următorul
anteriorul
articole

Știri

Nevoia urgentă de a analiza modalitățile optime de folosire a biomasei în Europa

Schimba limba
Știri Publicată 2024-01-30 Data ultimei modificări 2024-02-01
1 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
În UE există cereri tot mai mari și contradictorii de folosire a biomasei pentru produse pe bază de biomasă în sectoare precum construcțiile, energia, transporturile, industria mobilei și industria textilă, dar și de păstrare a biomasei pentru ocrotirea naturii și sechestrarea carbonului. Raportul Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi, subliniază nevoia urgentă de a stabili ordinea de prioritate a utilizărilor biomasei, din cauza rolurilor diferite prevăzute pentru biomasă în Pactul verde european și a unui potențial deficit de aprovizionare cu biomasă în viitor.

În raportul AEM ‘ The European biomass puzzle - Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU ’ se analizează cum ne poate ajuta biomasa să ne atingem obiectivele climatice și de mediu, precum și cum pot afecta schimbările climatice producția de biomasă din UE în sectoarele agricol și forestier. Raportul analizează, de asemenea, principalele sinergii și compromisuri în ceea ce privește utilizarea biomasei pentru diferite obiective de politică.

Principala provocare evidențiată de raportul AEM este că obiectivele politice ale UE au cerințe contradictorii pentru biomasa europeană din agricultură și silvicultură, iar oferta rămâne limitată de suprafața de teren, de creșterea vegetației, de schimbările climatice și de comerțul global.

Raportul AEM subliniază că există o nevoie urgentă de a lua decizii privind gestionarea biomasei în Europa pentru a îndeplini obiectivele de mediu și climatice până în 2030 și 2050. Este nevoie de decizii pentru a inversa tendințele negative în ceea ce privește sănătatea ecosistemelor, precum și pentru a mări absorbanții de carbon în vederea îndeplinirii obiectivelor climatice. Pentru a obține rezultate până în 2030 și 2050, sunt necesare, încă de pe acum, intervenții politice în amenajarea teritoriului, în special cele care afectează pădurile și agricultura.

Răspunsurile politice imediate la care incită raportul AEM sunt: specificarea modului în care pot fi combinate protecția naturii și sechestrarea carbonului cu producția de biomasă, asigurându-se că utilizarea tot mai mare a biomasei nu duce la practici nesustenabile în UE și în afara ei și îmbunătățirea utilizării mai circulare și în cascadă a biomasei. Care materii prime și produse din biomasă trebuie să aibă prioritate și în ce scopuri trebuie evaluat cu atenție în raport cu costurile economice și sociale și cu impactul asupra mediului și climei.

Lectură suplimentară: Raportul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, intitulat 'Biomass production, supply, uses and flows in the European Union'.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Tag-uri
Tag-uri biomass
Acţiuni asupra documentului