sonraki
önceki
öğeler

Sera gazı emisyonlarının azaltımı

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayımlanan bir rapora göre iklim değişikliği, selleri ve kuraklıkları daha da kötüleştirmekte, su kalitesini düşürmekte ve sağlığımız için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Sağlık üzerindeki etkilerin önlenmesi ve azaltılması için uygulamanın hızlandırılmasına ek olarak hükûmetlerin, su idarelerinin ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının çabalarının daha iyi koordine edilmesi acilen gereklidir.

Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası. İklim riskleri, enerji ve gıda güvenliğini, ekosistemleri, altyapıyı, su kaynaklarını, finansal istikrarı ve insanların sağlığını tehdit ediyor. Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) bugün yayınlanan değerlendirmesine göre, bu risklerin birçoğu halihazırda kritik seviyelere ulaşmış durumda. Acil ve kararlı adımlar atılmadığı takdirde felakete dönüşebilir.

AB'de biyokütlenin inşaat, enerji, ulaşım, mobilya ve tekstil endüstrileri gibi sektörlerde biyo-bazlı ürünler için kullanılmasının yanı sıra doğanın korunması ve karbon tutumu için saklanmasına yönelik artan ve birbiriyle rekabet eden talepler bulunuyor. Bugün yayınlanan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) raporu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda biyokütle için öngörülen farklı roller ve gelecekte biyokütle arzında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle biyokütle kullanımlarına öncelik verilmesi yönünde acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Yayınlandı: 04.11.2023

Çeşitli AÇA değerlendirmelerinde, çevre ile refah arasındaki bağlantı çok açık bir şekilde ortaya konuyor. Geçmiş yıllarda sağlanan ilerlemelere rağmen, kirlilik ve diğer çevresel riskler, Avrupa'da insan sağlığına zarar vermeye devam ediyor. Bununla birlikte, çevremizin durumunu iyileştirmek ve iklim değişikliğinin zararlarını hafifletmek hem doğrudan hem de dolaylı olarak herkes için fayda sağlayabilir.

Katalog tarama

Belge İşlemleri