järgmine
eelmine
punktid

Article

Tervis tähelepanu keskmes: liikumine nullsaaste poole tähendab tervemat elu Euroopas

Muutke keelt
Article Avaldatud 2022-07-05 Viimati muudetud 2023-03-27
1 min read
Keskkonnasaaste mõjutab meie tervist ja elukvaliteeti. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangud toovad esile seda mõju ja võimalikke eeliseid, mida tagab puhtam keskkond. Iga meetmega, mida võtame Euroopa nullsaaste saavutamiseks, saame ära hoida teatud vähijuhtumeid ja parandada elukvaliteeti.

Terviseprobleemid ja enneaegsed surmad ei mõjuta üksnes neid, keda need otseselt kahjustavad, vaid ka perekondi, sõpru ja tervishoiutöötajaid, kes patsientide eest hoolitsevad. Iga enneaegne surm on pereliikme kaotus. Iga haiguspäev on koolist või töölt puudutud päev ning hoolduse või raviga tegelemise päev hooldajatele. Inimkannatused ning enneaegsete surmade ning haigustega kaasnevad majanduskulud on raske koorem üksikisikutele, peredele ja ühiskonnale. Covid-19 pandeemia on näidanud, kui haavatavad võime olla laiaulatusliku tervisekriisi tõttu. Keskkonnasaaste on sama ulatuslikult levinud tervisekriis, mille algus on lihtsalt aeglasem.

Keskkonnasaaste mõjutab meie tervist ja elukvaliteeti

EEA on avaldanud palju hinnanguid keskkonnasaaste ja selle tervisemõju kohta. Meie uusim õhukvaliteedi aruanne näitab, et aastakümnete jooksul õhusaaste vastu võetud meetmed on oluliselt parandanud kogu kontinendi õhukvaliteeti. See on vähendanud õhusaastest tingitud enneaegsete surmade arvu, kuid siiski sureb ELis enneaegselt ligikaudu 300 000 inimest aastas kokkupuute tõttu üheainsa õhusaasteaine, tahkete peenosakestega. Üle poole neist enneaegsetest surmajuhtumitest saaks vältida, kui ELi liikmesriigid vähendaksid PM2,5-osakeste sisaldust WHO suunistes lubatuni.

Samuti näitavad meie hinnangud, et keskkonnast tingitud haiguskoormus ei jaotu võrdseltEuroopas ega elanikkonnarühmades. Ei ole üllatav, et suure keskkonnasaastega piirkondades on ka selle mõju tervisele suur. Sarnaselt näeme piirkondades, kus on vähendatud saaste- ja kokkupuutetasemeid, tervise paranemist.

Mõnel piirkonnal ja rühmal, nt väikelastel ja eakatel, on suurem kokkupuude saastega ja neil on ka soodumus tervisekahjustuste tekkeks eri haavatavuste tõttu. Pikaajaline haigestumine võib oluliselt halvendada mitte üksnes inimese füüsilist elukvaliteeti, vaid ka majanduslikku ja sotsiaalset. Pandeemiaperiood ja liikumispiirangud on näidanud ka seda, kui haavatavad võivad paljud meist olla isoleerituse ja pikaajalise haiguse korral.

Puhtam keskkond, tervemad inimesed

Õnneks saame vältida suurt osa keskkonnast põhjustatud haiguskoormusest, kui võtame keskkonnaseisundi parandamise ja nullsaaste poole liikumise meetmeid. Juunis avaldab EEA hinnangu vähijuhtumite ja vähki mõjutavate keskkonnategurite kohta. Meie uuring vaatleb mitmesuguseid saasteaineid ja näitab, et oluline osa vähijuhtudest Euroopas on seotud keskkonnatekkese kokkupuutega ja kokkupuutega töökeskkonnas. See tähendab, et neid vähijuhtumeid saab ennetada, kui võtame jõulisemaid meetmeid saaste vähendamiseks.

Uus hinnang on esimene aruannete sarjast, mis keskendub paremast keskkonnast tulenevatele tervise eelistele. EEA tegevus selles valdkonnas jätkub südame-veresoonkonna ja hingamisteede haiguste hindamisega. Hinnangud kavatseme avaldada hiljem sellel aastal ning järgmisel aastal.

Lähinädalatel ajakohastame linnade õhukvaliteedivaaturit, mis näitab selgelt, et mõnes linnas on õhk palju puhtam kui teistes linnades. Samuti hindame tõendeid selle kohta, kuidas õhusaaste kahjustab lapsi ja mida saab teha nende kaitseks. Müra on veel üks linnade probleemne saaste. Mõni linn on suutnud vähendada mürasaastet ja tagada vaiksed kohad linna haljasaladel. See teave koondatakse tervikuna keskkonnatervise atlasesse, mis avaldatakse samuti järgmise aasta esimeses pooles.

Meie tegevus Euroopa tervisekahjulike keskkonnategurite valdkonnas on tihedalt seotud meie tegevusega nullsaaste valdkonnas, mille kohta kavatseme avaldadalähteolukorra hinnanguseoses eesmärkidega, mis on seatud ELinullsaaste tegevuskavas. Selle tegevuskava üks põhielemente on pigem ennetada saaste teket kui sellega hiljem tegeleda. See aitaks ära hoida kahjulikku mõju nii inimtervisele kui ka keskkonnale. Lähteolukorra hinnangus ei käsitleta üksnes seoseid tervisega, vaid ka seoseid ökosüsteemide ning ühiskondlike tootmis- ja tarbimissüsteemidega.

Iga tegevus ja investeering saaste vähendamiseks kooskõlas ELi nullsaaste tegevuskavaga parandab nii meie kõigi kui ka meie keskkonna tervist. Kokkuvõttes on parim ravi ennetamine. 

 

Hans Bruyninckx

 

Hans Bruyninckx 

EEA tegevdirektor 

Juhtkiri avaldatud EEA uudiskirjas, juuni 2022 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

Filed under:
Filed under: zero pollution, cancer
Tegevused dokumentidega