следващ
предишен
елементи

Article

Да направим транспорта по-устойчив в Европа

Смяна на език
Article Публикуван 06-07-2022 Последна промяна 16-03-2023
4 min read
Транспортът свързва хора, места, култури и икономики, но също така оказва голям натиск върху околната среда и климата. Проведохме разговор с двама от експертите по транспорта и околната среда на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) – Раса Наркевичуте и Томазо Селери, за предизвикателствата и възможностите за превръщане на европейската транспортна система в по-устойчива, както и за доклада, който наскоро публикувахме.

Какво представлява докладът TERM на ЕАОС?

Томазо:

TERM означава Transport and Environment Reporting Mechanism (Отчетен механизъм за транспорта и околната среда). Това е годишен доклад на ЕАОС, в който се разглеждат обширно тенденциите и предизвикателствата в европейската система за мобилност. В него също така се предлага годишна оценка на транспортния сектор, като се подчертава какво се подобрява и аспектите, при които все още предстои работа.

Докладът TERM е важна част от нашата работа в подкрепа на амбициите на Европа за околната среда и климата. До този момент успехът на системата за мобилност в намаляването на емисиите и преминаването към по-устойчиви видове транспорт е в ограничени рамки. Навременните и приложими знания, като представените в докладите TERM, са ключова част от насочването на процеса към устойчивост.

Какви са основните констатации от последния доклад TERM?

Paca:

Очакваната промяна към електрификация на транспорта ще допринесе за намаляване на емисиите.

Rasa Narkeviciute

Докладът TERM за 2021 г. започва с проблема, че на транспорта се дължат около една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС. Автомобилният транспорт представлява най-големия дял от тези емисии, които са се увеличили с близо 30 % през последните 30 години.

Съгласно приложимите в момента политики се предвижда емисиите от транспорта да намалеят, но не достатъчно, за да може секторът да допринесе в необходимата степен за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Емисиите от леки автомобили и тежкотоварни превозни средства (камиони) са се увеличили главно поради нарастващото търсене на транспорт. Самите превозни средства станаха по-ефективни, отделяйки по-малко емисии на изминат километър, но не достатъчно, за да се компенсира нарастващата активност.

Какво трябва да се случи, за да се промени тенденцията към увеличаване на емисиите?

Paca:

Очакваната промяна към електрификация на транспорта ще допринесе за намаляване на емисиите. Но това също така означава, че производството на електрическа енергия и нейната ефективност ще стават все по-важни. Важно е емисиите не просто да се прехвърлят от пътя към електроцентрала на друго място, а да направим необходимите инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

За да допринесе за по-широка устойчивост на транспорта, електрификацията ще трябва да бъде свързана с промени в начина, по който организираме нашата система за мобилност. Необходимо е преминаване към по-устойчиви начини, както и да се гарантира, че не само транспортната дейност, но и достъпът до работни места и услуги е в центъра на вниманието. За това са необходими широкообхватни политики. Например при градското планиране може да се осигури достатъчно пространство за велосипедна инфраструктура, като същевременно услугите, търговската дейност и жилищните райони се разположат по-близо едно до друго.

Какво правят ЕС и държавите членки за посрещане на тези предизвикателства?

Paca: 

Европейският парламент наскоро подкрепи предложената цел за постигане на нулеви емисии от нови автомобили и микробуси до 2035 г. Ако държавите членки също се съгласят, това ще означава значително намаляване на емисиите, освобождавани по европейските пътища през следващите десетилетия.

Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност съдържа и цели, свързани с преминаването към по-устойчиви видове транспорт. В нея се включват цели за увеличаване на високоскоростния железопътен транспорт, железопътния товарен трафик и корабоплаването по водни пътища.

С какво друго се занимава ЕАОС по отношение на транспорта?

Paca:

ЕАОС събира големи количества данни, свързани с превозни средства и горива от европейски държави и от производители на превозни средства. Това включва данни за регистрирани в ЕС нови автомобили, микробуси, камиони, автобуси и ремаркета, които ни позволяват да оценим ефективността на новия автомобилен парк. Ние също така събираме данни за горивата, използвани в европейския автомобилен транспорт и мобилната техника. Това включва вида и количеството на използваните горива, както и емисиите, свързани с тяхното извличане, преработка и разпространение. Що се отнася до биогоривата, ние разглеждаме и ефектите от непреките промени в земеползването.

Анализираме тези данни, за да проследим напредъка към целите на политиката чрез редовни оценки на показателите, които споделяме публично на нашия уебсайт. В допълнение към използването на собствени данни, ние изготвяме и индикатори, свързани с политиката, основани на по-широки данни от ЕАОС или на външни данни, например емисии на парникови газове от транспорта и по-късно тази година делът на автобусите и влаковете в целия транспорт.

Томазо

ЕАОС работи и в други области на системата за мобилност и транспорта. Някои от допълнителните дейности, които се извършват в момента, са в морския и авиационния сектор, където подготвяме нови издания на специфични за сектора доклади в сътрудничество с нашите партньори в други агенции на ЕС.

Това са Докладът за въздействието на европейския морски транспорт върху околната среда в сътрудничество с Европейската агенция за морска безопасност и Европейският доклад за въздухоплаването и околната среда в сътрудничество с Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз и Eurocontrol (Европейска организация за безопасност на аеронавигацията).

Каква е темата на следващия доклад TERM от ЕАОС?

Томазо: 

В момента работим върху следващото издание на доклада TERM с цел да го публикуваме по-късно тази година. Той ще бъде върху обширната тема за дигитализацията в системата за мобилност и в него ще се разглеждат много иновации, активирани от цифровите технологии, и как те могат да повлияят на сектора, околната среда и нашия живот.


Раса Наркевичуте  и Томазо Селери, експерти от ЕАОС по транспорта и околната среда

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Тагове

категории:
категории: term, transport
Действия към документ