следващ
предишен
елементи

Article

Безопасни и устойчиви химикали

Смяна на език
Article Публикуван 29-10-2023 Последна промяна 16-11-2023
1 min read
Photo: © Salvatore Galluzzo, Well with Nature /EEA
Химикалите са навсякъде. Всъщност скалите, моретата, въздухът, растенията, животните и ние, хората, сме изградени от химични елементи. Добрата новина е, че не всички химикали са токсични. Лошата е, че някои са. За щастие Европа работи за намаляване на вредата от опасните вещества.

Планирате ли да вечеряте риба с обикновена салата за гарнитура? Или е време да боядисате или измиете косата си? От рибата в чиниите ни до козметичните и почистващи продукти, ние всекидневно сме изложени на въздействието на много химични вещества. В зависимост от химикалите и от това колко дълго сме изложени на тяхното въздействие, това може да повлияе върху нашето здраве.

Може да сме изложени на токсични химикали в ниски дози продължително време, без да осъзнаваме това. От устойчиви химикали като PFAS до пластмасовите микрочастици, замърсяването на европейските реки и морета може да достигне до рибата и морските дарове, които включваме в менюто си. Подобен риск се крие и в продуктите, които консумираме: следобедната закуска с портокали и круши може да е замърсена с остатъци от пестициди.

 

Химикали в пестицидите

За някои химикали, използвани в пестициди, е известно или се предполага, че причиняват редица хронични заболявания, включително диабет, рак и невродегенеративни заболявания, както и намалена плодовитост и вродени малформации. Въпреки че последните данни от мониторинга показват, че е малко вероятно хранителната експозиция на отделни пестициди да представлява риск за здравето, ние сме изложени на въздействието на смеси от пестициди в ежедневното си меню. Необходимо е кумулативните им ефекти да бъдат по-добре изучени.

В рамките на европейския изследователски проект за биомониторинг на хора(HBM4EU) са изследвани редица опасни химикали в хиляди доброволци от цяла Европа. 84 % от участвалите в проучването са имали най-малко два различни пестицида в тялото си.

Възможно е също така да бъдем косвено повлияни от въздействието, което пестицидите могат да оказват върху опрашителите и други насекоми, които са жизненоважни за производството на храни.

През последните години много вещества, съдържащи се в пестицидите, бяха забранени в ЕС. Същевременно е необходимо да намалим общия обем на пестицидите, които използваме, чрез екологосъобразен контрол върху вредителите или чрез преминаване към биологично и прецизно земеделие. Също така е необходимо да въведем по-ефективни проверки и правила преди разрешаване на употребата и продажбата на нови химикали.

 

Бисфеноли, фталати и PFAS

Едно от опасенията е свързано с група химикали, познати като бисфеноли. Тези синтетични химикали се използват за производство на пластмаси и смоли. В ЕС бисфенол А вече не може да се използва за шишета за бебета. След като бъде погълнат, този нарушаващ функциите на ендокринната система химикал може да повлияе върху производството и регулирането на хормоните в нашия организъм, като причинява проблеми в развитието.

Над 90 % от участниците в HBM4EU от десет държави са имали бисфенол А в организма си. Опасенията относно бисфенол А доведоха до замяната му със заместителите бисфенол S и бисфенол F, които бяха открити в над 60 % от участниците. Над 17 % от децата и юношите в Европа са изложени на риск от въздействието на фталати — друга група химикали, използвани главно за омекотяване на пластмасите.

След това са PFAS (пер- и полифлуороалкилни вещества), група от хиляди синтетични химикали. Те са устойчиви, което означава, че могат да останат в околната среда завинаги. Използват се в най-разнообразни продукти — от незалепващи покрития на тигани до лакове за нокти, водонепромокаеми тъкани и лекарства. Могат да бъдат отчетени навсякъде, включително в майчиното мляко и на връх Еверест.

Само няколко от тези вечни химикали са подробно изследвани. Знаем обаче, че най-изследваните от тях са токсични и оказват значително въздействие върху здравето. Също така някои PFAS се биоакумулират в живите организми и могат да достигнат високи концентрации в рибата и месото на нашата трапеза. Други PFAS могат да попаднат в подпочвените води и да замърсят питейната вода.

Фигура 1. Ефекти на PFAS върху човешкото здраве

Източник: EAOC (2019 г.).

 

Към безопасни и устойчиви химикали

Европа продължава да произвежда и употребява големи количества опасни химични вещества, които след това се изпускат в околната среда и могат да представляват риск за здравето. В същото време в Европа са въведени едни от най-строгите законодателни актове и най-амбициозните политики в областта на химикалите в световен мащаб, например Стратегията на ЕС за химикалите и Планът за действие за нулево замърсяване.

Промишлените химикали се регулират чрез регламента REACH. Съществува и друго законодателство за конкретни продукти, например за биоцидите,пестицидите,козметиката и фармацевтичните продукти. Въведени са също гранични стойности за химическите замърсители и остатъчните вещества от пестициди в храните.

Като цяло Европейската зелена сделка и планът за действие за нулево замърсяване към нея имат за цел околна среда без токсини, в която замърсяването на въздуха, водата и почвата повече не вреди на здравето и природата.

Опасните химикали продължават да са причина за сериозни и нарастващи опасения за нашето здраве и околната среда, като екосистемите и хората са изложени на въздействието на коктейл от химикали. Но тези химически вещества се произвеждат с основание. Те ни защитават от пожари или дъжд, съхраняват храната ни по-дълго и опазват земеделските култури. Какво би станало, ако можехме да ги заменим с по-безопасни и по-устойчиви алтернативи, като същевременно постепенно изведем от употреба вредните?

 

Накратко: химикали и здраве

  • Европа продължава да произвежда и употребява големи количества химикали, някои от които може да вредят на околната среда или здравето на хората.
  • Европа има най-напредничавите законодателни актове и политики в областта на химикалите в световен мащаб като Стратегията на ЕС за химикалите и Плана за действие за нулево замърсяване.
  • Занапред ще е необходимо да предотвратяваме химическото замърсяване и да насърчаваме употребата на химикалите, които са безопасни и устойчиви по замисъл.
  • Трябва постепенно да изведем от употреба за несъществени цели вредните вещества и да управляваме рисковете от химикалите по групи, а не поотделно.

 

Какво мога да направя?

  • Опитайте се да намалите излагането си на въздействието на опасни химикали. Много организации предоставят информация относно химикалите в продуктите.
  • Избягвайте някои продукти, като едрите риби, по време на бременност поради въздействието на живака.
  • Избирайте продукти, произведени с по-малко опасни химикали, като биологични храни. Проверявайте етикетите на продуктите, например за надписа „без PFAS“.
  • Научете повече: Кът за гражданите — HBM4EU — наука и политика за бъдеще без здравни проблеми.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