li jmiss
preċedenti
punti

News

Ħtieġa urġenti li jiġi kkunsidrat il-mod kif l-aħjar tintuża l-bijomassa fl-Ewropa

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 30 Jan 2024 Mibdul l-aħħar 01 Feb 2024
2 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
Hemm domandi dejjem akbar u kompetittivi għall-użu tal-bijomassa fl-UE, l-użu tagħha għal prodotti b’bażi bijoloġika f’setturi bħall-kostruzzjoni, l-enerġija, it-trasport, l-għamara u l-industriji tat-tessuti, iżda wkoll li tiġi riżervata għall-konservazzjoni tan-natura u s-sekwestru tal-karbonju. Ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum, jenfasizza li hemm ħtieġa urġenti li jiġu prijoritizzati l-użi tal-bijomassa minħabba rwoli differenti previsti għall-bijomassa fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u minħabba n-nuqqas potenzjali ta’ provvista tal-bijomassa fil-futur.

Ir-rapport tal-EEA ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU (Il-kobba Ewropea tal-bijomassa – Sfidi, opportunitajiet u kompromessi fir-rigward tal-produzzjoni u l-użu tal-bijomassa fl-UE) iħares lejn kif il-bijomassa tista’ tgħinna nilħqu l-objettivi klimatiċi u ambjentali tagħna, u kif it-tibdil fil-klima jista’ jaffettwa l-produzzjoni tal-bijomassa tal-UE fis-setturi tal-agrikoltura u tal-foresti. Ir-rapport jiddiskuti wkoll sinerġiji u kompromessi ewlenin fl-użu tal-bijomassa għal objettivi ta’ politika differenti.

L-isfida ewlenija enfasizzata mir-rapport tal-EEA hija li l-objettivi tal-politika tal-UE għandhom domandi li jikkompetu ma’ xulxin għall-bijomassa Ewropea li tiġi mill-agrikoltura u l-forestrija, filwaqt li l-provvista tagħha tibqa’ limitata miż-żona ta’ art, it-tkabbir tal-veġetazzjoni, il-klima li qed tinbidel u l-kummerċ globali.

Ir-rapport tal-EEA jenfasizza li hemm ħtieġa urġenti li jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni tal-bijomassa fl-Ewropa biex jintlaħqu l-għanijiet ambjentali u klimatiċi sal-2030 u l-2050. Huma meħtieġa deċiżjonijiet biex jitreġġgħu lura x-xejriet negattivi fis-saħħa tal-ekosistemi kif ukoll biex jiżdiedu l-bjar tal-karbonju biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi. Biex jinkisbu r-riżultati sal-2030 u l-2050, l-interventi ta’ politika rigward il-ġestjoni tal-art, speċjalment dawk li jaffettwaw il-foresti u l-agrikoltura, issa diġà huma meħtieġa.

Reazzjonijiet ta’ politika immedjati mqajma mir-rapport tal-EEA jinkludu l-ispeċifikazzjoni tal-mod kif il-protezzjoni tan-natura u s-sekwestru tal-karbonju jistgħu jiġu kkombinati mal-produzzjoni tal-bijomassa, l-iżgurar li ż-żieda fl-użu tal-bijomassa ma twassalx għal prattiki mhux sostenibbli fl-UE u barra mill-UE, u t-titjib ta’ użu aktar ċirkolari u kaskata tal-bijomassa. Liema materja prima u prodotti tal-bijomassa għandhom jiġu prijoritizzati, u għal liema skopijiet, jeħtieġ li jiġu evalwati bir-reqqa skont il-kostijiet ekonomiċi u soċjetali u skont l-impatti ambjentali u klimatiċi.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: biomass
Dokument ta’ Azzjonijiet