další
předchozí
položky

Article

Udržitelnější doprava v Evropě

Změnit jazyk
Article Publikováno 19.07.2022 Poslední změna 16.03.2023
4 min read
Topics:
Doprava spojuje lidi, místa, kultury a ekonomiky, ale také vyvíjí značný tlak na životní prostředí a klima. Hovořili jsme se dvěma odborníky Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na dopravu a životní prostředí – Rasou Narkeviciute a Tommasem Sellerim – o výzvách a příležitostech při zvyšování udržitelnosti evropského dopravního systému a o naší nedávno zveřejněné zprávě.

O čem je zpráva TERM agentury EEA? 

Tommaso:

„TERM“ je zkratka anglického výrazu Transport and Environment Reporting Mechanism (mechanismus reportování o dopravě a životním prostředí). Jedná se o výroční zprávu agentury EEA, která se obecně zabývá trendy a výzvami v evropském systému mobility. Uvádí také každoroční hodnocení odvětví dopravy a upozorňuje, co se zlepšuje a na čem je ještě třeba zapracovat. 

Zpráva TERM je důležitou součástí naší činnosti v rámci podpory evropských ambicí v oblasti životního prostředí a klimatu. Systém mobility byl dosud při snižování emisí a přechodu na udržitelnější způsoby dopravy úspěšný jen v omezené míře. Včasné a využitelné poznatky, jako jsou ty, které jsou uvedeny ve zprávách TERM, jsou při směřování k udržitelnosti klíčové. 

Jaká byla hlavní zjištění poslední zprávy TERM? 

Rasa:

Očekávaný přechod k elektrifikaci dopravy přispěje ke snížení emisí. 

Rasa Narkeviciute

Zpráva TERM 2021 začíná konstatováním, že doprava je zodpovědná za přibližně čtvrtinu emisí skleníkových plynů v EU. Nejvyšší měrou se na těchto emisích podílí silniční doprava, emise z níž se za posledních 30 let zvýšily téměř o 30 %. 

Předpokládá se, že se stávajícími politickými opatřeními se emise z dopravy sníží, ale ne natolik, aby toto odvětví dostatečně přispělo k dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050. 

Emise z osobních automobilů a těžkých nákladních vozidel (kamionů) rostou zejména v důsledku zvyšující se poptávky po dopravě. Samotná vozidla se stala efektivnějšími, takže na každý ujetý kilometr vypouštějí méně emisí, to však vzhledem k rozmachu dopravy nestačí. 

Co se musí stát, aby se trend zvyšování emisí změnil? 

Rasa:

Očekávaný přechod k elektrifikaci dopravy přispěje ke snížení emisí. To však také znamená, že výroba elektrické energie a její účinnost budou nabývat na významu. Je důležité, aby emise nebyly jednoduše přeneseny ze silnice do elektrárny na jiném místě, ale aby se investovalo do obnovitelných zdrojů. 

Aby elektrifikace přispěla k širší udržitelnosti dopravy, musí být spojena se změnami v organizaci systému mobility. Je třeba přejít na udržitelnější druhy dopravy a zajistit, aby se pozornost zaměřila nejen na dopravu, ale také na dostupnost pracovních míst a služeb. K tomu jsou zapotřebí rozsáhlá opatření. Územní plánování může například zajistit dostatečný prostor pro cyklistickou infrastrukturu a zároveň umístit služby a obchodní a obytné oblasti blíže k sobě. 

Jak EU a členské státy tyto problémy řeší? 

Rasa: 

Evropský parlament nedávno podpořil navrhovaný cíl dosáhnout do roku 2035 nulových emisí z nových osobních automobilů a dodávek. Pokud se na tom shodnou i členské státy, bude to v nadcházejících desetiletích znamenat výrazné snížení emisí na evropských silnicích. 

Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu obsahuje také cíle týkající se přechodu na udržitelnější druhy dopravy. To zahrnuje cíle pro rozšíření vysokorychlostní železniční dopravy, železniční nákladní dopravy a říční nákladní dopravy.  

Co dalšího činí agentura EEA v souvislosti s dopravou? 

Rasa:

Agentura EEA shromažďuje velké množství dat o vozidlech a palivech z evropských zemí a od výrobců vozidel. Jedná se o data o nových osobních automobilech, dodávkách, nákladních automobilech, autobusech a přípojných vozidlech registrovaných v EU, která nám umožňují vyhodnotit efektivitu nového vozového parku. Shromažďujeme také data o palivech používaných v evropské silniční dopravě a pojízdných strojích. Patří mezi ně data o druhu a množství použitých paliv a emisích v souvislosti s těžbou, zpracováním a distribucí paliv. U biopaliv se zabýváme také dopady nepřímých změn ve využívání půdy. 

Tato data analyzujeme, abychom mohli sledovat pokrok při plnění politických cílů prostřednictvím pravidelného hodnocení indikátorů, které zveřejňujeme na našich internetových stránkách. Nevyužíváme jen vlastní data. Politicky relevantní indikátory vypracováváme také na základě širších dat agentury EEA nebo externích dat, která se týkají například emisí skleníkových plynů z dopravy a později v tomto roce také podílu autobusů a vlaků na veškeré dopravě. 

Tommaso: 

Agentura EEA pracuje také v dalších oblastech systému mobility a dopravy. Některé z dalších činností, které v současné době probíhají, se týkají odvětví námořní a letecké dopravy. Ve spolupráci s našimi partnery z jiných agentur EU připravujeme nová vydání zpráv o těchto odvětvích. 

Jedná se o zprávu o dopadu evropské námořní dopravy na životní prostředí vypracovávanou ve spolupráci s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost a zprávu o dopadu evropského letectví na životní prostředí vypracovávanou ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví a Eurocontrolem (Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu). 

Jaké je téma příští zprávy TERM agentury EEA? 

Tommaso: 

V současné době pracujeme na dalším vydání zprávy TERM, které bychom chtěli zveřejnit ještě letos. Bude věnováno širokému tématu digitalizace v systému mobility a prozkoumá řadu inovací, které digitální technologie umožňují, i to, jak mohou ovlivnit odvětví dopravy, životní prostředí a naše životy. 


Rasa Narkeviciute a Tommaso Selleri, odborníci agentury EEA na dopravu a životní prostředí 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Značky

Kategorie:
Kategorie: term, transport
Akce dokumentů