næste
forrige
emner

Article

Cirkulær økonomi i Europa: Vi har alle en rolle at spille

Skift sprog
Article Udgivet 14/06 2017 Sidst ændret 11/05 2021
For de fleste mennesker er tanken om en cirkulær økonomi stadig et abstrakt eller måske ligefrem fjernt begreb. Selv om "grønnere adfærd" er et emne, der bliver mere og mere populært i hele verden, er mange mennesker stadig ikke klar over de store ændringer, der skal ske i vores måde at leve på for at sikre en bæredygtig fremtid og vores velfærd på lang sigt.

Vores nuværende ressourceanvendelse er ikke bæredygtig. Vi forbruger og udvinder flere råstoffer, end vores planet kan levere i det lange løb. I 2050 vil der være 6-7 mia. middelklasseforbrugere i hele verden, som vil lægge øget pres på forbrug og miljø. Vores moderne tilværelse kræver stadig større bekvemmelighed, og det har sine omkostninger. Tag bare brugen af plast. Det bliver ikke genbrugt i tilstrækkelig grad, og mange plastprodukter ender i havet, hvor de gør stor skade.

Europas langsigtede mål

Den Europæiske Union og andre af verdens lande gør væsentlige fremskridt, når det gælder om at bekæmpe klimaændringerne ved at reducere CO2-emissionerne. Vi har vist, at en begrænsning af emissionerne ikke er skadelig for den økonomiske vækst, snarere tværtimod. Siden 1990 er EU's bruttonationalprodukt steget med 50 %, mens drivhusgasemissionerne er faldet med 24 %. Flere og flere bidrager hertil ved at bruge delebiler, skære ned på energiforbruget eller gå ind for genbrug og sortere deres husholdningsaffald. Det er gode tiltag, men vi ved, at disse foranstaltninger ikke vil være tilstrækkelige til at sikre, at vi opnår en kulstoffattig fremtid eller når EU's langsigtede mål om "et godt liv i en ressourcebegrænset verden".

Vi ser tegn på, at offentligheden bliver mere og mere bevidst om problemet, og der udarbejdes nye politiske planer, som vil medføre grundlæggende ændringer af den måde, vi producerer, forbruger og lever på. Disse politiske planer omfatter en integreret og systemisk respons med et langsigtet perspektiv. I slutningen af 2015 udarbejdede Europa-Kommissionen en lovgivningspakke om cirkulær økonomi, som er Europas svar på, hvordan vejen frem ser ud. Pakken dækker forskellige stadier af et produkts forlængede levetid fra produktion og forbrug til affaldshåndtering. De foreslåede foranstaltninger er beregnet på at komme både miljøet og økonomien til gavn. De tager sigte på at bevare fysiske materialer og deres værdi så længe som muligt i den økonomiske cyklus, reducere affald, fremme energibesparelser og reducere drivhusgasemissioner. Disse forslag bygger på 54 foranstaltninger, som i øjeblikket er ved at blive omsat til konkrete politikker, og som dækker en lang række økonomiske aktiviteter og sektorer.

Omstilling til en cirkulær økonomi vil bidrage til at mindske de miljømæssige og menneskelige sundhedsproblemer, som vores nuværende lineære "producer-forbrug-smid væk"-økonomi har medført. Det vil dog kræve nogle massive ændringer af produktions- og forbrugssystemerne, som er langt mere omfattende end ressourceeffektivitet og genbrug af affald.

Vidensopbygning og overvågning af fremskridt

Et vigtigt aspekt, når det gælder om at gøre den cirkulære økonomi til en realitet, er at opbygge viden, overvåge fremskridtene og sikre, at de politiske beslutningstagere har den forståelse og de data og oplysninger, de har brug for til at styre udviklingen af støttende og fleksible politikker. Det er en central opgave, som vi har påtaget os i Det Europæiske Miljøagentur.

For nylig deltog jeg sammen med ca. 1 500 politiske beslutningstagere, forskere og virksomhedsledere fra over 100 lande i World Circular Economy Forum i Helsinki for at udveksle og diskutere idéer til, visioner om og løsninger på, hvordan vi integrerer den cirkulære økonomiske model. På konferencen understregede EEA vigtigheden af vidensopbygning. Miljøagenturet fremlagde den anden af en række planlagte rapporter om cirkulær økonomi. Vores seneste rapport om cirkulært design og produkter i en cirkulær økonomi, "Circular by design — products in a circular economy", omhandler faktorerne bag produktdesign, og hvordan nye produktions- og forbrugstendenser kan fremme eller hæmme en mere cirkulær brug af materialerne. Hvordan passer f.eks. nyskabelser og nye tendenser som modulære mobiltelefoner eller 3D-print af reservedele ind i en "cirkulær livsstil"? Cirkulært design sker ikke af sig selv. Det skal underbygges af stærke offentlige og private forvaltningsstrukturer, som udgør en køreplan for vejen frem. Samfundet og virksomhederne skal også aktivt se på, hvilke markedsbetingelser og nye teknologier samt hvilken forskning og udvikling der bør fremmes.

Vi har alle en rolle at spille, når det gælder om at støtte omstillingen til en cirkulær økonomi. Det er af afgørende betydning, at vi alle har de rette oplysninger og løsninger til rådighed for at kunne gennemføre den store omstilling. Der er ingen tvivl om, at hvis vi ikke benytter os af disruptiv innovation og teknologier til at fremskynde omstillingen til en cirkulær lavemissionsøkonomi, kommer det ikke til at ske.

 

Hans Bruyninckx

Administrerende direktør for Miljøagenturet (EEA)

Leder offentliggjort i EEA's nyhedsbrev nr. 2017/02, juni 2017

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage