następne
poprzednie
pozycje

Aktualności

Pilna konieczność przemyślenia, jak najlepiej wykorzystać biomasę w Europie

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2024-01-30 Ostatnio modyfikowane 2024-02-01
2 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
Potrzeby w zakresie wykorzystania biomasy w UE rosną i konkurują ze sobą. Używa się jej do wytwarzania bioproduktów np. w budownictwie, energetyce, transporcie, przemyśle meblarskim i tekstylnym, ale także do ochrony przyrody i sekwestracji dwutlenku węgla. W opublikowanym dziś raporcie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) podkreślono, że istnieje pilna potrzeba ustalenia priorytetów w zakresie wykorzystania biomasy ze względu na różne role przewidziane dla niej w Europejskim Zielonym Ładzie oraz z powodu potencjalnego niedoboru dostaw biomasy w przyszłości.

W raporcie EEA pt. ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and-off-offs towards biomass production and use in the EU” [Europejska łamigłówka z biomasą – wyzwania, możliwości i kompromisy związane z produkcją i wykorzystaniem biomasy w UE] ’ – przeanalizowano, w jaki sposób biomasa może pomóc nam osiągnąć cele klimatyczne i środowiskowe oraz jak zmiana klimatu może wpłynąć na produkcję biomasy w UE w sektorach rolnym i leśnym. W raporcie omówiono również kluczowe synergie i kompromisy w zakresie wykorzystania biomasy na potrzeby realizacji różnych celów polityki.

Głównym wyzwaniem, na które zwrócono uwagę w raporcie EEA, jest to, że cele polityki UE mają konkurujące ze sobą zapotrzebowanie na europejską biomasę, która pochodzi z rolnictwa i leśnictwa, a jej podaż pozostaje ograniczona ze względu na powierzchnię gruntów, wzrost roślinności, zmieniający się klimat i światowy handel.

W raporcie EEA podkreślono, że istnieje pilna konieczność podjęcia decyzji dotyczących zarządzania biomasą w Europie, aby osiągnąć cele środowiskowe i klimatyczne do 2030 i 2050 r. Trzeba podjąć decyzje prowadzące do odwrócenia negatywnych tendencji w zakresie zdrowia ekosystemów, a także zwiększenia pochłaniaczy dwutlenku węgla, aby te cele zrealizować. Osiągnięcie tych wyników do 2030 i 2050 r. wymaga przeprowadzenia już teraz interwencji politycznych w zakresie zarządzania gruntami, zwłaszcza powierzchniami lasów i terenami rolniczymi.

Natychmiastowe działania polityczne sformułowane w raporcie EEA obejmują określenie, w jaki sposób można połączyć ochronę przyrody i sekwestrację dwutlenku węgla z produkcją biomasy, zapewnienie, że coraz większe wykorzystanie biomasy nie prowadzi do niezrównoważonych praktyk w UE i poza nią oraz poprawę bardziej cyrkularnego i kaskadowego wykorzystania biomasy. Jakie surowce i produkty z biomasy mają być traktowane priorytetowo oraz do jakich celów – należy to starannie ocenić pod kątem kosztów gospodarczych i społecznych, a także wpływu na środowisko i klimat.

Więcej informacji Raport Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej 'Biomass production, supply, uses and flowers in the European Union' („Produkcja, dostawy, zastosowania i przepływy biomasy w Unii Europejskiej”).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagi

w kategorii:
w kategorii: biomass
Akcje Dokumentu