dalje
prethodno
stavke

Article

Zdravlje u središtu pozornosti: kretanje prema nultoj stopi onečišćenja znači zdraviji život u Europi

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2022-07-05 Zadnja izmjena 2023-03-27
4 min read
Onečišćenje okoliša utječe na naše zdravlje i kvalitetu života. U procjenama Europske agencije za okoliš naglašavaju se ti učinci i moguće koristi koje bismo ostvarili od čišćeg okoliša. Našim djelovanjem u smjeru nulte stope onečišćenja u Europi možemo spriječiti slučajeve raka i poboljšati kvalitetu života.

Zdravstveni problemi i preuranjene smrti ne utječu samo na njima izravno pogođene osobe, nego i na obitelji, prijatelje i pružatelje zdravstvenih usluga koji se skrbe o bolesnima. Svaka preuranjena smrt gubitak je člana obitelji, svaki dan proveden u bolesti izostanak je iz škole ili posla, kao i dan koji njegovatelji provedu pružajući terapiju ili njegu. Ljudska patnja i ekonomski troškovi preuranjenih smrti i bolesti težak su teretza pojedince, obitelji, ali i društva. Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko možemo biti ranjivi kada se suočimo s dalekosežnom zdravstvenom krizom.Onečišćenje okolišajednako je raširena zdravstvena kriza, samo treba duže da postane vidljiva. 

Onečišćenje okoliša utječe na naše zdravlje i kvalitetu života

Europska agencija za okoliš objavila je brojne procjene o onečišćenju okoliša i njegovim učincima na zdravlje. Naše najnovije Izvješće o kvaliteti zraka pokazuje da su mjere za smanjenje zagađenja zraka, koje su ostvarivane desetljećima, značajno poboljšale kvalitetu zraka diljem kontinenta. Te su mjere dovele do smanjenja broja preuranjenih smrtinastalih zbog onečišćenja zraka, ali i dalje gotovo 300 000 osoba godišnje u EU prerano izgubi život zbog izloženosti jednoj onečišćujućoj tvari u zrakusitnim česticama. Više od polovicetih preuranjenih smrtimoglo bi se izbjeći kad bi države članice EU-a smanjile svoje razine čestica PM2.5 na razine iz smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. 

Naše procjene pokazuju i da teret bolesti uzrokovanih onečišćenjem okolišanije jednako raspoređenuEuropi i svim skupinama stanovništva. Ne iznenađuje da područja s velikim onečišćenjem okoliša bilježe i mnogobrojne s time povezane posljedice na zdravlje. Slično tome, područja u kojima su se smanjile razine onečišćenja i izloženosti bilježe i poboljšanja u području zdravlja. 

Pojedine regije i skupine, kao što su mala djeca i starije osobe, više su izložene onečišćenju i sklonije su pojavi zdravstvenih tegoba zbog različitihranjivosti. Dugotrajna patnja uzrokovana bolešću može znatno pogoršati kvalitetu života pojedinaca, ne samo fizički, nego i u gospodarskom te društvenom smislu. Razdoblje pandemije i mjere ograničenja kretanja pokazali su i koliko mnogi od nas mogu biti ranjivi tijekom izolacije ili dugotrajnih tegoba. 

Čišći okoliš, zdraviji ljudi

Dobra je vijest da se velik dio  tereta bolesti uzrokovanih onečišćenjem iz okoliša može izbjeći poduzimanjem mjera za poboljšanje stanja okoliša i kretanjem prema nultoj stopi onečišćenja. U lipnju EEA objavljuje procjenu s obzirom na slučajeve raka i njegovih odrednica povezanih s okolišem. U studiji smo analizirali širok raspon onečišćujućih tvari i pokazali da je znatan udio raka u Europi povezan s izloženošću u okolišu i profesionalnom izlaganju. To znači da se ti slučajevi raka mogu spriječiti ako se poduzmu snažnije mjere za smanjenje onečišćenja. 

Nova procjena prva je u nizu izvješća s naglaskom na koristima za zdravlje koje su rezultat poboljšanja u okolišu.Agencija EEA će u tom  području nastaviti raditi na procjenama kardiovaskularnihi respiratornih bolesti, a procjene će biti objavljene krajem ove godine i iduće godine. 

Tijekom idućih tjedana ažurirat ćemo našpreglednik kvalitete zraka, koji jasno pokazuje da neki gradovi imaju čišći zrak od drugih. Procjenjujemo i dokaze o tomena koji način onečišćenje zraka utječe na djecu i što se može učiniti kako bi ih se zaštitilo. Buka je također zabrinjavajuća onečišćujuća tvar u gradovima, od kojih su neki uspješni u smanjivanju onečišćenja bukom i pružanja tihih mjesta u urbanim zelenim područjima. Sve će te informacije biti objedinjene u Atlasu zdravlja povezanog s okolišem koji će biti objavljen u prvoj polovici iduće godine. 

Naš rad na okolišnim odrednicama lošeg zdravlja u Europi usko je povezan s našim radom na nultoj stopi onečišćenja, za koju planiramo objaviti početnu procjenu u vezi s ciljevima postavljenima u akcijskom planu EU-a pod nazivom Akcijski plan za nultu stopu onečišćenja. Jedan od ključnih elemenata ovog Akcijskog plana je sprečavanje onečišćenja na njegovu izvoru, a ne njegovo naknadno rješavanje, što bi pomoglo u sprečavanju negativnih učinaka na zdravlje ljudi, ali i na okoliš. U okviru naše početne procjene razmotrit će se ne samo povezanost sa zdravljem, nego i povezanost s ekosustavima i društvenim sustavima proizvodnje i potrošnje. 

Svim mjerama i ulaganjima za smanjenje onečišćenja u skladu s Akcijskim planom EU-a za nultu stopu onečišćenja poboljšat će se zdravlje svih nas i zdravlje našeg okoliša. Naposljetku, prevencija je najbolja terapija. 

 

Hans Bruyninckx

 

Hans Bruyninckx 

Izvršni direktor agencije EEA 

Uvodnik objavljen u biltenu agencije EEA, lipanj 2022 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

Filed under:
Filed under: cancer, zero pollution
Radnje vezane za dokument