seuraava
edellinen
kohdat

Article

Sähköajoneuvot: fiksu valinta ympäristön puolesta

Vaihda kieli
Article Julkaistu 10.01.2019 Viimeksi muokattu 22.12.2022
5 min read
Ovatko sähköajoneuvot ilmaston ja ilmanlaadun kannalta parempia kuin bensiini- tai dieselautot? Tapasimme Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) liikenne- ja ympäristöasiantuntijan Andreas Unterstallerin ja keskustelimme sähköautoista sekä niiden hyvistä ja huonoista puolista. Sähköautot ovat EYK:n viimeisimmän raportin pääaihe.

Mitkä ovat EYK:n uuden raportin keskeiset havainnot?

EYK on julkaissut äskettäin liikenteen ja ympäristön raportointimekanismi (TERM) raportin. Sen keskeinen päätelmä on, että sähköautot ovat ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun kannalta selkeästi parempia kuin bensiini- tai dieselautot. Julkisuudessa esitetään toisinaan epäilyjä eikä olla varmoja sähköautojen ympäristöhyödyistä, mutta tieteessä asia on entistä selkeämpi. Vaikka Euroopan nykyisessä sähköenergiayhdistelmässä on edelleen paljon hiilestä saatavaa sähköä, hyöty on joka tapauksessa selkeä. Tämä hyöty kasvaa tulevaisuudessa entisestään, kun uusiutuvaa energiaa käytetään Euroopassa yhä enemmän.

Tämä on myös ensimmäisiä raportteja, joissa on kiertotalouden näkökulma sähköautokeskusteluun ja kiinnitetään paljon huomiota uudelleenkäyttöön, uudelleenvalmistukseen ja kierrättämiseen. Sähköautojen vaikutuksista elinkaarensa aikana on tehty paljon tieteellisiä tutkimuksia. EYK:ssa tämä tieto on koottu ja annettu laajemman yleisön saataville. Sähköautojen ja niiden osien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä on parannettava, jotta niiden tuotannon vaikutus ympäristöön voitaisiin minimoida. Elinkaaren loppuvaihe on erityisen tärkeä sähköautojen osalta. Niissä on paljon metalleja ja muita kriittisiä raaka-aineita, joiden käsittely voi kuluttaa suuria määriä energiaa ja joiden tuotannossa käytetään joskus myrkyllisiä aineita. Olisi siis erittäin hyödyllistä, että ne pystyttäisiin ottamaan talteen nykyisistä autoista ja käyttämään uudelleen. Jos pystymme ottamaan akun kaltaisen kokonaisen komponentin ja käyttämään sitä eri tarkoitukseen, se voi todella vähentää yleistä ympäristövaikutusta huomattavasti.

Mitä voidaan tehdä, jotta sähköautoista saataisiin entistä kestävämpiä ja jotta niiden ympäristö- ja terveyshyödyt saataisiin kokonaisuudessaan käyttöön?

Raportissa tuodaan esiin joitakin tärkeitä näkökulmia. Ensinnäkin on varmistettava, että sähköautojen valmistamiseen ja käyttöön tarkoitettu sähkö tulee uusiutuvista lähteistä. EYK:n raportti osoittaa, että se todellakin on suurin yksittäinen tekijä niiden vaikutuksissa ympäristöön ja terveyteen. Toiseksi nämä autot on saatava kestämään. Kaikista tuotettavista sähköautoista on puristettava irti mahdollisimman paljon kilometrejä. Jos autoilla ajetaan vain 70 000 kilometriä ja sitten ne romutetaan, niiden yleinen ympäristötehokkuus ei näytä kovin hyvältä verrattuna tavanomaisiin autoihin, koska niiden tuotannossa käytetään paljon enemmän energiaa kuin tavanomaisten autojen tuotannossa. Mutta kun sähköautolla ajetaan vähintään 150 000 kilometriä, vertailu on puoltaa vahvasti sähköautoja. Kun sähköautot on lopulta romutettava, niiden materiaalit on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin.

Minkälainen on tyypillinen sähköauto verrattuna bensiini- tai dieselajoneuvoon? Ovatko ne 100-prosenttisesti puhtaita kasvihuonekaasupäästöjen osalta? 

On erittäin tärkeää ymmärtää, että mikään auto ei ole koskaan 100-prosenttisesti puhdas. Sähköautojen käyttöönotto ei muuta tätä tosiasiaa. Jos kuitenkin autoa todella tarvitaan, sähköauto on ympäristön kannalta muita parempi valinta. Julkisen liikenteen käyttäminen tai työmatkakävely tai -pyöräily on kuitenkin aina paljon parempi vaihtoehto ympäristön kannalta. Auto pysyy autona, eikä yhdenlaisen auton korvaaminen toisenlaisella ratkaise kaikkia liikenneongelmia, esimerkiksi ruuhkia.

Sähkömoottorit ovat yksinkertaisesti tehokkaampia kuin polttomoottorit, joten akkuun syötetystä energiasta suurempi osa päätyy käytettäväksi auton ajamiseen. Erityisesti kaupungissa ajettaessa sähköajoneuvot kuluttavat vähemmän energiaa. Ne eivät myöskään aiheuta typen oksidien ja hiukkasten kaltaisia pakokaasupäästöjä. Jarruttamisesta ja renkaiden kulumisesta tulee edelleen hiukkasia, mutta yleisesti ottaen niitä aiheutuu vähemmän kuin bensiini- tai dieselautosta. Sähköajoneuvoilla voidaan myös vaimentaa melua, ja ne ovat erityisesti matalammilla nopeuksilla hiljaisempia kuin tavanomaiset autot.

Terveyden kannalta suurin hyöty liittyy ilmanlaatuun. Sähköautoihin käytettävästä sähköstä aiheutuu edelleen jonkin verran ilman epäpuhtauksia. Ne ovat kuitenkin tavallisesti lähtöisin sähkövoimaloista, joissa saastumista torjuntaan ehkä paremmin kuin perinteisen auton osalta voitaisiin toteuttaa. Tavallisesti ne myös sijaitsevat kaukana tiheästi asutuista alueista.

Mitkä maat ovat muita edellä sähköajoneuvojen edistämisessä ja käyttämisessä?

Monet Euroopan maat edistävät niiden käyttöä tällä hetkellä melko aktiivisesti, erityisesti Norja. Se on toteuttanut kunnianhimoista politiikkaa kasvattaakseen sähköautojen osuutta ja saadakseen aikaan hyvän latausinfrastruktuurin. Alankomaat sekä Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ovat myös tehneet paljon. Yleisesti ottaen Euroopan unioni on yksi maailman suurista toimijoista yhdessä Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Kaikki investoivat voimakkaasti sähköiseen liikkumiseen.

Entä kuluttajien huolet latauspisteiden ja sähkölaskujen kaltaisista kysymyksistä? 

Kuluttajia askarruttaa erityisesti se, onko moottoriteillä tai pysäköintialueilla riittävästi latauspisteitä, sekä sähköverkkojen kuormitus ja sähkökulut. Tällä hetkellä teillä on erittäin vähän sähköautoja. Joissakin kaupungeissa niitä on muita enemmän, mutta kokonaisuudessaan viime vuonna Euroopassa myydyistä uusista autoista 1,5 prosenttia oli sähköajoneuvoja (sähköautoja ja ladattavia hybridiajoneuvoja). Infrastruktuurin täytyy siis kasvaa sitä mukaa kuin teille tulee yhä enemmän sähköautoja. Joissakin suuremmissa kaupungeissa infrastruktuuri on jo hyvä ja viime vuosina julkisessa käytössä olevien latauspisteiden määrä on kasvanut nopeasti.

Kyllä, sähkölaskut kasvavat, mutta sähköauton käyttö maksaa vähemmän kuin tavallisen bensiinillä tai dieselillä käyvän auton käyttö. Tämä auttaa tasoittamaan ajan mittaan sähköautojen korkeaa hankintahintaa.

EYK:n vuonna 2016 laatimassa tiedotteessa ”Sähköajoneuvot ja energiasektori – vaikutukset Euroopan tuleviin päästöihin” käsiteltiin vaikutuksia sähköverkkoihin Jos vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia kaikista autoista olisi sähköisiä, EU:n sähkönkulutus todennäköisesti kasvaisi noin kymmenen prosenttia. Suurin osa sähkön kysynnästä olisi edelleen peräisin teollisuudesta ja kotitalouksista. Latausinfrastruktuurin tapaan myös sähköverkon on kehityttävä, kun teille tulee enemmän sähköautoja. Tämä on haaste, mutta EU tekee jo samaa uusiutuvien energialähteiden yhdistämiseksi verkkoon. 

Mitä EU ja Euroopan komissio tekevät edistääkseen sähköautojen käyttöä?

EU kokonaisuudessaan on kymmenen viime vuoden aikana ohjannut miljardeja euroa asiaankuuluvaan tutkimukseen, ja se edistää latausinfrastruktuurin nopeaa laajentamista. Se myös investoi voimakkaasti vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuriin ja edistää sitä. Tämä käsittää sähköajoneuvojen latauslaitteiden saamisen erityisesti Euroopan tärkeimmille liikennekäytäville.

EU edistää myös akkujen tuotannon kehittämistä Euroopassa, koska tällä hetkellä sähköautojen akkuja valmistetaan pääasiassa Japanissa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa. EU laatii myös yhteisiä sääntöjä ja standardeja sähköajoneuvoille ja latausinfrastruktuureille, jotta ympäri Eurooppaa voisi liikkua rajoituksitta.

Andreas Unterstaller

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage