ďalej
späť
body

Article

Úvodník – Starostlivosť o životné prostredie je starostlivosťou o nás samých

Zmeniť jazyk
Article Publikované 16. 11. 2023 Posledná zmena 16. 11. 2023
3 min read
Photo: © Petros Kaznesis, Well with Nature /EEA
Príroda je základom nášho zdravia a kvality života. Poskytuje nám čistý vzduch, vodu, potraviny, materiály a priestor na rekreáciu. Čas strávený v prírode prospieva nášmu duševnému zdraviu. Ak sa nebudeme starať o planétu, jej klímu a ekosystémy, ohrozíme fungovanie našej spoločnosti, zhoršíme si život, pričom možno najpriamejším dôsledkom bude poškodenie vlastnej kvality života.

Signály EEA 2023 poskytujú prehľad najbezprostrednejších väzieb medzi životným prostredím, klímou a zdravím. Kvalita ovzdušia v Európe sa v posledných desaťročiach výrazne zlepšila, čo viedlo k lepšiemu zdraviu a zníženiu počtu predčasných úmrtí. Väčšina ľudí v Európe má k dispozícii kvalitnú pitnú vodu priamo z vodovodu a prevažná väčšina našich kúpalísk spĺňa najvyššie štandardy, čo nám poskytuje vynikajúce možnosti na relaxáciu. V záujme ochrany ľudí a životného prostredia sa v Európe zaviedli aj najpokrokovejšie zákony o chemických látkach na svete a presadzujú sa najambicióznejšie záväzky týkajúce sa klímy.

Zdravie je nielen vysoko súkromná záležitosť, ale zároveň téma s veľkým verejným významom. Keď sa ľudí na celom svete pýtajú na tú najdôležitejšiu vec v ich živote, uvádzajú svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Zdravotníctvo je v politike predmetom vášnivých diskusií a spotrebúva veľkú časť verejných rozpočtov.

Môžeme byť spokojní s tým, že súčasné generácie Európanov žijú dlhšie aj zdravšie ako kedykoľvek predtým. Časť tohto pozitívneho vývoja možno spájať s pokrokom dosiahnutým v environmentálnej politike. Znižovanie znečistenia ovzdušia, zlepšenie kvality pitnej vody a hygieny a obmedzenie používania niektorých najškodlivejších látok majú pozitívny vplyv na naše zdravie. Učíme sa lepšie chrániť občanov pred vlnami horúčav a inými nebezpečenstvami a vďaka ambicióznemu znižovaniu emisií môžeme predísť najhorším dôsledkom zmeny klímy.

Napriek týmto úspechom však nemôžeme byť skutočne spokojní. Viac ako jedno z 10 predčasných úmrtí v EÚ súvisí so znečistením. Okrem toho mnohí občania nie sú schopní žiť plnohodnotný život, pretože bojujú s chorobami súvisiacimi so znečistením, ako sú choroby dýchacích ciest a kardiovaskulárne ochorenia. Zlá kvalita ovzdušia je v Európe stále veľkým zdravotným rizikom. Znečistenie hlukom je čoraz väčší problém, ktorý je podľa všetkého ťažké vyriešiť. Naďalej vyrábame a spotrebúvame veľké množstvá chemických látok, z ktorých niektoré poškodzujú životné prostredie alebo naše zdravie. Dôsledky zmeny klímy sa stávajú čoraz závažnejšími a spôsobujú nedostatok vody, vlny horúčav, veľké lesné požiare a záplavy. Tieto nebezpečenstvá neúmerne zasiahnu najzraniteľnejších ľudí v našej spoločnosti vrátane detí, starších ľudí a ľudí s nedostatočnými finančnými prostriedkami alebo v zlom zdravotnom stave.

Image source: © Julia Gawell, Well with Nature /EEA

Európskej zelenej dohode a jej programe nulového znečistenia sú stanovené ambiciózne ciele na ochranu prírody, klímy a zdravia ľudí. Znižovaním a prevenciou znečisťovania sa zlepšuje kvalitu života a predchádza sa chorobám. Je možné namietať, že je to príliš nákladné. Cieľom je však ochrana ekosystémov, od ktorých je naša spoločnosť závislá, ako aj ochrana nášho vlastného zdravia. Pokiaľ ide o zdravie ekosystémov, ako aj zdravie ľudí je oveľa lacnejšie a oveľa účinnejšie predchádzať škodám ako ich napravovať. Je to jednoducho dobrá investícia do budúcnosti, a niečo, za čo by mali zaplatiť znečisťovatelia.

Na podporu tohto úsilia rastie záujem o tzv. prístup „jedno zdravie“. Tradične sme sa zameriavali na jednotlivé nebezpečenstvá, ako sú konkrétne druhy znečistenia ovzdušia, vody alebo pôdy. Prístup "jedného zdravia" uznáva, že naše zdravie je spojené so zdravím domácich a voľne žijúcich zvierat, rastlín a všeobecnejšie životného prostredia a že naše opatrenia na zlepšenie zdravia musia zohľadňovať všetky tieto aspekty. Opatrenia na ochranu prírody a klímy sú v skutočnosti opatreniami na ochranu nášho vlastného zdravia.

Agentúra EEA integruje poznatky o životnom prostredí, klíme a spoločnosti. Spolu s našou sieťou expertov, Eionet, vytvárame prepojenia medzi údajmi a informáciami o prírode, klíme a spoločenských systémoch v oblasti energie, potravín, mobility a zastavaného prostredia. Príkladom tejto činnosti je „Európsky atlas životného prostredia a zdravia“, ktorý umožňuje používateľom skontrolovať kvalitu ich miestneho životného prostredia a preskúmať individuálne a kombinované zdravotné riziká.

Vďaka tejto analýze je prepojenie medzi životným prostredím a kvalitou života veľmi jasné. Zlepšenie stavu nášho životného prostredia a zmiernenie zmeny klímy prináša priame aj nepriame výhody pre všetkých ľudí v Európe. Riešenia, ktoré čo najviac využívajú prírodu, ako napríklad parky v mestských oblastiach, často prinášajú trojnásobný úžitok, pretože zmierňujú znečistenie, zvyšujú biodiverzitu a zlepšujú naše zdravie a kvalitu nášho života vrátane duševného zdravia.

Čoraz častejšie sa stretávame s hodnoteniami poukazujúcimi na „mnohostrannú krízu zmeny klímy, straty biodiverzity a znečistenia a potrebu prijať naliehavé opatrenia. Jednoducho povedané, všetko, čo potrebujeme na to, aby sme prežili a prosperovali, závisí od prírody. Ak budeme prírodu naďalej poškodzovať, poškodzujeme práve tie systémy, ktoré sú základom nášho zdravia a kvality života, a ohrozujeme budúce generácie.

 

Leena Ylä-Mononen
Výkonný riaditeľ agentúry EEA

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu