ďalej
späť
body

Article

Bezpečné a udržateľné chemické látky

Zmeniť jazyk
Article Publikované 16. 11. 2023 Posledná zmena 16. 11. 2023
4 min read
Photo: © Salvatore Galluzzo, Well with Nature /EEA
Chemické látky sú všade. Veď aj horniny, moria, vzduch, rastliny, živočíchy a ľudia pozostávajú z chemických prvkov. Dobrou správou je, že nie všetky chemické látky sú toxické. Zlou správou je, že niektoré áno. Našťastie sa Európa snaží znížiť škody spôsobené nebezpečnými látkami.

Plánujete si dať na večeru rybu, možno len s jednoduchým šalátom? Alebo je čas na farbenie či umývanie vlasov? Každý deň sme vystavení mnohým chemickým látkam, od rýb na našom tanieri až po kozmetické a čistiace prostriedky. V závislosti od chemických látok a toho, ako dlho sme im vystavení, to môže mať vplyv na naše zdravie.

Toxickým chemickým látkam môžeme byť úplne nevedomky vystavovaní v nízkych dávkach a dlhodobo. Či už ide o perzistentné chemické látky, ako sú PFAS, alebo o mikroplasty, znečistenie v európskych riekach a moriach si môže nájsť cestu k rybám a morským plodom, ktoré zaraďujeme do nášho jedálneho lístka. Podobné riziko je spojené aj s poľnohospodárskym produktmi, ktoré konzumujeme: pomaranče a hrušky, na ktorých si poobede pochutnáme, môžu byť kontaminované rezíduami pesticídov.

 

Chemické látky v pesticídoch

O niektorých chemických látkach používaných v pesticídoch je známe alebo pri nich existuje podozrenie, že spôsobujú celý rad chronických ochorení, vrátane cukrovky, rakoviny a neurodegeneratívnych ochorení, ako aj zníženú plodnosť a vrodené chyby. Hoci nedávne údaje z monitorovania naznačujú, že vystavenie jednotlivým pesticídom v potrave pravdepodobne nepredstavuje zdravotné riziko, v našej každodennej strave sme vystavení zmesiam pesticídov. Je preto potrebné lepšie pochopiť ich kumulatívne účinky.

V rámci európskeho výskumného projektu biomonitoringu človeka (HBM4EU) viaceré nebezpečné chemické látky boli predmetom ich zisťovania u tisícov dobrovoľníkov z celej Európy. 84 % testovaných osôb malo v krvi aspoň dva rôzne pesticídy. 

Nepriamo môžeme byť ovplyvnení aj účinkami, ktoré môžu mať pesticídy na opeľovače a iné druhy hmyzu, ktoré sú životne dôležité pre výrobu potravín.

V posledných rokoch bolo v EÚ zakázaných mnoho látok obsiahnutých v pesticídoch. Musíme však znížiť celkový objem pesticídov, ktoré používame, a to prostredníctvom ochrany proti škodcom šetrnej voči životnému prostrediu alebo prechodom na ekologické a presné poľnohospodárstvo. Musíme tiež zaviesť účinnejšie kontroly a pravidlá pred povolením používania a predaja nových chemických látok.

 

Bisfenoly, ftaláty a PFAS

Jednu z obáv predstavuje skupina chemických látok známych ako bisfenoly. Tieto syntetické chemické látky sa používajú na výrobu plastov a živíc. V EÚ sa bisfenol A už nesmie používať v dojčenských fľašiach. Tento endokrinný disruptor môže po požití zasahovať do spôsobu, akým naše telo produkuje a reguluje hormóny, čo spôsobuje problémy vo vývoji. 

Pri viac než 90 % účastníkoch projektu HBM4EU z desiatich krajín bola v ich telách zistená prítomnosť bisfenolu A. Obavy z bisfenolu A viedli k jeho nahradeniu náhradnými látkami bisfenolom S a bisfenolom F, ktoré boli zistené u viac ako 60 % účastníkov. Viac ako 17 % detí a dospievajúcich v Európe je ohrozených vystavením ftalátom, ďalšej skupine chemických látok, ktoré sa používajú najmä na zmäkčovanie plastov.

Potom sú tu PFAS (per- a polyfluóralkylové látky), skupina tisícov syntetických chemických látok. Sú perzistentné, čo znamená, že môžu zostať v životnom prostredí navždy. Používajú sa v širokej škále výrobkov: od nepriľnavého povrchu panvíc až po lak na nechty, vodoodpudivé látky a lieky. A nachádzajú sa všade, a to aj v materskom mlieku a na vrchole Mount Everest.

Iba niekoľko z týchto perzistentných chemických látok bolo podrobne preskúmaných. Vieme však, že tie najpreskúmanejšie sú toxické a majú zásadné účinky na zdravie. Niektoré PFAS sa bioakumulujú aj v živých organizmoch a môžu dosiahnuť vysoké koncentrácie v rybách a mäse na našich stoloch. Iné PFAS môžu skončiť v podzemnej vode a znečistiť pitnú vodu.

Obrázok 1: Účinky PFAS na ľudské zdravie

 

Zdroj: EEA (2019).

 

Smerom k bezpečným a udržateľným chemickým látkam

Európa naďalej vyrába a spotrebúva veľké množstvo nebezpečných chemických látok, ktoré sa potom uvoľňujú do životného prostredia a môžu predstavovať zdravotné riziká. Európa má zároveň zavedené aj niektoré z najobmedzujúcich právnych predpisov o chemických látkach a najambicióznejšie politiky na celom svete, ako je stratégia EÚ v oblasti chemických látokakčný plán nulového znečistenia. 

Priemyselné chemické látky sú regulované prostredníctvom nariadenia REACH. Existujú aj ďalšie právne predpisy o konkrétnych výrobkoch, ako sú biocídy, pesticídy, kozmetikalieky. Limity sú tiež zavedené pre chemické kontaminantyrezíduá pesticídov v potravinách.

Celkovo je cieľom Európskej zelenej dohody a jej akčného plánu nulového znečistenia životné prostredie bez toxínov, v ktorom znečistenie ovzdušia, vody a pôdy už nebude škodiť zdraviu a prírode.

Nebezpečné chemické látky naďalej predstavujú vážny a narastajúci problém pre naše zdravie a životné prostredie, pričom ekosystémy a ľudia sú vystavení priam chemickému kokteilu. Tieto chemické látky sa však vyrábajú z určitého dôvodu. Chránia nás pred požiarmi alebo dažďom, uchovávajú naše potraviny dlhšie a chránia našu úrodu. Čo keby sme ich mohli nahradiť bezpečnejšími a udržateľnejšími alternatívami a zároveň postupne odstrániť tie škodlivé?

 

Stručne o chemických látkach a zdraví

  • Európa naďalej vyrába a spotrebúva veľké množstvo chemických látok, z ktorých niektoré môžu poškodzovať životné prostredie alebo zdravie ľudí.
  • Európa má celosvetovo zavedené najpokrokovejšie právne predpisy a politiky týkajúce sa chemických látok, ako napr. stratégia EÚ v oblasti chemických látok a akčný plán nulového znečistenia.
  • V budúcnosti musíme zabraňovať chemickému znečisteniu a podporovať chemické látky, ktoré sú inherentne bezpečné a udržateľné.
  • Musíme postupne ukončiť nepodstatné používanie škodlivých látok a riadiť riziká chemických látok v skupinách, a nie jednotlivo.

 

Čo môžem urobiť?

  • Snažte sa znižovať vaše vystavenie nebezpečným chemickým látkam. Mnohé organizácie poskytujú informácie o chemických látkach vo výrobkoch.
  • Počas tehotenstva sa vyhýbajte niektorým produktom, napríklad veľkým rybám, kvôli vplyvu ortuti.
  • Vyberajte si výrobky vyrábané s menším počtom nebezpečných chemických látok, ako sú napríklad ekologické potraviny. Skontrolujte si etikety na výrobkoch, napríklad „bez PFAS“.
  • Viac informácií: Kútik pre občanov – HBM4EU – veda a politika pre zdravú budúcnosť.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu