următorul
anteriorul
articole

Article

Asigurarea unui transport mai durabil în Europa

Schimba limba
Article Publicată 2022-07-07 Data ultimei modificări 2023-03-16
4 min read
Transportul conectează oameni, locuri, culturi și economii, însă totodată exercită presiuni mari asupra mediului și a climei. Am vorbit cu doi dintre experții în transport și mediu ai Agenției Europene de Mediu (AEM) — Rasa Narkeviciute și Tommaso Selleri — despre provocările și oportunitățile determinate de asigurarea durabilității sistemului de transport din Europa și despre raportul pe care l-am publicat recent.

Despre ce este vorba înraportul TERM” al AEM? 

Tommaso:

„TERM” este acronimul pentruTransport and Environment Reporting Mechanism (mecanismul de raportare în domeniul transportului și al mediului). Acesta este un raport anual publicat de AEM, care analizează pe largtendințele și provocăriledin sistemul de mobilitate al Europei. De asemenea, acesta prezintă o evaluare anuală a sectorului transporturilor, evidențiind îmbunătățirile și aspectele asupra cărora trebuie se acționeze în continuare. 

Raportul TERMconstituie o parte importantă a activității noastre prin care susținem ambițiile Europei în materie de mediu și climă. Până în prezent, sistemul de mobilitatea reușit doar parțial reducă emisiile și asigure trecerea la moduri de transport mai durabile. Este esențial existe cunoștințe oportune și cu valoare practică, precum cele prezentate în rapoartele TERM, pentru a îndruma procesul în direcția durabilității. 

Care au fost principalele constatări ale celui mai recent raport TERM? 

Rasa:

Trecerea preconizată la electrificarea transporturilor va contribui la reducerea emisiilor. 

Rasa Narkeviciute

Raportul TERM 2021 introduce problema transportul este responsabil pentru aproximativun sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. În transportul rutier se înregistrează cea mai mare cotă de astfel de emisii, acestea crescând totodată cu aproape 30 % în ultimii 30 de ani. 

Dată fiind existența măsurilor de politică, se preconizează emisiile din transport vor scădea, însă nu suficient pentru ca sectorul contribuie îndeajuns la ținta de neutralitate climatică până în 2050. 

Emisiile generate de vehicule și vehiculele grele de marfă, și anume camioane, au crescut, în principal, din cauza unei creșteri a cererii de transport. Vehiculele în sine au devenit mai eficiente, generând mai puține emisii pe kilometru de deplasare, însă nu îndeajuns pentru a compensa activitatea tot mai intensă. 

Ce trebuie se întâmple pentru a schimba tendința emisiilor în creștere? 

Rasa:

Trecerea preconizată la electrificarea transporturilor va contribui la reducerea emisiilor. Dar asta mai înseamnă și producția de energie și eficiența acesteia vor deveni din ce în ce mai importante. Este important ca emisiile nu fie pur și simplu transferate de pe șosea într-o centrală electrică dintr-o altă locație, ci facem investițiile necesare în surse regenerabile de energie. 

Pentru a contribui la extinderea durabilității transporturilor, electrificarea va trebui fie acompaniată de schimbări la nivelul modului de organizare a sistemului nostru de mobilitate. Se impune o trecere la moduri mai durabile și asigurarea faptului se acordă atenție nu doar activității de transport, ci și accesibilității locurilor de muncă și serviciilor. În acest sens, trebuie se adopte politici ample. Spre exemplu, prin urbanism se poate asigura spațiu suficient pentru infrastructura de ciclism, totodată amplasând serviciile, activitatea comercială și zonele rezidențiale aproape unele de altele. 

Cum acționează Uniunea Europeană și statele membre pentru a răspunde acestor provocări? 

Rasa: 

Parlamentul European a sprijinit recent obiectivul propus de atingere a nivelului de zero emisii pentru autoturismele și camionetele noi până în 2035. Dacă și statele membre sunt de acord, aceasta va însemna o reducere majoră a emisiilor generate pe drumurile europene în următoarele decenii. 

Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentăcuprinde, de asemenea, obiective legate de trecerea la moduri de transport mai durabile. Aici sunt incluse obiectivele pentru extinderea căilor feroviare de mare viteză și intensificarea traficului feroviar de mărfuri și a transportului pe căi navigabile.  

Ce alte măsuri ia AEM în domeniul transporturilor? 

Rasa:

AEM colecteazăcantități mari de datelegate de vehicule și combustibili din țări europene și de la producătorii de vehicule. Acestea includ date despre noile autoturisme, camionete, camioane, autobuze și remorci înregistrate în UE, ceea ce ne permite evaluăm eficiența noului parc de vehicule. Colectăm și date despre combustibilii utilizați în transportul rutier și pentru utilajele mobile în Europa. Acestea includ tipul și cantitatea de combustibili utilizați, precum și emisiile asociate extragerii, prelucrării și distribuirii acestor combustibili. În cazul biocombustibililor, studiem și efectele schimbării indirecte a destinației terenurilor. 

Analizăm aceste date pentru a urmări evoluția în sensul atingerii obiectivelor de politică prin evaluări periodice ale indicatorilor pe care le publicăm pe site-ul nostru. În afară de faptul utilizăm propriile date, elaborăm și indicatori relevanți de politică pe baza unor date mai ample ale AEM sau externe, spre exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră din transport și, mai târziu, în cursul acestui an, cota autobuzelor și a trenurilor în întreaga infrastructură de transport. 

Tommaso: 

AEM acționează și în alte domenii ale sistemului de mobilitate și ale transporturilor. În prezent, se află în derulare unele dintre activitățile suplimentare în sectorul maritim și al aviației, în care elaborăm noi ediții ale rapoartelor de sector în colaborare cu partenerii noștri din alte agenții ale UE. 

Acestea sunt: Raportul de mediu privind transportul maritim european, în colaborare cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, și Raportul de mediu al aviației europene, în colaborare cu Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și Eurocontrol (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene). 

Care este tema următorului raport TERM elaborat de AEM? 

Tommaso: 

Următoarea ediție a raportului TERM se află în prezent în lucru, intenția fiind îl publicăm mai târziu, în cursul anului. Acesta va aborda subiectul amplu al digitalizării sistemului de mobilitate și va explora multe inovații care sunt posibile datorită tehnologiilor digitale, precum și modul în care acestea ar putea afecta sectorul, mediul și viețile noastre. 


Rasa NarkeviciuteșiTommaso Selleri, experți AEM în transport și mediu 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tag-uri

Tag-uri
Tag-uri term, transport
Acţiuni asupra documentului