următorul
anteriorul
articole

Atenuarea schimbărilor climatice

Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe glob, iar riscurile climatice amenință securitatea energetică și alimentară, ecosistemele, infrastructura, resursele de apă, stabilitatea financiară și sănătatea populației. Potrivit evaluării Agenției Europene de Mediu (AEM), publicate astăzi, multe dintre aceste riscuri au atins deja niveluri critice și, fără acțiuni urgente și decisive, ar putea deveni catastrofale.

În UE există cereri tot mai mari și contradictorii de folosire a biomasei pentru produse pe bază de biomasă în sectoare precum construcțiile, energia, transporturile, industria mobilei și industria textilă, dar și de păstrare a biomasei pentru ocrotirea naturii și sechestrarea carbonului. Raportul Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi, subliniază nevoia urgentă de a stabili ordinea de prioritate a utilizărilor biomasei, din cauza rolurilor diferite prevăzute pentru biomasă în Pactul verde european și a unui potențial deficit de aprovizionare cu biomasă în viitor.

Potrivit estimărilor prezentate în cel mai recent raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) intitulat „Tendințe și proiecții”, publicat astăzi, nivelurile emisiilor de gaze cu efect de seră au scăzut anul trecut în Uniunea Europeană cu două procente, comparativ cu cele înregistrate în 2021. Cu toate acestea, în pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea emisiilor, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, raportul avertizează că este necesară întreprinderea, fără întârziere, a unor acțiuni accelerate pentru a atinge obiectivele ambițioase ale UE în materie de climă și energie.

Răsfoiți catalogul

Acţiuni asupra documentului