Efektívne využívanie zdrojov a likvidácia odpadu

Zmeniť jazyk

Hlavnou príčinou súčasných globálnych problémov životného prostredia je nadmerné čerpanie prírodných zdrojov ľudskou spoločnosťou vrátane (fosílnych) palív, minerálov, vody, pôdy a biodiverzity. Jednoznačne sa ukazuje, že prevládajúci európsky model ekonomického rozvoja – založený na intenzívnom využívaní zdrojov, produkcii odpadu a znečistenia – nie je dlhodobo udržateľný. V súčasnosti sa Európska únia (EÚ) spolieha predovšetkým na dovoz zdrojov, pričom na uspokojenie našich požiadaviek by sme potrebovali dvojnásobok celkovej rozlohy EÚ. Mnohé z týchto zdrojov sa využívajú len krátko, resp. sú vyradené z hospodárstva uložením na skládkach alebo sa degradujú recykláciou na produkty nižšej kategórie. Viac

Prehliadať katalóg