naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Zagotavljanje bolj trajnostnega prometa v Evropi

Spremeni jezik
Article Objavljeno 19.07.2022 Zadnja sprememba 16.03.2023
4 min read
Topics:
Promet povezuje ljudi, kraje, kulture in gospodarstva, vendar povzroča tudi velike pritiske na okolje in podnebje. S strokovnjakoma za promet in okolje Evropske agencije za okolje — Raso Narkeviciute in Tommasom Sellerijem — smo se pogovarjali o izzivih in priložnostih pri zagotavljanju bolj trajnostnega evropskega prometnega sistema ter o poročilu, ki smo ga objavili pred kratkim.

Kaj obravnavaporočilo TERM“ Evropske agencije za okolje? 

Tommaso:

TERM“ pomeni mehanizem poročanja o prometu in okolju. To je letno poročilo Evropske agencije za okolje, ki na splošno obravnava trende in izzive v evropskem sistemu mobilnosti. Zajema tudi letno oceno prometnega sektorja, poudarja, kaj se izboljšuje, in navaja področja, kjer je še veliko dela. 

Poročilo TERM je pomemben del našega dela pri podpiranju evropskih ambicij na področju okolja in podnebnih sprememb. Sistem mobilnosti doslej ni bil dovolj uspešen pri zmanjševanju emisij in preusmerjanju na bolj trajnostne oblike prevoza. Pravočasno in uporabno znanje, kakršno je predstavljeno v poročilih TERM, je ključno pri procesih, ki vodijo k trajnostnosti. 

Katere ključne ugotovitve vsebuje poročilo TERM? 

Rasa:

Pričakovan prehod na elektrifikacijo prometa bo prispeval k zmanjšanju emisij. 

Rasa Narkeviciute

Na začetku poročila TERM za leto 2021 ugotavljamo, da promet povzroča približno četrtino emisij toplogrednih plinov v EU. Največji delež teh emisij povzroča cestni promet in v zadnjih 30 letih so se njegove emisije povečale za skoraj 30 %. 

S sedanjimi ukrepi politik naj bi emisije iz prometa zmanjšali, vendar premalo, da bi sektor dovolj prispeval k cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050. 

Emisije iz avtomobilov in težkih tovornih vozil so se povečale predvsem zaradi povečanega povpraševanja po prevozih. Vozila so postala učinkovitejša in ustvarjajo manj emisij na prevoženi kilometer, vendar to ne odtehta vse večjega obsega dejavnosti. 

Kaj se mora zgoditi, da se spremeni trend povečevanja emisij? 

Rasa:

Pričakovan prehod na elektrifikacijo prometa bo prispeval k zmanjšanju emisij. To pa pomeni tudi, da bosta proizvodnja električne energije in njena učinkovitost postajali vse pomembnejši. Emisij s ceste ne smemo preprosto prenesti v elektrarno na drugi lokaciji, pomembno je, da izvedemo potrebne naložbe v obnovljive vire energije. 

Da bi prispevali k večji trajnosti prometa, bo treba elektrifikacijo povezati s spremembami v organizaciji sistema mobilnosti. Potreben je prehod na bolj trajnostne oblike prevoza, poskrbeti pa bo treba tudi, da v ospredju ne bo le dejavnost prometa, temveč tudi dostopnost delovnih mest in storitev. Za to bodo potrebne širše politike. Z urbanističnim načrtovanjem se lahko na primer zagotovi dovolj prostora za kolesarsko infrastrukturo, hkrati pa se storitve, gospodarske dejavnosti in stanovanjska območja umestijo v prostor tako, da so si bliže. 

Kako se EU in države članice spoprijemajo s temi izzivi? 

Rasa: 

Evropski parlament je pred kratkim podprl predlagani cilj za doseganje ničelnih emisij iz novih osebnih in dostavnih vozil do leta 2035. Če se bodo države članice z njim strinjale, bo to pomenilo znatno zmanjšanje emisij na evropskih cestah v prihodnjih desetletjih. 

Tudi strategija za trajnostno in pametno mobilnostvsebuje cilje, povezane s prehodom na bolj trajnostne oblike prevoza. Zajema cilje za povečanje železniškega omrežja za visoke hitrosti, železniškega tovornega prometa in ladijskega prometa po plovnih poteh.   

Katere so še druge dejavnosti Evropske agencije za okolje na področju prometa? 

Rasa:

Evropska agencija za okolje od evropskih držav in proizvajalcev vozil zbiravelike količinepodatkovo vozilih in gorivih. To so podatki o novih osebnih in dostavnih vozilih, tovornjakih, avtobusih in priklopnikih, registriranih v EU, ki nam omogočajo oceniti učinkovitost novega voznega parka. Zbiramo tudi podatke o gorivih, ki se uporabljajo v cestnem prometu in za premične delovne stroje v Evropi. Podatki zajemajo vrsto in količino uporabljenih goriv ter emisije, povezane s pridobivanjem, predelavo in distribucijo goriv. Pri biogorivih opazujemo tudi posredne učinke sprememb rabe zemljišč. 

Z analiziranjem teh podatkov lahko spremljamo napredek pri doseganju ciljev politik z rednimi ocenami kazalnikov, ki jih javno objavljamo na spletnem mestu agencije. Poleg uporabe teh podatkov, upoštevamo tudi druge podatke Evropske agencije za okolje ali zunanje podatke za pripravo kazalnikov, ki so pomembni za politike, na primer o emisijah toplogrednih plinov iz prometa, pozneje letos pa tudi o deležu avtobusov in vlakov v skupnih emisijah iz prometa. 

Tommaso: 

Evropska agencija za okolje deluje tudi na drugih področjih sistema mobilnosti in prometa. Trenutno potekajo nekatere dodatne dejavnosti v pomorskem in letalskem sektorju, kjer v sodelovanju s partnerji iz drugih agencij EU pripravljamo nove izdaje sektorskih poročil. 

To staporočilo o vplivu evropskega pomorskega prometa na okolje v sodelovanju z Evropsko agencijo za pomorsko varnost ter okoljsko poročilo evropskega letalstva v sodelovanju z Agencijo Evropske unije za varnost v letalstvu in Eurocontrolom (Evropsko organizacijo za varnost zračnega prometa). 

Katero temo bo obravnavalo naslednje poročilo TERM Evropske agencije za okolje? 

Tommaso: 

Pravkar pripravljamo naslednje poročilo TERM, ki bo objavljeno pozneje letos. V njem bomo obravnavali obsežno temo digitalizacije v sistemu mobilnosti, preučili številne inovacije, ki jih omogočajo digitalne tehnologije, in ocenili, kako bi te lahko vplivale na sektor, okolje in naša življenja. 


Rasa Narkeviciute in Tommaso Selleri, strokovnjaka za promet in okolje Evropske agencije za okolje 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: term, transport
Akcije dokumenta