следващ
предишен
елементи

Article

Уводна статия: Грижата за околната среда е грижа за самите нас

Смяна на език
Article Публикуван 29-10-2023 Последна промяна 16-11-2023
1 min read
Photo: © Petros Kaznesis, Well with Nature /EEA
Природата е в основата на нашето здраве и благосъстояние. Тя ни дава чист въздух, вода, храна, материали и място за отдих. Прекараното време сред природата е полезно за психичното ни здраве. А ако не се грижим за планетата, за нейния климат и екосистеми, ние нарушаваме функционирането на нашите общества, влошаваме живота си и може би най-пряко — вредим на собственото си благосъстояние.

„Сигналите на ЕАОС“ за 2023 г. разглеждат най-преките връзки между околната среда, климата и здравето. Качеството на въздуха в Европа се подобри значително през последните десетилетия, което доведе до подобряване на здравето и по-малко случаи на преждевременна смърт. Повечето хора в Европа могат да пият висококачествена питейна вода направо от чешмата, а по-голямата част от местата за къпане са с най-висок стандарт, което ни дава отлични възможности за отмора. За да защити хората и околната среда, Европа е въвела най-съвременното законодателство в областта на химикалите в света и изпълнява най-амбициозните ангажименти в областта на климата.

Здравето е едновременно напълно частен проблем, но и тема от голямо обществено значение. Запитани кое е най-важното нещо в живота им, хората по света посочват собственото си здраве и здравето на близките си. В политиката здравното обслужване е тема на бурни дебати и изразходва голям дял от публичните бюджети.

Можем да се радваме, че днешните поколения европейци живеят по-дълго и по-здравословно от всякога. Някои от тези положителни промени могат да бъдат свързани с напредъка на политиките в областта на околната среда. Намаляването на замърсяването на въздуха, подобряването на качеството на питейната вода и на санитарните условия, както и ограничаването на употребата на някои от най-вредните вещества, имат положителен ефект върху здравето ни. Учим се да защитаваме по-добре гражданите от горещи вълни и други опасности, а с амбициозните цели за намаляване на вредните емисии можем да избегнем най-тежките последици от изменението на климата.

Въпреки тези постижения обаче не можем да бъдем наистина удовлетворени. Повече от един от всеки 10 случая на преждевременна смърт в ЕС са свързани със замърсяването на околната среда. Освен това много граждани не могат да водят пълноценен живот, тъй като се борят с болести, свързани с това замърсяване, като респираторни и сърдечносъдови заболявания. Лошото качество на въздуха все още е значима опасност за здравето в Европа. Шумовото замърсяване е нарастващ проблем, с който изглежда трудно ще се справим. Продължаваме да произвеждаме и консумираме големи количества химикали, някои от които вредят на околната среда или на здравето ни. А последиците от изменението на климата стават все по-тежки, като предизвикват недостиг на вода, горещи вълни, големи горски пожари и наводнения. Тези опасности засягат по непропорционален начин най-уязвимите в нашето общество, включително децата, възрастните хора и хората с оскъдни финансови средства или с влошено здраве.

Image source: © Julia Gawell, Well with Nature /EEA

Европейската зелена сделка и нейната програма за нулево замърсяване определят амбициозни цели за опазване на природата, климата и здравето на хората. Намаляването и предотвратяването на замърсяването подобрява качеството на живот и предпазва от заболявания. Някои биха казали, че това струва твърде скъпо. Но то се прави, за да се предпазят екосистемите, от които зависят нашите общества, и за да се защити собственото ни здраве. Както при здравето на екосистемите, така и при здравето на хората, предотвратяването на щетите е много по-евтино и много по-ефективно, отколкото преодоляването на последиците. Това е просто една добра инвестиция за бъдещето — и нещо, за което замърсяващите трябва да плащат.

В подкрепа на тези усилия набира скорост т.нар. Единен здравен подход - „Едно здраве“. Традиционно се фокусираме върху отделни опасности като конкретни видове замърсяване на въздуха, водите или почвата. Подходът „Едно здраве“ отчита, че собственото ни здраве е свързано със здравето на домашните и дивите животни, растенията и околната среда като цяло, и че действията ни за подобряване на здравето трябва да вземат предвид всички тези измерения. Всъщност действията за опазване на природата и климата са действия за опазване на собственото ни здраве.

ЕАОС обединява знания за околната среда, климата и обществото. Заедно с експертната ни мрежа Eionet свързваме данните и информацията за природата, климата и обществените системи в областта на енергетиката, храните, мобилността и застроената среда. Един от примерите за тази дейност е Европейският атлас за околната среда и здравето, който дава възможност на потребителите да проверяват качеството на своята местна околна среда и да анализират индивидуалните и комбинирани рискове за здравето.

Подобен анализ много ясно очертава връзката между околната среда и благосъстоянието. Подобряването на състоянието на околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата носят както преки, така и косвени ползи за всички в Европа. Решенията, в които се използва максимално природата, например парковете в градските райони, често носят тройни ползи, тъй като намаляват замърсяването, увеличават биоразнообразието и подобряват здравето и благосъстоянието ни, включително психичното ни здраве.

Все повече оценки поставят акцент върху „многостранната криза“ от изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, както и необходимостта от предприемане на спешни действия. Казано по опростен начин, всичко, от което се нуждаем, за да оцеляваме и да се развиваме, зависи от природата. Като продължаваме да вредим на природата, увреждаме самите системи в основата на собственото ни здраве и благосъстояние — и излагаме на риск бъдещите поколения.

 

Leena Ylä-Mononen

Изпълнителен директор на ЕАОС

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals 2023, eea signals 2023
Действия към документ