nästa
föregående
poster

Nyheter

Frågan om hur biomassa bäst kan användas i Europa brådskar

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2024-01-30 Senast ändrad 2024-02-01
2 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
Det finns ett ökande krav på att använda biomassa i EU, som medför konkurrens mellan användning av biomassa för biobaserade produkter inom sektorer som byggnads-, energi-, transport-, möbel- och textilindustrin, och att låta biomassa stå oberörd för att bevara naturen och binda koldioxid ur atmosfären. I Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport, som offentliggörs i dag, betonas att det finns ett akut behov av att prioritera bland de olika roller som den europeiska gröna given förutser för användning av biomassa, framför allt eftersom det kan bli brist på biomassa i framtiden.

I EEA:s rapport ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU ’ (det europeiska biomassapusslet – utmaningar, möjligheter och avvägningar kring produktion och användning av biomassa i EU) undersöks hur biomassa kan hjälpa oss att nå våra klimat- och miljömål och hur klimatförändringen kan påverka EU:s produktion av biomassa inom jordbruks- och skogsbrukssektorn. I rapporten diskuteras också centrala synergier och avvägningar i användningen av biomassa för att uppnå olika politiska mål.

Den främsta utmaningen som lyfts fram i EEA:s rapport är att ett flertal av EU:s politiska mål har olika krav på europeisk biomassa från jord- och skogsbruk, medan tillgången fortfarande begränsas av landareal, vegetationstillväxt, klimatförändring och global handel.

I rapporten betonas det brådskande behovet att fatta beslut om förvaltning och användning av biomassa i Europa för att uppnå miljö- och klimatmålen framtill 2030 och 2050. Dessa beslut är centrala för att svänga påde negativa miljötrenderna och öka kolsänkorna som hjälper oss att uppnå klimatmålen. För att nå resultat senast 2030 och 2050 behövs redan nu politiska besult för markförvaltning, särskilt sådana som påverkar skogar och jordbruk.

De omedelbara politiska åtgärderna som EEA:s rapport lyfter fram är behovet att specificera hur vi kan bevara naturen och binda koldioxid ur atmosfären samtidigt som vi producerar biomassa, att försäkra att ökad användning av biomassa inte leder till ohållbara metoder i och utanför EU, samt att förstärka cirkulär och upprepad återanvändning av biomassa. Vilka råvaror och produkter av biomassa som skall prioriteras, och för vilka ändamål, måste övervägas noga mot de ekonomiska och samhälleliga kostnaderna samt mot miljö- och klimateffekterna.

Mer läsning: Rapporten från Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum, 'Biomass production, supply, uses and flows in the European Union (Produktion, tillgång, användning och flödeav biomassa i Europeiska unionen).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under biomass
Dokumentåtgärder