Politické nástroje

Zmeniť jazyk

Politiky zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní a zlepšovaní stavu nášho životného prostredia. Od obdobia schválenia prvého environmentálneho akčného programu v roku 1973 došlo k významnému rozvoju európskych politík v oblasti životného prostredia a prijalo sa niekoľko stoviek právnych predpisov zameraných na otázky z tejto oblasti. Hodnotenie politík v oblasti životného prostredia pomáha identifikovať ako a ktoré politiky fungujú a ako môžu prispieť k „dobrému životu v rámci možností našej planéty“. Viac

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás