dalje
prethodno
stavke

Article

Poboljšanje održivosti prometa u Europi

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2022-07-06 Zadnja izmjena 2023-03-16
4 min read
Topics:
Promet povezuje ljude, mjesta, kulture i gospodarstva, ali je istodobno izvor velikih pritisaka na okoliš i klimu. Razgovarali smo s dvoje stručnjaka za promet i okoliš iz Europske agencije za okoliš (EEA) – Rasom Narkeviciute i Tommasom Sellerijem – o izazovima i prilikama za poboljšanje održivosti europskog prometnog sustava te o nedavno objavljenom izvješću.

O čemu govori „Izvješće TERM” koje objavljuje EEA?

Tommaso:

„TERM” je kratica za mehanizam izvješćivanja o prometu i okolišu (eng. Transport and Environment Reporting Mechanism). Riječ je o godišnjem izvješću Europske agencije za okoliš u kojem se općenito razmatraju trendovi i izazovi u europskom sustavu mobilnosti. U Izvješću se iznosi i godišnja procjena prometnog sektora, pri čemu se ističu aspekti koji su se poboljšali, ali i oni na kojima je još potrebno raditi.

Izvješće TERM važan je dio našeg rada na podupiranju europskih ambicija u području okoliša i klime. Dosad je u okviru sustava mobilnosti ostvaren tek ograničen napredak u smanjenju emisija i prelasku na održivije oblike prijevoza. Pravodobno stečeno znanje na temelju kojeg se može djelovati, kao ono predstavljeno u izvješćima TERM, ključan je dio usmjeravanja postupka prema održivosti.

Koji su glavni zaključci najnovijeg izvješća TERM?

Rasa:

Očekivani pomak prema elektrifikaciji prometa pridonijet će smanjenju emisija.

Rasa Narkeviciute

Na početku izvješća TERM za 2021. iznosi se činjenica da je promet odgovoran za otprilike četvrtinu emisija stakleničkih plinova u EU-u. Cestovni promet ima najveći udio u tim emisijama, koje su se također u posljednjih 30 godina povećale za gotovo 30 %.

Predviđa se da će se, uz postojeće mjere politike, emisije iz prometa smanjiti, ali ne dovoljno da bi sektor u odgovarajućoj mjeri pridonio ostvarenju cilja klimatske neutralnosti do 2050.

Emisije iz automobila i teških teretnih vozila i kamiona povećale su se uglavnom zbog povećane potražnje za prijevozom. Sama vozila postala su učinkovitija i ispuštaju manje plinova po prijeđenom kilometru, ali to nije dovoljno da bi se neutralizirala sve veća aktivnost.

Što treba učiniti kako bi se preokrenuo trend povećanja emisija?

Rasa:

Očekivani pomak prema elektrifikaciji prometa pridonijet će smanjenju emisija. Međutim, to znači i da će proizvodnja energije i njezina učinkovitost postajati sve važnije. Moramo provesti potrebna ulaganja u obnovljive izvore energije kako se emisije ne bi samo prenijele s ceste na elektranu na drugoj lokaciji.

Kako bi se pridonijelo većoj održivosti prometa, elektrifikaciju će biti potrebno kombinirati s promjenama u načinu na koji organiziramo sustav mobilnosti. Potreban je prelazak na održivije oblike prijevoza, ali isto tako pozornost treba posvetiti i pristupačnosti radnih mjesta i usluga, a ne samo prometnim djelatnostima. Za to su potrebne opsežne politike. Na primjer, urbanističkim planiranjem može se osigurati dovoljno prostora za biciklističku infrastrukturu, ali i za smještanje usluga, komercijalnih aktivnosti i stambenih područja bliže jednih drugima.

Što poduzimaju EU i države članice kako bi se ti problemi riješili?

Rasa: 

Europski parlament nedavno je podržao predloženi cilj postizanja nulte stope emisija iz novih automobila i kombija do 2035. Ako se i države članice slože s tim, to će značiti znatno smanjenje emisija koje nastaju na europskim cestama u predstojećim desetljećima.

Strategija za održivu i pametnu mobilnost sadržava i ciljeve povezane s prelaskom na održivije oblike prijevoza. To uključuje ciljeve za povećanje prometa željeznicama velikih brzina, željezničkog teretnog prometa i pomorskog prometa plovnim putovima. 

Koje druge aktivnosti EEA provodi u području prometa?

Rasa:

EEA prikuplja velike količine podataka o vozilima i gorivima iz europskih zemalja i od proizvođača vozila. To uključuje podatke o novim automobilima, kombijima, kamionima, autobusima i prikolicama registriranima u EU, koji nam omogućuju da ocijenimo učinkovitost novog voznog parka. Prikupljamo i podatke o gorivima koja se upotrebljavaju u cestovnom prometu i pokretnim strojevima u Europi. To se odnosi i na vrstu i količinu goriva koja se upotrebljavaju, kao i emisije povezane s vađenjem, preradom i distribucijom tih goriva. Kad je riječ o biogorivima, razmatramo i učinke neizravne promjene uporabe zemljišta.

Analiziramo te podatke kako bismo pratili napredak u ostvarivanju ciljeva politike s pomoću redovitih procjena pokazatelja koje javno objavljujemo na svojem mrežnom mjestu. Osim na temelju vlastitih podataka, pripremamo i pokazatelje relevantne za politiku na temelju širih podataka EEA ili vanjskih podataka, na primjer o emisijama stakleničkih plinova iz prometa, a kasnije ove godine i o udjelu autobusa i vlakova u cjelokupnom prometu.

Tommaso: 

EEA djeluje i u drugim područjima sustava mobilnosti i prometa. Neke od dodatnih aktivnosti koje se trenutačno provode odnose se na pomorski i zrakoplovni sektor, u pogledu kojih pripremamo nova izdanja sektorskih izvješća u suradnji s našim partnerima u drugim agencijama EU-a.

Riječ je o Izvješću o utjecaju europskog pomorskog prometa na okoliš izrađenom u suradnji s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost te o Izvješću o zaštiti okoliša u europskom zračnom prometu izrađenom u suradnji s Agencijom Europske unije za sigurnost zračnog prometa i Eurocontrolom (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe).

Koja je tema sljedećeg izvješća TERM Europske agencije za okoliš?

Tommaso: 

Trenutačno radimo na sljedećem izdanju Izvješća TERM, a nastojat ćemo ga objaviti krajem ove godine. Bavit će se širokom problematikom digitalizacije u sustavu mobilnosti te će se u njemu razmatrati brojne inovacije koje omogućuju digitalne tehnologije kao i potencijalni učinak tih inovacija na sektor, okoliš i naše živote.


Rasa Narkeviciute i Tommaso Selleri, stručnjaci za promet i okoliš iz Europske agencije za okoliš

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tags

Filed under:
Filed under: term, transport
Radnje vezane za dokument