li jmiss
preċedenti
punti

Titjib fit-tibdil tal-klima

Skont rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum, it-tibdil fil-klima qed jaggrava l-għargħar, in-nixfiet u qed inaqqas il-kwalità tal-ilma, u qed jikkawża theddida dejjem akbar għas-saħħa tagħna. L-implimentazzjoni rapida u koordinazzjoni aħjar tal-isforzi mill-gvernijiet, l-awtoritajiet tal-ilma u l-fornituri tal-kura tas-saħħa huma meħtieġa b’mod urġenti għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatti fuq is-saħħa.

L-Ewropa hija l-kontinent li qed jisħon bl-aktar mod mgħaġġel fid-dinja, u r-riskji klimatiċi qed jheddu s-sigurtà tal-enerġija u tal-ikel tagħha, l-ekosistemi, l-infrastruttura, ir-riżorsi tal-ilma, l-istabbiltà finanzjarja, u s-saħħa tan-nies. Skont il-valutazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikata llum, ħafna minn dawn ir-riskji diġà laħqu livelli kritiċi u jistgħu jsiru katastrofiċi mingħajr azzjoni urġenti u deċiżiva.

Hemm domandi dejjem akbar u kompetittivi għall-użu tal-bijomassa fl-UE, l-użu tagħha għal prodotti b’bażi bijoloġika f’setturi bħall-kostruzzjoni, l-enerġija, it-trasport, l-għamara u l-industriji tat-tessuti, iżda wkoll li tiġi riżervata għall-konservazzjoni tan-natura u s-sekwestru tal-karbonju. Ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum, jenfasizza li hemm ħtieġa urġenti li jiġu prijoritizzati l-użi tal-bijomassa minħabba rwoli differenti previsti għall-bijomassa fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u minħabba n-nuqqas potenzjali ta’ provvista tal-bijomassa fil-futur.

Ibbrawżja l-katalgu

Dokument ta’ Azzjonijiet