ďalej
späť
body

Article

Obehové hospodárstvo v Európe: všetci sa musíme zapojiť

Zmeniť jazyk
Article Publikované 14. 06. 2017 Posledná zmena 11. 05. 2021
Pre väčšinu ľudí ostáva myšlienka obehového hospodárstva naďalej abstraktným, ak nie úplne vzdialeným pojmom. Zatiaľ čo téma „ekologizácie“ je čoraz populárnejšia na celom svete, mnoho ľudí si ešte neuvedomuje, aké rozsiahlejšie zmeny budeme musieť uskutočniť v našom spôsobe života, aby sme zabezpečili trvalo udržateľnú budúcnosť a dlhodobú prosperitu.

Spôsob, akým v súčasnosti využívame zdroje, nie je trvalo udržateľný. Spotrebúvame a ťažíme viac surovín, ako je naša planéta schopná v dlhodobom horizonte poskytnúť. Do roku 2050 bude na celom svete 6 až 7 miliárd spotrebiteľov strednej triedy, v dôsledku čoho sa zvýši tlak na spotrebu a na životné prostredie. Náš moderný život si vyžaduje stále väčšie vymoženosti, a to niečo stojí. Stačí sa pozrieť na používanie plastov, ktoré sa recyklujú len v malej miere a mnohé plastové výrobky končia v oceánoch a moriach, kde spôsobujú vážne škody.

Dlhodobé ciele Európy

Európska únia a ďalšie krajiny vo svete dosahujú výrazné pokroky v boji proti zmene klímy znížením emisií uhlíka. Preukázali sme, že obmedzenie emisií nemá negatívny vplyv na hospodársky rast, práve naopak. Od roku 1990 vzrástol hrubý domáci produkt EÚ o 50 %, pričom emisie skleníkových plynov sa znížili o 24 %. Zapája sa čoraz väčší počet ľudí tým, že spoločne využívajú automobily (car-sharing), znižujú svoju spotrebu energie alebo recyklujú a triedia odpadky z domácnosti. Sú to dobré kroky, vieme však, že tieto opatrenia nebudú stačiť na to, aby sme vytvorili nízkouhlíkovú budúcnosť alebo splnili dlhodobý cieľ Európskej únie, ktorým je „dobrý život v rámci možností našej planéty“.

Objavujú sa známky, že povedomie verejnosti o tomto probléme rastie a pripravujú sa nové politické plány, ktoré zásadne zmenia spôsob, akým vyrábame, spotrebúvame a žijeme. Tieto politické plány obsahujú integrované a systémové riešenia s dlhodobou perspektívou. Koncom roku 2015 Európska komisia predložila legislatívny balík predpisov o obehovom hospodárstve, ktorý je odpoveďou Európy na to, ako postupovať ďalej. Tento balík zahŕňa rôzne štádiá predĺženého životného cyklu výrobku – od výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom. Navrhované opatrenia sú zostavené tak, aby boli prínosom pre životné prostredie aj pre hospodárstvo. Zamerané sú na zachovanie fyzických materiálov a ich hodnoty čo možno najdlhšie v rámci hospodárskeho cyklu, na znižovanie odpadu, zvyšovanie úspory energie a znížovanie emisií skleníkových plynov. Tieto návrhy sa opierajú o 54 opatrení, ktoré sa v súčasnosti premietajú do konkrétnych politík vzťahujúcich sa na mnohé hospodárske činnosti a oblasti.

Prechod na obehové hospodárstvo prispeje k zmierneniu environmentálnych a zdravotných problémov spôsobených naším súčasným lineárnym hospodárstvom, ktoré je založené na zásade „vyrobiť-použiť-zahodiť“. Vyžiada si to však rozsiahle zmeny systémov výroby a spotreby, ďaleko nad rámec efektívnosti využívania zdrojov a recyklácie odpadu.

Rozširovanie poznatkov a monitorovanie pokroku

Kľúčovým aspektom pri realizovaní obehového hospodárstva bude získavanie poznatkov, monitorovanie pokroku a zaistenie, aby tvorcovia politík chápali situáciu, mali údaje a informácie potrebné na pomoc pri usmerňovaní prípravy podporných a flexibilných politík. Európska environmentálna agentúra sa podujala na to, že bude plniť túto dôležitú úlohu.

Nedávno som sa v Helsinkách na Svetovom fóre obehového hospodárstva pripojil k približne 1 500 tvorcom politík, výskumným pracovníkom a popredným podnikateľom z viac než 100 krajín, aby som si s nimi vymenil nápady, vízie a riešenia týkajúce sa spôsobu zavádzania modelu obehového hospodárstva a diskutoval o nich. Na konferencii agentúra EEA zdôraznila význam rozširovania poznatkov. Naša agentúra prezentovala svoju druhú správu zo série plánovaných správ o obehovom hospodárstve. V najnovšej správe s názvom Circular by design — products in a circular economy (Obehové hospodárstvo už v štádiu návrhu – výrobky v obehovom hospodárstve) sa pozornosť venuje hnacím silám  dizajnu výrobkov a tomu, ako vznikajúce výrobné a spotrebné trendy môžu posilniť využívanie materiálu, ktorý je viac v súlade so zásadami obehového hospodárstva, alebo tomu brániť. Napríklad: Ako prispievajú ku koncepcii prechodu na obehové hospodárstvo nové inovácie a trendy alebo ako k nej prispievajú modulárne mobilné telefóny alebo 3D tlač náhradných dielov? Výrobky sa samé od seba nestanú „obehovými už v štádiu návrhu“. Tento proces budú musieť podporovať silné verejné a súkromné štruktúry riadenia, ktoré poskytnú plán realizácie do budúcnosti. Spoločnosť a podnikateľská sféra tiež budú musieť aktívne sledovať, aké trhové podmienky a nové technológie, ako aj to, aký výskum a vývoj je potrebné presadzovať.

V podporovaní prechodu na obehové hospodárstvo všetci zohrávame určitú úlohu. Je nevyhnutné, aby sme všetci mali k dispozícii správne informácie a riešenia na uskutočnenie tohto rozsiahleho prechodu. Je však jasné, že pokiaľ neprídeme s prevratnými inováciami a technológiami, ktoré urýchlia náš prechod na obehové a nízkouhlíkové hospodárstvo, k žiadnemu prechodu nedôjde.

 

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ agentúry EEA

Rozhovor uverejnený v Spravodajcovi EEA č. 2/2017 (jún 2017)

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage