neste
forrige
elementer

Nyheter

Presserende behov for å vurdere hvordan biomasse best kan brukes i Europa

Endre språk
Nyheter Publisert 30.01.2024 Sist endret 01.02.2024
1 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
Topics:
Det er økende og konkurrerende krav til bruk av biomasse i EU. Det brukes til biobaserte produkter innen sektorer som bygg, energi, transport og møbel- og tekstilproduksjon, men også til naturvern og karbonlagring. Rapporten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som publiseres i dag, understreker det presserende behovet for å prioritere bruk av biomasse på grunn av de ulike rollene biomasse spiller for EUs grønne giv og den potensielle mangelen på biomasseforsyning i fremtiden.

EEA-rapporten ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU ’ tar for seg hvordan biomasse kan hjelpe oss med nå klima- og miljømål, og hvordan klimaendringer vil kunne påvirke EUs biomasseproduksjon innen landbruk og skogbruk. Rapporten drøfter også viktige synergier og avveininger med hensyn til bruk av biomasse for ulike politiske målsetninger.

Hovedutfordringen som EEA-rapporten peker på, er at EUs politiske målsettinger stiller konkurrerende krav til europeisk biomasse fra landbruk og skogbruk, samtidig som tilgangen på biomasse er begrenset av landareal, vegetasjonsvekst, klimaendringer og global handel.

EEA-rapporten understreker at det er et presserende behov for å ta beslutninger om biomasseforvaltning i Europa, for oppfyllelse av miljø- og klimamål innen 2030 og 2050. Det kreves beslutninger for å reversere de negative trendene innen økosystemhelse samt for å øke karbonsluk for oppfyllelse av klimamålene. For å oppnå resultater innen 2030 og 2050 er det allerede nå nødvendig med politiske tiltak innen arealforvaltning, særlig knyttet til skogbruk og landbruk.

Umiddelbare politiske tiltak som svar på EEA-rapporten inkluderer å spesifisere hvordan naturvern og karbonlagring kan kombineres med biomasseproduksjon på en måte som sikrer at økende bruk av biomasse ikke fører til uholdbar praksis i og utenfor EU, og som stimulerer til en mer sirkulær og komplett bruk av biomasse. Hvilke biomasseråstoffer og -produkter som skal prioriteres, og for hvilke formål, må vurderes nøye opp mot de økonomiske og samfunnsmessige kostnadene, samt i lys av miljø- og klimapåvirkning.

Anbefalt litteratur: Rapport fra EU-kommisjonens felles forskningssenter 'Biomass production, supply, uses and flows in the European Union'.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tagger

arkivert under:
arkivert under: biomass
Dokumenter handlinger