li jmiss
preċedenti
punti

Titjib fit-tibdil tal-klima

Hemm domandi dejjem akbar u kompetittivi għall-użu tal-bijomassa fl-UE, l-użu tagħha għal prodotti b’bażi bijoloġika f’setturi bħall-kostruzzjoni, l-enerġija, it-trasport, l-għamara u l-industriji tat-tessuti, iżda wkoll li tiġi riżervata għall-konservazzjoni tan-natura u s-sekwestru tal-karbonju. Ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum, jenfasizza li hemm ħtieġa urġenti li jiġu prijoritizzati l-użi tal-bijomassa minħabba rwoli differenti previsti għall-bijomassa fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u minħabba n-nuqqas potenzjali ta’ provvista tal-bijomassa fil-futur.

L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra naqsu bi tnejn fil-mija s-sena l-oħra fl-Unjoni Ewropea kollha, meta mqabbla mal-livelli tal-2021 skont l-istimi fir-rapport l-aktar reċenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “Xejriet u Projezzjonijiet” ippubblikat illum. Madankollu, minkejja l-kisbiet li saru fit-tnaqqis tal-emissjonijiet, fl-enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza enerġetika, ir-rapport iwissi li hija meħtieġa b’mod urġenti azzjoni aċċellerata biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-UE dwar il-klima u l-enerġija.

Iċ-ċentri urbani tal-Ewropa joffru opportunitajiet għaċ-ċittadini biex jipproduċu enerġija rinnovabbli bħala prosumaturi skont it-tgħarrif tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum. L-ibliet jistgħu jkollhom rwol ewlieni fil-bidla tal-Ewropa lejn futur b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. L-iffaċilitar tal-prosum urban jista’ jgħin iħaffef dan il-proċess.

Ibbrawżja l-katalgu

Dokument ta’ Azzjonijiet