Електрическите автомобили — интелигентен избор в полза на околната среда

Смяна на език
Article Публикуван 21-01-2019 Последна промяна 25-02-2019
1 min read
По-добри ли са електрическите автомобили за климата и качеството на въздуха в сравнение с бензиновите или дизеловите автомобили? Срещнахме се с Андреас Унтерщалер, експерт по транспорта и околната среда от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), за да обсъдим плюсовете и минусите на електрическите автомобили, които са темата на новия доклад на ЕАОС.
© Hannes Egler on Unsplash

© Hannes Egler on Unsplash

Ще ни разкажете ли за основните констатации от неотдавнашния доклад на ЕАОС?

Наскоро ЕАОС публикува нов доклад относно механизма за докладване в областта на транспорта и околната среда (TERM). Основното заключение е, че от гледна точка на изменението на климата и качеството на въздуха електрическите автомобили категорично са за предпочитане пред бензиновите или дизеловите автомобили. Въпреки че обществеността изразява съмнения и несигурност относно екологичните ползи от електрическите автомобили, становището на науката е все по-категорично. Дори при настоящия електроенергиен микс в Европа, който продължава да включва големи количества електроенергия от въглища, ползите пак са очевидни. Те ще продължат да се увеличават в бъдеще с нарастването на дяла на енергията от възобновяеми източници в Европа.

Това е също един от първите доклади, в които идеята за кръговата икономика е включена в дискусията относно електрическите автомобили, като се обръща голямо внимание на повторната употреба, преработването и рециклирането. Съществуват множество научни изследвания относно въздействията на електрическите автомобили върху жизнения цикъл. ЕАОС събра всички тези знания и ги предостави на широката общественост. Трябва да станем по-добри в повторната употреба и рециклирането на електрическите автомобили и техните компоненти, за да сведем до минимум въздействието от тяхното производство върху околната среда. Краят на жизнения цикъл е особено важен за електрическите автомобили. Те съдържат множество метали и други важни суровини, за чиято преработка са нужни големи количества енергия и в чието производство понякога се използват токсични вещества. Поради това, ако можем да ги извлечем от съществуващите автомобили и да ги употребим повторно, ползата ще бъде огромна. Ако можем да вземем цял компонент като акумулатор и да го използваме за друга машина, това може значително да намали цялостното въздействие върху околната среда.

Какво може да се направи за по-голяма устойчивост на производството и използването на електрическите автомобили и за да се реализират пълните им ползи за околната среда и здравето?

В доклада изтъкваме някои важни заключения. Първо, трябва да се уверим, че електроенергията, нужна за производството и функционирането на електрическите автомобили, се добива от възобновяеми източници. В нашия доклад е показано, че този фактор оказва най-голямо влияние върху експлоатационните показатели на електрическия автомобил от гледна точка на околната среда и здравето. На второ място, трябва да направим тези автомобили издръжливи. Изключително важно е всеки произведен електрически автомобил да се използва максимално дълго. Ако с тях се изминават едва 70 000 км и след това те се бракуват, цялостните им резултати за околната среда не изглеждат толкова добри в сравнение с конвенционалните автомобили, защото при производството на електрически автомобили се използва повече енергия, отколкото за направата на конвенционален автомобил. Ако обаче бъдат изминати 150 000 км или повече, сравнението категорично е в полза на електрическите автомобили. На последно място, при бракуването на електрическия автомобил трябва максимално да оползотворим вложените в него материали.

Как се представят типичните електрически автомобили в сравнение с бензиновите или дизеловите автомобили? Може ли да се каже, че са 100 % чисти от гледна точка на емисиите на парникови газове? 

Трябва да се подчертае, че няма автомобил, който е 100 % чист. Този факт не се променя с въвеждането на електрическите автомобили. Това, което се опитваме да кажем, е, че ако наистина се налага да използвате автомобил, електрическият е по-добрият вариант за околната среда. Използването на обществен транспорт, ходенето пеша или отиването с велосипед на работа винаги ще бъдат много по-добри за околната среда. Автомобилът си е автомобил: замяната на един вид с друг няма да реши проблемите с транспорта, например задръстванията.

