sonraki
önceki
öğeler

Article

Avrupa'da ulaşımın daha sürdürülebilir hale getirilmesi

Dili değiştir
Article Yayınlandı 15.07.2022 Son değiştirilme 16.03.2023
4 min read
Topics:
Ulaşım, insanları, yerleri, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlar, ancak çevre ve iklim üzerinde de büyük baskılar uygular. Avrupa'nın ulaşım sisteminin daha sürdürülebilir hale getirilmesinin zorlukları ve fırsatları ile yakın zamanda yayımladığımız rapor hakkında Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Ulaştırma ve Çevre uzmanlarından Rasa Narkeviciute ve Tommaso Selleri ile konuştuk.

AÇA'nın “TERM raporu” ne ile ilgili? 

Tommaso:

"TERM", Ulaşım ve Çevre Raporlama Mekanizması anlamına geliyor. AÇA'nın yıllık bir raporu olup, Avrupa'nın hareketlilik sistemindeki eğilim ve zorlukları geniş bir şekilde ele alıyor. Ayrıca taşımacılık sektörünün yıllık bir değerlendirmesini sunmakla birlikte, nelerin gelişmekte olduğunu ve halen yapılacak hangi işlerin bulunduğunu vurguluyor. 

TERM raporu, Avrupa'nın çevre ve iklim hedeflerini destekleme çalışmalarımızın önemli bir parçası. Şimdiye kadar, hareketlilik sistemi emisyonları azaltmada ve daha sürdürülebilir ulaşım şekillerine geçişte yalnızca sınırlı bir başarı elde etti. TERM raporlarında sunulduğu üzere; güncel ve uygulanabilir bilgi, sürdürülebilirliğe dair süreci yönlendirmenin önemli bir parçası. 

En son TERM raporunun ana bulguları nelerdi? 

Rasa:

Ulaşımın elektrikli hale dönüşümüne yönelik beklenen değişimi, emisyonların azaltılmasına katkıda bulunacak. 

Rasa Narkeviciute

2021 TERM raporu, ulaşımın AB'nin sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte birinden sorumlu olduğu bilgisiyle başlar. Karayolu ulaşımı bu emisyonların en büyük kısmını temsil etmekte olup, bu da son 30 yılda yaklaşık %30 art. 

Mevcut politika önlemleriyle, ulaşım emisyonlarının azalması öngörülmekte ise de, sektörün 2050 iklim nötrlüğü hedefine gerektiği ölçüde katkıda bulunabilmesi için yeterli değil. 

Araba ve ağır yük araçları ile kamyonlardan kaynaklanan emisyonlar, esas olarak çoğalan nakliye talepleri nedeniyle art. Araçların kendileri daha verimli hale gelmiş olup, kat ettikleri her kilometre başına daha az emisyon yayıyorlar. Ancak bu, artan faaliyeti telafi edecek kadar yeterli değil. 

Artan emisyon trendini değiştirmek için neler yapılması gerekiyor? 

Rasa:

Ulaşımın elektrikli hale dönüşümüne yönelik beklenen geçiş, emisyonların azaltılmasına katkıda bulunacak. Bu da aynı zamanda güç üretiminin ve verimliliğinin giderek daha önemli hale geleceği anlamına geliyor. Emisyonların karayolundan başka bir yerde bulunan bir güç santraline basitçe aktarılması değil, yenilenebilir kaynaklara gerekli yatırımları yapıyor olmamız önemli. 

Taşımacılığın daha geniş çapta sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için, elektrikli hale dönüşümün, hareketlilik sistemimizi organize etme şeklimizdeki değişikliklerle bağlantılı olması gerekecek. Daha sürdürülebilir şekillere geçişin yapılması gerekli olup, bunun yanı sıra yalnızca ulaşım faaliyetinin değil, aynı zamanda ve hizmetlere erişilebilirliğin de odak noktasında olması sağlanmalı. Bunun için geniş kapsamlı politikalara ihtiyaç bulunuyor. Örneğin, yer belirleme hizmetleri, ticari faaliyetler ve yerleşim alanlarının birbirlerine yakın konumda olması durumunda, şehir planlaması, bisiklet altyapısı için yeterli alan sağlayabilir. 

AB ve Üye Devletler bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapıyor? 

Rasa: 

Avrupa Parlamentosu yakın zamanda önerilen ve 2035 yılına kadar yeni otomobil ve kamyonetlerden sıfır emisyon hedefini destekliyor. Üye Devletler de kabul ederse, bu, önümüzdeki on yıllarda Avrupa yollarında ortaya çıkan emisyonlarda büyük bir düşüş anlamına gelecek. 

Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi, daha sürdürülebilir ulaşım şekillerine geçişle ilgili hedefleri de içeriyor. Bunlara, yüksek hızlı demiryolu, demiryolu yük taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığını artırmaya yönelik hedefler de dahil.  

AÇA, taşımacılık ile ilgili başka hangi işleri icra ediyor? 

Rasa:

AÇA, Avrupa ülkelerinden ve araç üreticilerinden araç ve yakıtlarla ilgili büyük miktarda veri topluyor. Buna, AB'de kayıtlı yeni arabalar, kamyonetler, kamyonlar, otobüsler ve römorklarla ilgili veriler de dahil olup, bunlar yeni araç filosunun verimliliğini değerlendirmemize olanak sağlıyor. Ek olarak, Avrupa'nın karayolu ulaşımı ve mobil makinelerinde kullanılan yakıtlar hakkında da veri topluyoruz. Buna kullanılan yakıtların tür ve miktarı ile bu yakıtların çıkarılması, işlenmesi ve dağıtılmasıyla ilgili emisyonlar da dahil. Biyoyakıtlar için, dolaylı arazi kullanımı değişikliğinin etkilerini de inceliyoruz. 

Bu verileri, web sitemizde herkese açık olarak paylaşmakta olduğumuz düzenli gösterge değerlendirmeleri aracılığıyla, politika hedeflerine yönelik ilerlemeyi izlemek için analiz ediyoruz. Kendi verilerimizi kullanmanın yanı sıra, örneğin ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları ve bu yılın ilerleyen zamanlarında otobüs ve trenlerin tüm ulaşımdaki payı gibi daha geniş çaplı AÇA verilerine veya harici verilere dayalı, politikaya ilişkin göstergeler hazırlıyoruz. 

Tommaso: 

AÇA, hareketlilik sistemi ve ulaşımın diğer alanlarında da çalışma yapıyor. Şu anda devam etmekte olan ek faaliyetlerden bazıları denizcilik ve havacılık sektörleri ile ilgili olup, diğer AB ajanslarındaki ortaklarımızla işbirliği içinde bulunarak sektöre özel raporların yeni sürümlerini hazırlıyoruz. 

Bunlar, Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı ile işbirliği içinde hazırlanan Avrupa Denizyolu Taşımacılığı Çevre Raporu ve Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı ve Eurocontrol (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) ile işbirliği içinde hazırlanan Avrupa Havacılık Çevre Raporu'dur. 

AÇA'nın bir sonraki TERM raporunun konusu nedir? 

Tommaso: 

Şu anda, bu yıl içinde yayımlamak amacıyla TERM raporunun bir sonraki nüshası üzerinde çalışıyoruz. Hareketlilik sisteminde dijitalleşmenin genişçe ele alınacağı konular olacak ve dijital teknolojilerin sağladığı birçok yeniliği ve bunların sektörü, çevreyi ve yaşamlarımızı nasıl etkileyebileceğini araştıracağız. 


Rasa Narkeviciute ve Tommaso Selleri - Ulaşım ve çevre konusunda AÇA uzmanları 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: term, transport
Belge İşlemleri