další
předchozí
položky

Novinky

Naléhavá potřeba zamyslet se nad co nejlepším využitím biomasy v Evropě

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 30.01.2024 Poslední změna 01.02.2024
2 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
V EU jsou patrné rostoucí a vzájemně si konkurující požadavky na využívání biomasy – vedle jejího využití na produkty z biologického materiálu v odvětvích, jako je stavebnictví, energetika, doprava, nábytek a textilní průmysl, se také mluví o tom, že bude zachována pro účely ochrany přírody a ukládání uhlíku. Dnes zveřejněná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zdůrazňuje, že vzhledem k různým využitím biomasy stanoveným v Zelené dohodě pro Evropu a potenciálnímu nedostatku jejích dodávek v budoucnosti je nezbytně nutné její využívání prioritizovat.

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí s názvem ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU ’ (Evropský biomasový hlavolam – výzvy, příležitosti a kompromisy v souvislosti s produkcí a využíváním biomasy v EU) se zabývá tím, jak nám může biomasa pomoci dosáhnout našich cílů v oblasti klimatu a životního prostředí a jak by změna klimatu mohla ovlivnit produkci biomasy v EU v odvětvích zemědělství a lesnictví. Zpráva se rovněž zabývá klíčovými synergiemi a kompromisy při využívání biomasy pro různé politické cíle.

Klíčovou výzvou, na kterou zpráva agentury EEA upozorňuje, je skutečnost, že politické cíle EU mají vzájemně si konkurující požadavky na evropskou biomasu, která pochází ze zemědělství a lesnictví a jejíž nabídka zůstává omezena rozlohou půdy, růstem vegetace, měnícím se klimatem a globálním obchodem.

Zpráva agentury EEA zdůrazňuje, že je naléhavě nutné přijmout rozhodnutí o hospodaření s biomasou v Evropě, aby bylo možné splnit cíle v oblasti životního prostředí a klimatu do roku 2030 a do roku 2050. Rozhodnutí jsou nezbytná ke zvrácení negativních trendů ve zdraví ekosystémů a ke zvýšení propadů uhlíku v zájmu plnění cílů v oblasti klimatu. K dosažení výsledků do roku 2030 a do roku 2050 jsou již nyní zapotřebí politické zásahy v oblasti hospodaření s půdou, zejména ty, které mají dopad na lesy a zemědělství.

Mezi naléhavé politické reakce uvedené ve zprávě agentury EEA patří upřesnění toho, jak lze kombinovat ochranu přírody a ukládání uhlíku s produkcí biomasy, zajištění toho, aby rostoucí využívání biomasy nevedlo k neudržitelným postupům v EU ani v zahraničí, a zlepšení oběhovějšího a kaskádového využívání biomasy. Je třeba pečlivě posoudit, jaké vstupní suroviny pro biomasu a produkty z ní mají být upřednostněny a pro jaké účely, a sice s ohledem na hospodářské a společenské náklady a dopady na životní prostředí a klima.

Další informace: Zpráva Společného výzkumného střediska Evropské komise nazvaná 'Biomass production, supply, uses and flows in the European Union'(Produkce, dodávky, využívání a toky biomasy v Evropské unii).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: biomass
Akce dokumentů