sonraki
önceki
öğeler

Haberler

Avrupa'da biyokütlenin en iyi şekilde nasıl kullanılacağının acilen değerlendirilmesi gerekiyor

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 30.01.2024 Son değiştirilme 01.02.2024
2 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
AB'de biyokütlenin inşaat, enerji, ulaşım, mobilya ve tekstil endüstrileri gibi sektörlerde biyo-bazlı ürünler için kullanılmasının yanı sıra doğanın korunması ve karbon tutumu için saklanmasına yönelik artan ve birbiriyle rekabet eden talepler bulunuyor. Bugün yayınlanan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) raporu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda biyokütle için öngörülen farklı roller ve gelecekte biyokütle arzında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle biyokütle kullanımlarına öncelik verilmesi yönünde acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Avrupa biyokütle bilmecesi - AB'de biyokütle üretimi ve kullanımına ilişkin zorluklar, fırsatlar ve ödünleşimler  başlıklı AÇA raporu, biyokütlenin iklim ve çevre hedeflerimize ulaşmamıza nasıl yardımcı olabileceğini ve iklim değişikliğinin AB'nin tarım ve orman sektörlerindeki biyokütle üretimini nasıl etkileyebileceğini inceliyor. Rapor ayrıca, farklı politika hedefleri için biyokütle kullanımındaki önemli sinerjileri ve ödünleşimleri de ele alıyor.

AÇA raporunda vurgulanan temel zorluk, AB politika hedeflerinin tarım ve ormancılıktan gelen Avrupa biyokütlesi için birbiriyle yarışan taleplere sahipken, biyokütle arzının arazi alanı, bitki örtüsü büyümesi, değişen iklim ve küresel ticaret ile sınırlı kalması.

AÇA raporu, 2030 ve 2050 yılına kadar çevre ve iklim hedeflerini karşılamak amacıyla Avrupa'da biyokütle yönetimi konusunda acil kararlar alınması gerektiğini vurguluyor. Ekosistemlerin sağlığındaki olumsuz eğilimleri tersine çevirecek ve iklim hedeflerine ulaşmak için karbon yutaklarını artıracak kararlara ihtiyaç var. Sonuçların 2030 ve 2050'ye kadar elde edilebilmesi için, özellikle ormanlar ve tarımı etkileyen arazi yönetimine ilişkin politika müdahalelerine şimdiden ihtiyaç duyuluyor.

AÇA raporu tarafından gündeme getirilen acil politika yanıtları arasında doğa koruma ve karbon tutumunun biyokütle üretimiyle nasıl birleştirilebileceğinin belirlenmesi, artan biyokütle kullanımının AB içinde ve dışında sürdürülemez uygulamalara yol açmamasının sağlanması ve biyokütlenin daha döngüsel ve kademeli kullanımının geliştirilmesi yer alıyor. Hangi biyokütle hammaddelerine ve ürünlerine öncelik verileceği ve hangi amaçlar için kullanılacağı, ekonomik ve toplumsal maliyetler ile çevre ve iklim etkileri karşısında dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli.

Okuma önerileri: Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi raporu 'Avrupa Birliği'nde biyokütle üretimi, arzı, kullanımı ve akışı'.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: biomass
Belge İşlemleri