volgende
vorige
items

Artikelen

Taal wijzigen:
Artikelen
Menu
Interview – EEA onderzoekt openbare blootstelling aan bisfenol A

De synthetische chemische stof bisfenol A (BPA) wordt gebruikt in tal van plastic en metalen voedselverpakkingen en andere consumentenproducten. Dit gebruik en de blootstelling van de bevolking aan deze stof baart veel mensen in Europa steeds meer zorgen. We spraken met Magnus Løfstedt, deskundige bij de European Environment Agency (EEA), op het gebied van chemicaliën, milieu en gezondheid, over de onlangs gepubliceerde EEA-briefing over de risico’s van bisfenol A.

Lees meer

Redactioneel – Europa voorbereiden op een veranderend klimaat

Van bosbranden tot rampzalige overstromingen in Zuid-Europa, de zomer van 2023 zal in herinnering blijven vanwege het extreme weer. Zijn we wel voorbereid op dergelijke gebeurtenissen en de gevolgen daarvan? Aanhoudende hittegolven waaronder miljoenen Europeanen op het hele continent te lijden hebben en bosbranden en plotselinge overstromingen die tal van gemeenschappen treffen, vragen om nog ambitieuzere maatregelen en een snellere transitie naar duurzaamheid.

Lees meer

Interview – Wat is de Europese atlas voor milieu en gezondheid?

De Europese atlas voor milieu en gezondheid van het EEA is een verzameling gegevens en kaarten met belangrijke informatie over milieukwaliteit en -risico’s in heel Europa. Wij interviewden Gerardo Sanchez, een EEA-deskundige op het gebied van milieu, gezondheid en welzijn, over de atlas en wie er baat bij kan hebben.

Lees meer

Interview – Investeren in veiligere chemische stoffen

Overal om ons heen bevinden zich gevaarlijke chemische stoffen. We spraken met Jerker Ligthart onder meer over veiligere alternatieven, chemische stoffen in een circulaire economie en hoe kennis en regelgeving consumenten en beleggers kunnen helpen bij het nemen van beslissingen. Hij is werkzaam bij ChemSec, een Zweedse ngo die zich richt op het versnellen van de overgang naar een wereld vrij van gevaarlijke chemische stoffen.

Lees meer

Veilige en duurzame chemische stoffen

Chemische stoffen zijn overal te vinden. Stenen, de zee, de lucht, planten, dieren en wij mensen bestaan allemaal uit chemische elementen. Het goede nieuws is dat niet alle chemische stoffen giftig zijn. Het slechte nieuws is dat sommige dat wel zijn. Gelukkig is Europa bezig de schade door gevaarlijke stoffen te beperken.

Lees meer

Merkt u het schadelijke lawaai in uw omgeving op?

Lawaai is overal. Van luide sirenes tot auto's op de snelweg en overvliegende vliegtuigen: lawaai is meer dan ooit tevoren aanwezig in ons leven. Wat veel mensen misschien niet weten, is dat langdurige blootstelling aan verkeerslawaai veel meer om het lijf heeft dan louter hinder – het schaadt zowel onze fysieke als onze geestelijke gezondheid.

Lees meer

Waterkwaliteit en -kwantiteit zijn essentieel voor het welzijn

Schoon water is van cruciaal belang voor de natuur en voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Het vormt ook een cruciale hulpbron voor tal van economische sectoren. Als gevolg van overexploitatie en klimaatverandering hebben veel gebieden in Europa steeds meer te maken met waterschaarste. Tegelijkertijd legt vervuiling extra druk op deze eindige hulpbron.

Lees meer

Hittegolven en andere klimaatgerelateerde uitersten bedreigen de gezondheid, vooral voor de meest kwetsbaren

Hittegolven, droogte, bosbranden en overstromingen in een veranderend klimaat hebben steeds meer gevolgen voor onze gezondheid en ons welzijn. De EU stimuleert maatregelen voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering op nationaal niveau en op het niveau van steden en gemeenten. Zullen deze maatregelen ons helpen om extreme weersomstandigheden in de toekomst te doorstaan?

Lees meer

De lucht in Europa wordt schoner, waardoor de volksgezondheid verbetert

De luchtkwaliteit in Europa wordt beter. Maar vervuilde lucht tast nog steeds de gezondheid aan en leidt tot vermijdbare sterfgevallen, vooral in steden. Het goede nieuws is dat schonere oplossingen voor vervoer, verwarming, industrie en landbouw kunnen helpen.

Lees meer

Van de redactie – Zorgen voor het milieu is zorgen voor onszelf

De natuur vormt de basis van onze gezondheid en ons welzijn. Ze geeft ons schone lucht, water, voedsel, materiaal en ruimte voor recreatie. Tijd doorbrengen in de natuur is goed voor onze geestelijke gezondheid. Als we niet voor de planeet, het klimaat en de ecosystemen zorgen, ondermijnen we de manier waarop onze samenlevingen functioneren, brengen we onze levensstandaard in het gedrang en berokkenen we – misschien wel het meest rechtstreeks – schade aan ons eigen welzijn.

Lees meer

Hoe maken we het gebruik en de productie van textiel duurzamer?

Mensen zijn zich steeds meer bewust van de gevolgen die onze consumptie heeft voor de natuur en het klimaat. Een van de belangrijkste consumptiecategorieën betreft kleding en ander textiel. We spraken over textiel en de impact ervan op het milieu met Lars Mortensen, deskundige van het EEA op vlak van kringloopeconomie, consumptie en productie.

Lees meer

Interview: Investeren in duurzaamheid

De Europese Investeringsbank (EIB) is de grootste multilaterale financiële instelling ter wereld en een van de belangrijkste aanbieders van klimaatfinanciering in de vorm van subsidies, leningen en garanties. We spraken met Eva Mayerhofer, hoofddeskundige Biodiversiteit en Milieu bij de EIB, over de uitdagingen en kansen van het versneld doorvoeren van de groene transitie in Europa door middel van duurzame financiering.

Lees meer

Stand van zaken: Energie aan de basis van de Europese klimaatambities

Europa is op weg naar een toekomst met koolstofarme energie. Het jaar 2020 was een belangrijke mijlpaal: in dat jaar heeft de EU haar eerste drie klimaat- en energiedoelstellingen gehaald, namelijk een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20 % ten opzichte van het niveau van 1990, een verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie tot 20 % en een verbetering van de energie-efficiëntie met 20 %.

Lees meer

Interview: Hoe kunnen we zorgen voor een sociaal rechtvaardige transitie?

De Europese Green Deal hecht er veel belang aan niemand achter te laten en een rechtvaardige transitie te waarborgen bij de totstandbrenging van een modernere, hulpbronnenefficiënte en concurrentiele economie. Wat houdt een sociaal rechtvaardige transitie in de praktijk in? We spraken met Jorge Cabrita, onderzoeksmanager bij Eurofound.

Lees meer

Een toekomst op basis van hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, lijken een voor de hand liggende weg voorwaarts in de situatie van klimaatverandering, sterk stijgende energieprijzen en zorgen over de leveringszekerheid. Wat zou er nodig zijn om het bestaande Europese energiesysteem om te vormen tot een systeem dat gebaseerd is op hernieuwbare bronnen?

Lees meer

Veilige, betaalbare en schone energie in tijden van crisis?

Europa voorziet voor een steeds groter deel in zijn energiebehoeften via hernieuwbare bronnen, maar is ook nog steeds afhankelijk van olie en gas. De snel veranderende energieprijzen, de bezorgdheid van mensen of ze hun huis nog kunnen verwarmen deze winter en het streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maken het noodzakelijk dat we energie besparen, onze energiebronnen diversifiëren, sneller overstappen op hernieuwbare energiebronnen en de meest kwetsbaren ondersteunen.

Lees meer

Hoog tijd om de mobiliteitssector sneller te hervormen

Samenlevingen zijn in veel opzichten afhankelijk van het economisch en efficiënt verplaatsen van mensen en goederen van de ene naar de andere plaats. Internationale handel biedt ons toegang tot buitenlandse producten en markten. Mensen moeten zich verplaatsen naar school, werk en andere activiteiten. Vervoer is een essentieel onderdeel van onze manier van leven, maar in zijn huidige staat is het afhankelijk van fossiele brandstoffen en zet het het milieu en het klimaat zwaar onder druk.

Lees meer

Interview: Een duurzaam financieringssysteem – waar is dat goed voor?

Wat is duurzame financiering en welke rol is daaraan toebedeeld in de overgang van Europa naar koolstofneutraliteit? We vroegen Andreas Barkman, hoofddeskundige duurzame financiering van het EEA, uit te leggen wat de EU doet om ervoor te zorgen dat de financiële sector zijn steentje bijdraagt aan het vergroenen van ons financiële systeem ter ondersteuning van duurzame groei.

Lees meer

Van de redactie: Koers houden op weg naar een duurzaam Europa

De droogteperioden, hittegolven en natuurbranden in de zomer van 2022 maakten het overduidelijk waarom het beperken van de klimaatverandering een van de belangrijkste uitdagingen vormt van de 21ste eeuw. Met de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, heeft de EU de meest ambitieuze klimaatagenda ter wereld. Met de prestatie van dit doel zouden wij een broodnodig voorbeeld stellen dat andere landen en regio’s kunnen volgen.

Lees meer

Vastberaden en geëngageerd op het gebied van duurzaamheid in Europa

Het jaar 1972: Ik herinner me dat ik, na de Antwerpse boekenbeurs te hebben bezocht, samen met mijn vader naar huis liep met een stapel boeken onder mijn arm. Van al die boeken heb ik er nog steeds drie: een boek over bedreigde diersoorten, de Times Wereldatlas en De grenzen aan de groei. Mijn vader is degene die me jarenlang heeft aangespoord om mijn nieuwsgierigheid voor de natuur verder te ontwikkelen, een nieuwsgierigheid voor een wereld die veel groter is dan onze directe omgeving, en voor de wetenschap die kritische debatten mogelijk maakt over de toekomst van de samenleving.

Lees meer

Permalinks

Documentacties