seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Biomassan käytön optimoinnilla Euroopassa on kiire

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 30.01.2024 Viimeksi muokattu 01.02.2024
1 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
EU:n alueella on kasvavia ja keskenään kilpailevia vaatimuksia biomassan hyödyntämisestä biopohjaisissa tuotteissa esimerkiksi rakennus-, energia-, huonekalu- ja tekstiiliteollisuudessa sekä liikenteessä, mutta myös biomassan käytöstä luonnonsuojelussa ja hiilensidonnassa. Tänään julkaistussa Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) raportissa tuodaan esiin, että biomassan käyttötarkoituksia on priorisoitava kiireellisesti, koska Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa biomassalle on kaavailtu erilaisia tehtäviä ja koska biomassasta voi olla tulevaisuudessa pulaa.

Euroopan ympäristökeskuksen raportissa ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU ’ tarkastellaan, miten biomassa voi auttaa saavuttamaan ilmasto- ja ympäristötavoitteet ja miten ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa EU:n biomassan tuotantoon maa- ja metsätaloudessa. Raportissa käsitellään myös keskeisiä synergioita ja kompromisseja biomassan käytössä erilaisten poliittisten tavoitteiden yhteydessä.

Keskeinen Euroopan ympäristökeskuksen raportissa esiin tuotu haaste on se, että EU:n toimintapoliittisiin tavoitteisiin sisältyy kilpailevia vaatimuksia maa- ja metsätaloudesta peräisin olevan eurooppalaisen biomassan käytölle. Samalla sen tarjonta jää rajalliseksi maa-alueiden, kasvillisuuden kasvun, muuttuvan ilmaston ja maailmankaupan vuoksi.

Euroopan ympäristökeskuksen raportissa painotetaan, että Euroopassa on akuutti tarve tehdä päätöksiä biomassan hallinnoinnista ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 ja 2050 mennessä. Päätöksiä tarvitaan, jotta voidaan kääntää kielteinen kehitys ekosysteemien kunnossa ja lisätä hiilinieluja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosten saavuttamiseksi vuoteen 2030 ja 2050 mennessä tarvitaan jo nyt maankäyttöön liittyviä poliittisia toimia, erityisesti sellaisia, jotka vaikuttavat metsiin ja maatalouteen.

EEA:n raportissa esitettäviä välittömiä poliittisia toimia ovat muun muassa sen määrittäminen, miten luonnonsuojelu ja hiilen sitominen voidaan yhdistää biomassan tuotantoon, sen varmistaminen, että biomassan lisääntynyt käyttö ei johda kestämättömiin käytäntöihin EU:ssa ja sen ulkopuolella sekä biomassan kiertotalouteen perustuvan porrastetun käytön parantaminen. Se, mitä biomassan lähtöaineita ja tuotteita priorisoidaan ja mihin tarkoituksiin, vaatii huolellista arviointia taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kustannuksiin sekä ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin nähden.

Lisää aiheesta Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen raportti 'Biomass production, supply, uses and flows in the European Union' (biomassan tuotanto, tarjonta, käyttö ja virrat Euroopan unionissa).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: biomass
tallenna toimenpiteet