Електрическите двигатели просто са по-ефикасни от тези с вътрешно горене, затова по-голяма част от енергията в акумулатора се използва за придвижване на автомобила. Електрическите автомобили изразходват по-малко енергия, особено когато се карат в градовете. Освен това те не отделят емисии на отработени газове, които замърсяват въздуха, например азотен оксид или частици. Частици от амортизацията и износването на гумите продължават да се отделят, но като цяло тяхното количество е по-малко в сравнение с бензиновия или дизеловия автомобил. Освен това с електрическите автомобили се намалява шумът: те са по-тихи от конвенционалните автомобили, особено при по-ниски скорости.

От гледна точка на здравето основната полза е свързана с качеството на въздуха. Електроенергията, която се влага в електрическите автомобили, продължава да замърсява въздуха в известна степен, но тя се генерира от електроцентрали, които вероятно разполагат с по-добри средства за контрол на замърсяването от тези, които могат да се монтират в конвенционален автомобил. Освен това електроцентралите обикновено са разположени извън гъстонаселени райони.

Кои държави заемат челно място по популяризиране и използване на електрически автомобили?

Много европейски държави са активни в популяризирането на такива автомобили, особено Норвегия, която въведе амбициозни политики за повишаване на дела на електрическите автомобили и също така добра инфраструктура за зареждане. Нидерландия, Обединеното кралство и Франция са постигнали много. Ако държавите от ЕС бъдат взети заедно, Европейският съюз има голяма роля в световен план, наред със Съединените щати и Китай. Всички те инвестират огромни средства в електрическата мобилност.

Какво бихте казали относно опасенията на потребителите във връзка със зарядните точки и сметките за електричество? 

Потребителите изразяват множество опасения дали ще има достатъчно зарядни точки по магистралите или в паркингите, както и за натоварването на електроенергийната мрежа и разходите за електричество. Понастоящем по пътищата се движат много малко електрически автомобили. В някои градове те са повече, отколкото в други, но като цяло около 1,5 % от новите автомобили, продадени в Европа през изминалата година, са електрически (с акумулаторна батерия и хибридни автомобили с възможност за включване в електрическата мрежа). С появата на все повече електрически автомобили по пътищата е необходимо да разширим инфраструктурата. В някои от по-големите градове вече е изградена добра инфраструктура и броят на публично достъпните станции за зареждане нараства бързо през последните години.

Да, сметките за електричество ще се увеличат, но придвижването с електрически автомобил струва по-малко от придвижването с обикновен автомобил на бензин или дизел. Това помага постепенно да се компенсира високата покупна цена на електрическите автомобили.

В брифинга на ЕАОС от 2016 г. „Електрическите автомобили и енергийният сектор — въздействия върху бъдещите емисии в Европа“ са проучени въздействията върху електроенергийните мрежи. Ако 80 % от всички автомобили през 2050 г. са електрически, потреблението на електроенергия в ЕС вероятно би се увеличило с около 10 %. Огромният дял от потреблението на електроенергия ще продължава да се дължи на промишлеността и частните домакинства. Подобно на инфраструктурата за зареждане, електроенергийната мрежа също трябва да се разработва с увеличаването на електрическите автомобили по пътищата. Ще бъде трудно, но ЕС вече прави същото за включването на възобновяеми източници на енергия в мрежата.

Какво правят ЕС и Европейската комисия за насърчаване на използването на електрически автомобили?

През последното десетилетие ЕС като цяло насочва милиарди евро към изследвания в тази област и подкрепя бързото разширяване на инфраструктурата за зареждане. Освен това ЕС инвестира огромни средства и насърчава разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, което включва зарядни устройства за електрически автомобили, особено по основните европейски транзитни коридори.

Също така ЕС подкрепя развитието на производството на акумулатори в Европа, защото понастоящем акумулатори за електрически автомобили се произвеждат главно в Япония, Китай и Южна Корея. На последно място, ЕС изготвя общи правила и стандарти за електрическите автомобили и инфраструктурата за зареждане, за да могат хората да се придвижват свободно в Европа.

Andreas Unterstaller

Свързано съдържание

Temporal coverage

Действия към документ
Статии
Menu
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни