode u dobrom smjeru, ali znamo da te mjere nisu dovoljne kako bi se osigurala budućnost s niskom razinom emisije ugljika ili postigao dugoročni cilj Europske unije koji glasi „živjeti dobro unutar granica našeg planeta”.

Primjećujemo sve veću osviještenost javnosti o tom problemu, a izrađuju se i novi planovi u okviru politike usmjereni k temeljitoj promjeni načina proizvodnje, potrošnje i života. Ti planovi uključuju integrirane i sustavne dugoročne mjere. Krajem 2015. godine Europska komisija predložila je zakonodavni paket mjera za kružno gospodarstvo, svojevrsnu strategiju Europske unije za buduće djelovanje. Paketom su obuhvaćene različite faze produženog životnog ciklusa proizvoda, od njegove proizvodnje i potrošnje do upravljanja otpadom. Predložene su mjere usmjerene k ostvarenju pozitivnih učinaka za okoliš i gospodarstvo. Mjerama se žele očuvati fizički materijali i njihova vrijednost što je dulje moguće u gospodarskom ciklusu, smanjiti otpad, potaknuti ušteda energije i smanjiti emisija stakleničkih plinova. Ti prijedlozi se temelje na 54 mjere, koje se trenutačno primjenjuju u okviru konkretnih politika u raznim gospodarskim aktivnostima i sektorima.

Prelaskom na kružno gospodarstvo ublažili bi se problemi u pogledu okoliša i ljudskog zdravlja uzrokovani trenutačnim linearnim gospodarstvom po principu „proizvedi-upotrijebi-baci”. No potrebno je uvesti znatne promjene u sustave proizvodnje i potrošnje koje bi obuhvaćale više od same učinkovite uporabe resursa i recikliranja otpada.

Stjecanje novih znanja i praćenje napretka

U okviru prelaska na kružno gospodarstvo iznimno je važno usredotočiti se na stjecanje novih znanja i praćenje napretka te pobrinuti se da su tvorci politika dovoljno upućeni i da raspolažu podacima i informacijama potrebnima za usmjeravanje izrade poticajnih i fleksibilnih politika. To je ključan zadatak Europske agencije za okoliš.

Nedavno sam zajedno s 1500 tvoraca politika, istraživača i poslovnih čelnika iz više od 100 zemalja prisustvovao Svjetskom forumu o kružnom gospodarstvu u Helsinkiju tijekom kojega smo razmijenili i razmatrali ideje, vizije i rješenja o provedbi modela kružnog gospodarstva. Na konferenciji je Europska agencija za okoliš istaknula važnost stjecanja novih znanja. Naša je Agencija predstavila svoje drugo u nizu planiranih izvješća o kružnom gospodarstvu. U našem najnovijem izvješću „Circular by design – products in a circular economy” (Dizajn proizvoda u kružnom gospodarstvu) govori se o pokretačima izrade proizvoda i načinu na koji novi trendovi u proizvodnji i potrošnji mogu olakšati ili spriječiti upotrebu materijala u skladu s načelima kružnog gospodarstva. Na primjer, kako se najnovije inovacije i trendovi, poput modularnih mobilnih telefona ili ispisa rezervnih dijelova pomoću 3D pisača, uklapaju u ideju kružnog gospodarstva? Spontan prelazak na kružno gospodarstvo nije moguć. Njega moraju poduprijeti snažne javne i privatne gospodarske strukture, koje će ponuditi smjernice za buduće djelovanje u pogledu uspostave kružnog gospodarstva. Društvo i poslovni sektor također moraju aktivno pratiti koje uvjete na tržištu, nove tehnologije te istraživanja i razvoj treba poticati.

Svi možemo doprinijeti prelasku na kružno gospodarstvo. Važno je da raspolažemo pravim informacijama i rješenjima za ostvarivanje te velike promjene. To je moguće samo ako osmislimo originalne inovacije i tehnologije kojima bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo s niskom razinom emisije ugljika.

 

Hans Bruyninckx

Izvršni direktor Europske agencije za okoliš

Uvodni članak objavljen je u izdanju br. 02/2017 biltena Europske agencije za okoliš iz lipnja 2017.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage