volgende
vorige
items

Artikelen

Taal wijzigen:
Artikelen
Menu
Klimaat, natuur en mensen: een gezamenlijke toekomst voor onze planeet

Er heeft nog nooit zó veel op het spel gestaan! Onze planeet warmt op en verliest plant- en diersoorten in een alarmerend tempo. In de afgelopen twee maanden brachten twee wereldconferenties mensen uit de hele wereld samen rond een gemeenschappelijk thema: klimaat en biodiversiteit. De uitdagingen op beide gebieden zijn symptomen van hetzelfde probleem: onze niet-duurzame productie en consumptie. Ondanks de complexiteit van de onderhandelingen zijn deze van cruciaal belang voor wereldwijde bewustmaking, consensus en dringende maatregelen.

Lees meer

Interview — Prosumenten en de energiecrisis: burgers dragen bij aan de energietransitie in Europa

Wat zijn “prosumenten” van energie en welke rol kunnen zij spelen bij het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie in Europa? We hebben met Javier Esparrago, EEA-deskundige op het gebied van energie en milieu, gesproken over hoe burgers, instellingen en bedrijven de huidige energiecrisis kunnen helpen aanpakken door prosumenten te worden die zowel hernieuwbare energie produceren als consumeren. Het EEA heeft eerder deze maand een rapport gepubliceerd met een overzicht van de rol van prosumenten van hernieuwbare energie en de bredere toepassing van prosumptie, die wordt gestimuleerd door betere en betaalbaardere technologie en beleid.

Lees meer

Zomer 2022: leven in een tijd met meerdere crises

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere lijkt op te volgen: een pandemie, extreme hittegolven en droogte als gevolg van klimaatverandering, inflatie, oorlog en een energiecrisis. Deze winter zien we waarschijnlijk een aanhoudende onzekerheid en grote volatiliteit op de wereldmarkten, zoals de energie- en voedselmarkten, die sommige landen en groepen meer zullen treffen dan andere. Het aanpakken van deze crises, vooral op lange termijn, vereist een niet aflatende beleidsinzet en investeringen in duurzaamheid om onze samenlevingen veerkrachtiger te maken.

Lees meer

Focus op gezondheid: verontreiniging naar nul voor een gezonder leven in Europa

Milieuverontreiniging heeft gevolgen voor onze gezondheid en onze kwaliteit van leven. De beoordelingen van het Europees Milieuagentschap hebben duidelijk gemaakt welke gevolgen vervuiling heeft, en welke voordelen een schoner milieu kan hebben. Zo zouden we sommige gevallen van kanker kunnen voorkomen. Met elke maatregel die we nemen om de verontreiniging in Europa tot nul terug te brengen, kunnen we de kwaliteit van ons leven verbeteren.

Lees meer

Duurzamer vervoer in Europa

Vervoer verbindt mensen, plaatsen, culturen en economieën met elkaar, maar veroorzaakt ook grote milieu- en klimaatproblemen. Wij hebben het met twee vervoers- en milieudeskundigen van het Europees Milieuagentschap (EEA) – Rasa Narkeviciute en Tommaso Selleri – gehad over de uitdagingen en kansen die komen kijken bij de verduurzaming van het Europese vervoerssysteem en over het rapport dat we onlangs hebben gepubliceerd.

Lees meer

Interview – Op weg naar een Europese samenleving zonder verontreiniging

De Europese Unie heeft het ambitieuze plan opgevat om schadelijke emissies en milieuvervuiling de komende decennia drastisch terug te dringen. Onderdeel daarvan is het onlangs gelanceerde actieplan “Verontreiniging naar nul”, dat erop is gericht lucht-, water- en bodemverontreiniging terug te brengen tot een niveau dat niet langer als schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu wordt beschouwd. We hebben een gesprek gevoerd met Ian Marnane, EEA-deskundige milieu, gezondheid en welzijn. Hij werkt momenteel aan een verslag van het EEA over nulvervuiling, dat naar verwachting later dit jaar zal worden gepubliceerd.

Lees meer

Europese solidariteit in oorlogstijd

Het leven van de Oekraïense bevolking is in één klap onherkenbaar veranderd toen het Russische leger het land binnenviel. De gevolgen van deze ongegronde oorlog laten zich niet alleen in Oekraïne zelf voelen maar ook tot ver buiten de landsgrenzen. Het zal jaren en mogelijk zelfs generaties lang duren om de nasleep van dit conflict achter ons te laten.

Lees meer

In een notendop: EU-wetgeving  inzake natuur

De lidstaten van de EU zijn in de jaren ’70 begonnen met de coördinatie van het milieubeleid en natuur was het eerste gebied voor Europese actie. Tot op heden vormen de natuurrichtlijnen — de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, die respectievelijk in 1979 en 1992 zijn aangenomen — de hoeksteen van de inspanningen van de EU om de biodiversiteit te beschermen en in stand te houden.

Lees meer

Wat schaadt de natuur  van Europa?

De Europese natuur heeft te lijden onder de gevolgen van langdurige exploitatie en vervuiling. De natuur biedt ons nog altijd voedsel, kleding, geneesmiddelen, huisvesting, energie en andere hulpbronnen, maar ecosystemen en veel plant- en diersoorten zijn in verval of nemen af en sterven soms zelfs uit. Wat zijn de menselijke activiteiten die de natuur het meest schaden en hoe kunnen we het huidige biodiversiteitsverlies stoppen en ombuigen?

Lees meer

Onze natuur heeft dringend  hulp nodig

Ons bewustzijn van de natuur is nog nooit zo groot geweest als nu. In de nasleep van de COVID-19-pandemiebeperkingen zijn velen van ons eropuit gegaan naar onze dichtstbijzijnde groene ruimten, op zoek naar pauze en troost — noodzakelijke onderbrekingen van ons lockdownbestaan. Daardoor werden we nogmaals herinnerd aan de essentiële en waardevolle rol die onze natuur speelt voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn.

Lees meer

Natuurbescherming in een  veranderend klimaat: onze  acties moeten zich richten  op veerkracht

Van veranderingen in soortenhabitats en -gemeenschappen tot de beschikbaarheid van water en bloeiseizoenen, klimaatverandering heeft gevolgen voor ecosystemen en biodiversiteit. We vroegen professor dr. Beate Jessel, voorzitter van de Duitse federale dienst voor natuurbehoud, naar het verband tussen biodiversiteit en klimaatverandering en wat er kan worden gedaan om de veerkracht van de natuur in een veranderend klimaat te vergroten.

Lees meer

De essentiële rol van  vogelwachters

De monitoring van wilde dieren en planten en habitats speelt een sleutelrol bij de beoordeling door deskundigen. We spraken met Petr Voříšek, lid van het coördinatieteam van de European Breeding Bird Atlas 2 bij de Tsjechische Vereniging voor Ornithologie, over de manier waarop dergelijke informatie en gegevens op Europese schaal worden samengebracht en over de uitdagingen waarmee vogelpopulaties momenteel worden geconfronteerd.

Lees meer

Herstel van de natuurlijke wereld

Europa heeft ambitieuze beleidsdoelstellingen vastgesteld om de natuur in staat te stellen zich te herstellen en te floreren en zo de voordelen van een gezonde natuurlijke wereld voor de samenleving te vergroten. Van beschermde gebieden en groene en blauwe infrastructuur tot herstel, herwildering en het gebruik van op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering, er moet veel worden gedaan om de achteruitgang van de gezondheid van de natuur om te buigen.

Lees meer

De economie van de  biodiversiteit: kan boekhouding  de natuur helpen redden?

Kan het waardevol maken van de natuur helpen deze te beschermen of hebben we nieuwe governancemodellen nodig? Hoe houdt handel verband met biodiversiteitsverlies en ongelijkheden? We spraken met James Vause, de hoofdeconoom van het World Conservation Monitoring Centre van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP-WCMC), die heeft bijgedragen aan de evaluatie van Dasgupta over de economische aspecten van biodiversiteit, met name het hoofdstuk over handel en biosfeer.

Lees meer

Van de redactie - De waarde van de natuur

Het verlies aan biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen waarvan we vandaag de dag getuige zijn, is net zo rampzalig als de klimaatverandering. Beide zijn nauw met elkaar verweven, aangezien de klimaatverandering het biodiversiteitsverlies versnelt en gezonde ecosystemen een cruciale bondgenoot zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

Solidariteit als sleutel tot herstel van COVID-19 en een betere, duurzame toekomst

2021 werd gekenmerkt door COVID-19 en de gevolgen van klimaatverandering. Gezien de hogere energieprijzen en gezondheidsproblemen vereist het herstel van Europa moeilijke beslissingen in 2022. Vertraagde maatregelen of lagere ambities zullen op lange termijn waarschijnlijk hogere maatschappelijke en economische kosten met zich meebrengen. Het aanpakken van sociale ongelijkheid bij deze transitie naar duurzaamheid is de sleutel tot een betere toekomst voor ons allen.

Lees meer

De landen van de Westelijke Balkan spelen een belangrijke rol in de samenwerking met het Europees Milieuagentschap op het gebied van de aanpak van milieu- en klimaatproblemen

Het Europees Milieuagentschap (EEA) werkt samen met een groot aantal landen, waaronder die van de Westelijke Balkan. Hoe bevordert deze samenwerking de werkzaamheden van de EU op milieugebied en hoe komt zij Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Kosovo ten goede? We spraken met Luc Bas, hoofd van het programma “Coördinatie, netwerken en strategie”, over de manier waarop het EEA met deze landen samenwerkt om het milieu te verbeteren.

Lees meer

Gezamenlijke inspanningen voor een betere kennis van het zeevervoer en het milieu

Het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) hebben onlangs het European Maritime Transport Environmental Report (EMTER) gepubliceerd, een gezamenlijke beoordeling van de milieueffecten van het zeevervoer in Europa. We spraken met Stéphane Isoard, Hoofd van de groep Water en Mariene Omgeving bij het EEA, onder wiens leiding het EEA-team aan het rapport werkte.

Lees meer

Duurzame steden: transformatie van het stedelijke landschap in Europa

Van koolstofneutraliteit tot een circulaire economie, van schonere lucht tot schoner vervoer: Europa heeft zichzelf ambitieuze milieu- en klimaatdoelen gesteld. Veruit de meeste Europeanen leven in steden, dus zullen deze een doorslaggevende rol spelen bij het bereiken van de Europese duurzaamheidsdoelen. De vraag is: hoe kunnen steden duurzaam worden?

Lees meer

Verbeteren van milieuprestaties in organisaties

Het Europees Milieuagentschap (EEA) verstrekt niet alleen betrouwbare informatie over ons milieu en klimaat, maar werkt als organisatie ook aan verbetering van zijn eigen milieuprestaties. We spraken met Melanie Sporer, die deze inspanningen van EEA coördineert en daarbij gebruik maakt van EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU.

Lees meer

Permalinks

Documentacties