naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Zdravje v središču pozornosti: prehod na ničelno onesnaževanje pomeni bolj zdravo življenje v Evropi

Spremeni jezik
Article Objavljeno 20.07.2022 Zadnja sprememba 27.03.2023
3 min read
Onesnaževanje okolja vpliva na naše zdravje in kakovost življenja. Evropska agencija za okolje v svojih ocenah poudarja te vplive in možne koristi, ki bi jih prineslo čistejše okolje. Z vsakim ukrepom, ki ga sprejmemo za doseganje ničelnega onesnaževanja v Evropi, lahko preprečimo nekaj primerov raka in izboljšamo kakovost življenja.

Zdravstvene težave in prezgodnje smrti ne vplivajo le na neposredno prizadete, temveč tudi na njihove družine in prijatelje ter izvajalce zdravstvenih storitev, ki skrbijo za bolne. Vsaka prezgodnja smrt pomeni izgubo družinskega člana; vsak dan bolezni pomeni zamujen dan v šoli ali na delovnem mestu, za negovalce pa dan zdravstvene nege ali zdravljenja. Trpljenje ljudi ter gospodarski stroški prezgodnjih smrti in bolezni so veliko breme za posameznike, družine in tudi družbo. Pandemija covida-19 je pokazala, kako ranljivi smo lahko, kadar se srečamo z zdravstveno krizo velikih razsežnosti. Tudi onesnaževanje okolja je razširjena zdravstvena kriza, le da nastaja počasneje. 

Onesnaževanje okolja vpliva na naše zdravje in kakovost življenja 

Evropska agencija za okolje je objavila številne ocene onesnaževanja okolja in njegovih vplivov na zdravje. Iz najnovejšega poročila o kakovosti zraka je razvidno, da se je z več desetletji ukrepov na področju onesnaženosti zraka znatno izboljšala kakovost zraka po vsej celini. Posledica tega je zmanjšanje števila prezgodnjih smrti zaradi onesnaženosti zraka, vendar v EU še vedno prezgodaj umre približno 300 000 ljudi na leto zaradi izpostavljenosti enemu samemu onesnaževalu zrakadrobnim delcem. Več kot polovico teh prezgodnjih smrtibi lahko preprečili, če bi države članice EU znižale svoje koncentracije PM2,5 na raven iz smernic Svetovne zdravstvene organizacije. 

Naše ocene kažejo tudi, da okoljsko breme boleznini enakomerno porazdeljenopo Evropi in med skupinami prebivalstva. Ni presenetljivo, da so na območjih z veliko onesnaženostjo okolja veliki tudi vplivi na zdravje. Na področjih, kjer so se zmanjšale ravni onesnaženosti in izpostavljenosti, pa opažamo tudi izboljšave na področju zdravja. 

Nekatere regije in skupine prebivalstva, kot so majhni otroci in starejši, so bolj izpostavljene onesnaževanju in zaradi različnih ranljivosti bolj občutijo vplive na zdravje. Dolgotrajna bolezen lahko bistveno poslabša kakovost življenja posameznika, ne le fizično, temveč tudi v ekonomskem in socialnem smislu. Obdobje pandemije in omejitve gibanja so pokazali tudi, kako ranljivi so lahko mnogi med nami, kadar se srečujejo z izoliranostjo ali dolgotrajno boleznijo. 

Čistejše okolje, bolj zdravi ljudje  

Dobra novica je, da lahko z ukrepi za izboljšanje stanja okolja in prehod na ničelno onesnaževanje preprečimo velik del okoljskega bremena bolezni. Evropska agencija za okolje junija objavlja oceno primerov raka in njegovih okoljskih dejavnikov. V naši študiji obravnavamo številna onesnaževala in ugotavljamo, da je znaten delež rakavih obolenj v Evropi povezan z okoljsko in poklicno izpostavljenostjo. To pomeni, da bomo te primere rakavih obolenj lahko preprečili, če sprejmemo odločnejše ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti. 

Nova ocena je prva v nizu poročil, ki se osredotočajo na koristi za zdravje zaradi izboljšav v okolju. Delo Evropske agencije za okolje na tem področju nadaljujemo z ocenami bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal, ki jih nameravamo objaviti pozneje letos in naslednje leto.  

V prihodnjih tednih bomo posodobili pregledovalnik kakovosti zraka v mestih, ki jasno kaže, da je zrak v nekaterih mestih veliko čistejši kot v drugih. Ocenjujemo tudi dokaze o tem, kako onesnaženost zraka vpliva na otroke in kaj lahko storimo, da jih zaščitimo. Hrup je še eno zaskrbljujoče onesnaževalo v mestih, pri čemer nekatera mesta uspešno zmanjšujejo obremenitve s hrupom in zagotavljajo mirne točke na zelenih mestnih površinah. Vse te informacije bodo zbrane v atlasu okoljskega zdravja, ki bo prav tako objavljen v prvi polovici naslednjega leta. 

Naše delo v zvezi z okoljskimi dejavniki slabega zdravja v Evropi je tesno povezano z našim delom na področju ničelnega onesnaževanja in za to področje načrtujemo objavo osnovne ocene ciljev, določenih v akcijskem načrtu EU za ničelno onesnaževanje. Eden od ključnih elementov tega akcijskega načrta je preprečevanje onesnaževanja pri viru namesto poznejšega odpravljanja onesnaževanja, kar bi pripomoglo k preprečevanju negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje. V osnovni oceni ne bomo obravnavali le povezav z zdravjem, temveč tudi povezave z ekosistemi ter družbenimi sistemi proizvodnje in potrošnje. 

Vsak ukrep in naložba za zmanjšanje onesnaževanja v skladu z akcijskim načrtom EU za ničelno onesnaževanje bosta izboljšala zdravje vseh nas in našega okolja. Končno je preprečevanje najboljše zdravljenje.   

 

Hans Bruyninckx

 

Hans Bruyninckx 

izvršni direktor Evropske agencije za okolje  

Uvodnik, objavljen v glasilu EEA, junij 2022.  

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: cancer, zero pollution
Akcije dokumenta