următorul
anteriorul
articole

Știri

Europa nu este pregătită să facă față creșterii rapide a riscurilor climatice

Schimba limba
Știri Publicată 2024-03-11 Data ultimei modificări 2024-04-30
5 min read
Photo: © Cesare Barillà, Climate Change PIX/EEA
Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe glob, iar riscurile climatice amenință securitatea energetică și alimentară, ecosistemele, infrastructura, resursele de apă, stabilitatea financiară și sănătatea populației. Potrivit evaluării Agenției Europene de Mediu (AEM), publicate astăzi, multe dintre aceste riscuri au atins deja niveluri critice și, fără acțiuni urgente și decisive, ar putea deveni catastrofale.

Căldura extremă, seceta, incendiile de vegetație și inundațiile, așa cum am văzut  în ultimii ani, se vor agrava în Europa chiar și în cazul unor scenarii optimiste de încălzire globală și vor afecta condițiile de viață pe întregul continent. AEM a publicat pentru prima dată evaluarea European Climate Risk Assessment (EUCRA) (Evaluare europeană a riscurilor climatice) pentru a contribui la identificarea priorităților politice pentru adaptarea la schimbările climatice și pentru sectoarele sensibile la schimbările climatice.

Potrivit evaluării, politicile și acțiunile pentru adaptare din Europa nu țin pasul cu creșterea rapidă a riscurilor. În multe cazuri, adaptarea progresivă nu va fi suficientă și, întrucât multe din măsurile de îmbunătățire a rezilienței la schimbările climatice necesită timp îndelungat, pot fi necesare acțiuni urgente chiar și în ceea ce privește riscurile care nu sunt încă critice.

Unele regiuni din Europa sunt „zone fierbinți” pentru mai multe riscuri climatice. Europa de Sud este amenințată în special de incendiile de vegetație și de impactul căldurii și al penuriei de apă asupra producției agricole, a muncii în aer liber și a sănătății umane. Inundațiile, eroziunea și salinizarea pânzei freatice amenință regiunile costiere joase ale Europei, inclusiv multe orașe dens populate.

 

Noua noastră analiză arată că Europa se confruntă cu riscuri climatice urgente a căror rată de creștere este mai rapidă decât gradul de pregătire a societății noastre. Pentru a asigura reziliența societăților noastre, factorii de decizie la nivel european și național trebuie să acționeze acum pentru a reduce riscurile climatice, atât prin reduceri rapide ale emisiilor, cât și prin politici și acțiuni solide de adaptare.Leena Ylä-Mononen
Directoarea executivă a AEM

 

Multe riscuri climatice în Europa necesită acum acțiuni urgente 

Evaluarea identifică 36 de riscuri climatice majore pentru Europa, grupate în cinci mari categorii: ecosisteme, alimentație, sănătate, infrastructură și economie și finanțe. Peste jumătate din riscurile climatice majore identificate în raport necesită în prezent mai multe acțiuni, opt dintre acestea fiind deosebit de urgente, în principal cele pentru conservarea ecosistemelor, protejarea oamenilor împotriva căldurii, protejarea oamenilor și a infrastructurii împotriva inundațiilor și a incendiilor de vegetație, precum și pentru asigurarea viabilității mecanismelor europene de solidaritate, cum ar fi Fondul de solidaritate al UE.

Ecosisteme: Aproape toate riscurile din categoria ecosistemelor necesită acțiuni urgente sau mai multe acțiuni, riscurile pentru ecosistemele marine și costiere fiind evaluate ca deosebit de grave. Raportul AEM reamintește că ecosistemele aduc servicii multiple oamenilor și, prin urmare, aceste riscuri au un potențial ridicat de a se extinde în cascadă la alte domenii, inclusiv la alimentație, sănătate, infrastructură și economie.

Alimentație: Riscurile pentru producția agricolă vegetală cauzate de căldură și secetă au atins deja un nivel critic în sudul Europei, dar și țările din centrul Europei sunt expuse riscului.  În special secetele prelungite care afectează suprafețe mari reprezintă o amenințare semnificativă pentru producția agricolă, securitatea alimentară șiaprovizionarea cu apă potabilă. Ca soluție, chiar și trecerea parțială de la proteinele de origine animală la proteinele de origine vegetală cultivate în mod sustenabil ar reduce consumul de apă în agricultură și dependența de furajele importate.

Sănătate: Pentru sănătatea umană, cel mai grav și mai urgent factor de risc climatic este căldura. Cele mai expuse la risc sunt anumite categorii de populație, cum ar fi lucrătorii în aer liber expuși la călduri extreme, persoanele în vârstă și persoanele care locuiesc în locuințe construite necorespunzător, în zone cu un puternic efect de insulă de căldură urbană sau cu acces inadecvat la sisteme de răcire. Multe din pârghiile pentru reducerea riscurilor climatice pentru sănătate nu se regăsesc în politicile tradiționale din domeniul sănătății, de exemplu planificarea urbană, standardele de construcție și legislația muncii.

Infrastructură: Creșterea frecvenței fenomenelor meteorologice extreme mărește riscurile pentru mediul construit și pentru serviciile critice din Europa, inclusiv pentru energie, apă și transport. Deși riscurile de inundații costiere au fost gestionate relativ bine în Europa, creșterea nivelului mării și modificarea tiparelor de furtună pot avea efecte devastatoare asupra oamenilor, infrastructurii și activităților economice. În sudul Europei, căldura și seceta generează riscuri substanțiale pentru producția, distribuția și cererea de energie. Clădirile rezidențiale trebuie, de asemenea, adaptate la creșterea căldurii.

Economie și finanțe: Economia și sistemul financiar din Europa se confruntă cu multe riscuri climatice. De exemplu, fenomenele climatice extreme pot duce la creșterea primelor de asigurare, pot amenința activele și ipotecile și pot determina creșterea cheltuielilor guvernamentale și a costurilor împrumuturilor. Viabilitatea Fondului de solidaritate al UE este deja extrem de amenințată din cauza inundațiilor și incendiilor de vegetație costisitoare din ultimii ani. Agravarea impactului climatic poate, de asemenea, să adâncească lacunele din asigurările private și să facă gospodăriile cu venituri mici mai vulnerabile.


UCooperarea mai strânsă este esențială

UE și statele sale membre au făcut progrese considerabile în ceea ce privește înțelegerea riscurilor climatice cu care se confruntă și pregătirea pentru acestea. Pentru a fundamenta elaborarea politicilor de adaptare sunt utilizate tot mai mult evaluările naționale ale riscurilor climatice. Cu toate acestea, pregătirea societății este insuficientă, deoarece punerea în aplicare a politicilor a rămas în urmă față de creșterea rapidă a riscurilor.

Cele mai multe riscuri climatice majore identificate în raport sunt considerate ca fiind „co-deținute” de UE, de statele sale membre sau de alte niveluri de guvernare. Pentru a aborda și a reduce riscurile climatice în Europa, evaluarea AEM subliniază că UE și statele sale membre trebuie să colaboreze și să implice, de asemenea, nivelul de guvernare regional și local, atunci când este necesară o acțiune urgentă și coordonată.

Există încă multe lucruri necunoscute în ceea ce privește riscurile climatice majore identificate în raportul AEM. UE poate juca un rol esențial în îmbunătățirea înțelegerii riscurilor climatice și a asumării riscurilor, precum și a combaterii lor prin legislație, structuri adecvate de guvernanță, monitorizare, finanțare și asistență tehnică, mai precizează raportul. Aceste noi cunoștințe ar reprezenta, de asemenea, o contribuție esențială pentru o viitoare evaluare EUCRA (Evaluare europeană a riscurilor climatice).

 

Despre raportul EUCRA

Raportul EUCRA al AEM se bazează pe și completează baza de cunoștințe existentă privind impactul climatic și riscurile climatice pentru Europa, inclusiv rapoartele recente ale Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), ale serviciului Copernicus privind schimbările climatice (C3S) și ale Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), precum și  rezultatele proiectelor de cercetare și dezvoltare finanțate de UE și ale evaluărilor naționale ale riscurilor climatice. Cunoștințele din această evaluare, prima de acest fel, sunt sintetizate cu scopul de a sprijini elaborarea de politici strategice.

 

Ești jurnalist? Contactați biroul nostru de presă:


Antti Kaarti
nen                                              Constant Brand
Ofițer de presă                                                 Ofițer de presă  
+45 2336 1381                                                  +45 2174 1872
antti.kaartinen@eea.europa.eu                    constant.brand@eea.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului