următorul
anteriorul
articole

Article

Îmbunătățirea performanței de mediu în organizații

Schimba limba
Article Publicată 2021-07-01 Data ultimei modificări 2021-10-04
4 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Pe lângă furnizarea de informații sigure despre mediu și climă, Agenția Europeană de Mediu (AEM) face demersuri pentru a-și îmbunătăți propria performanță de mediu ca organizație. Am stat de vorbă cu Melanie Sporer, care coordonează aceste eforturi la AEM utilizând sistemul de management de mediu și audit (EMAS) al UE.

Ce este sistemul de management de mediu și audit (EMAS) al UE?

Sistemul de management de mediu și audit al UE sau, pe scurt, EMAS, este un instrument voluntar de management de mediu destinat companiilor și altor organizații. EMAS este utilizat pentru evaluarea, raportarea și îmbunătățirea performanței de mediu a organizației, de exemplu pentru reducerea consumului de energie, a consumului de hârtie, a generării de deșeuri, a emisiilor de gaze cu efect de seră etc. EMAS a fost instituit de Comisia Europeană în 1993.

Organizațiile se pot înregistra în EMAS dacă au un sistem de management de mediu care respectă recomandările din Regulamentul EMAS. În prezent sunt înregistrate în EMAS peste 4 600 de organizații.

Cum folosește AEM EMAS?

Obiectivul AEM este să contribuie la îmbunătățirea semnificativă și măsurabilă a mediului în Europa și să sprijine dezvoltarea durabilă. În acest context, recunoaștem că avem o responsabilitate clară privind gestionarea propriei noastre performanțe de mediu.

Ca toate organizațiile, consumăm resurse naturale, iar operațiunile noastre zilnice au un impact asupra mediului. Am instituit un sistem de management de mediu pentru a reduce la minimum acest impact și pentru a ne îmbunătăți permanent și în mod structurat performanța de mediu. Sistemul nostru de management de mediu respectă normele Regulamentului EMAS, AEM fiind înregistrată în EMAS din anul 2005.

Vrem să creăm o agenție care să funcționeze cât mai sustenabil posibil și cu ajutorul EMAS putem asigura credibilitate și transparență deplină. Sistemul nostru de management de mediu și îmbunătățirea continuă a performanței de mediu sunt evaluate anual de un verificator independent și ne publicăm anual indicatorii performanței de mediu, obiectivele și planurile de acțiune în raportul privind declarația de mediu a AEM.

Care sunt cele mai recente realizări ale AEM cu ajutorul EMAS?

Performanța de mediu a AEM în 2020 a fost evident puternic influențată de pandemia de COVID-19, care a avut ca rezultat scăderea puternică a consumului de energie electrică, a consumului de hârtie și a emisiilor de CO2 legate de deplasările în interes de serviciu și de reuniuni.

Considerăm că impactul pandemiei de COVID-19 a fost un catalizator pentru evoluții care, altfel, ar fi putut dura mai mulți ani: biroul „fără hârtie”, de exemplu, și utilizarea pe scară largă a videoconferințelor în locul reuniunilor fizice. La ieșirea din pandemie, este importantă menținerea practicilor și obiceiurilor utile și sensibilizarea publicul în această privință. Trebuie să încercăm să evităm posibilele efecte de recul, de exemplu dacă membrii personalului revin la practicile anterioare de tipărire în birou, sau efectele de recul asociate cu intensificarea telemuncii, cum ar fi creșterea consumului de energie electrică în biroul de acasă.

Ce le-ați spune altor organizații care se gândesc să folosească EMAS?

Organizațiile se află tot mai mult în centrul atenției, iar performanța lor de mediu este urmărită de părțile interesate, mai ales în legătură cu amprenta lor de carbon. Asumarea proactivă a responsabilității pentru impactul avut asupra mediului și climei este din ce în ce mai importantă nu numai pentru a susține valorile organizației, ci și pentru a gestiona riscurile și reputația. Cu ajutorul EMAS, puteți face acest lucru în mod corect și cu credibilitate.

Alte beneficii pentru o organizație ar putea fi reducerea costurilor de gestionare a resurselor și deșeurilor, reducerea la minimum a riscurilor, sprijinirea respectării reglementărilor și îmbunătățirea relațiilor cu părțile interesate interne și externe. Un studiu realizat de Comisia Europeană a arătat că EMAS poate contribui și la obținerea unui avantaj competitiv.

Care sunt următoarele etape pentru îmbunătățirea performanței de mediu a AEM?

Anul trecut, am decis să ridicăm ștacheta obiectivelor climatice în cadrul politicii de mediu a AEM. Toate sectoarele economiei — precum și organismele și instituțiile UE — vor trebui să contribuie la ambiția Europei de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Prin urmare, AEM urmărește să devină o organizație neutră din punct de vedere climatic până în 2030 și să sprijine alte agenții europene în direcția sustenabilității, mai ales în cursul acestui an, când AEM prezidează Rețeaua agențiilor UE.

Aprovizionarea cu energie electrică a AEM provine deja în totalitate din surse regenerabile, agenția fiind alimentată în principal cu energie eoliană. Emisiile de CO2 generate de deplasările personalului în interes de serviciu și de deplasările vizitatorilor sunt compensate. Compensările sunt utilizate pentru a sprijini proiecte de eficiență energetică certificate „Gold Standard” în Africa. În prezent, depunem eforturi pentru ca să ne evaluăm amprenta de carbon într-un mod mai extins și să elaborăm o foaie de parcurs fezabilă pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2030. AEM este pe deplin implicată în această acțiune.

 

 

Melanie Sporer

Expert în atenuarea schimbărilor
climatice și coordonatoare EMAS

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului