următorul
anteriorul
articole

Atenuarea schimbărilor climatice

În UE există cereri tot mai mari și contradictorii de folosire a biomasei pentru produse pe bază de biomasă în sectoare precum construcțiile, energia, transporturile, industria mobilei și industria textilă, dar și de păstrare a biomasei pentru ocrotirea naturii și sechestrarea carbonului. Raportul Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi, subliniază nevoia urgentă de a stabili ordinea de prioritate a utilizărilor biomasei, din cauza rolurilor diferite prevăzute pentru biomasă în Pactul verde european și a unui potențial deficit de aprovizionare cu biomasă în viitor.

Potrivit estimărilor prezentate în cel mai recent raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) intitulat „Tendințe și proiecții”, publicat astăzi, nivelurile emisiilor de gaze cu efect de seră au scăzut anul trecut în Uniunea Europeană cu două procente, comparativ cu cele înregistrate în 2021. Cu toate acestea, în pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea emisiilor, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, raportul avertizează că este necesară întreprinderea, fără întârziere, a unor acțiuni accelerate pentru a atinge obiectivele ambițioase ale UE în materie de climă și energie.

Potrivit unei note de informare a Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, centrele urbane din Europa oferă cetățenilor posibilitatea de a produce energie din surse regenerabile în calitate de prosumatori. Orașele pot juca un rol esențial în tranziția Europei către un viitor cu emisii scăzute de carbon. Facilitarea prosumului urban poate contribui la accelerarea acestui proces.

Răsfoiți catalogul

Acţiuni asupra documentului