næste
forrige
emner

Nyheder

Det store spørgsmål: Hvordan udnytter vi biomasse bedst i Europa?

Skift sprog
Nyheder Udgivet 30/01 2024 Sidst ændret 01/02 2024
1 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
Der stilles stadigt større og ofte modstridende krav til anvendelsen af biomasse i EU – som biobaserede produkter bl.a. i bygge-, energi- og transportsektoren og i møbel- og tekstilindustrien, men også til naturbeskyttelse og kulstofbinding. Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) rapport, der offentliggøres i dag, understreger det presserende behov for at prioritere de forskellige anvendelser af biomasse, som påtænkt i den europæiske grønne pagt (European Green Deal), og at foregribe en eventuel mangel på biomasse i fremtiden.

EEA's rapport ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU ’ ser på, hvordan biomasse kan hjælpe os med at nå vores klima- og miljømål, og hvordan klimaforandringer kan påvirke EU's biomasseproduktion i landbruget og skovbrugssektoren. I rapporten drøftes også vigtige synergier og kompromiser i forbindelse med anvendelsen af biomasse for at nå forskellige politiske mål.

Den største udfordring, som fremhæves i EEA's rapport, er at EU's politiske mål rummer indbyrdes modstridende krav vedrørende europæisk biomasse fra både landbruget og skovbruget, men at forsyningen fortsat begrænses af landareal, vegetationsvækst, klimaforandringer og global handel.

EEA's rapport understreger det presserende behov for at tage stilling til forvaltningen af biomasse i Europa, så miljø- og klimamålene for 2030 og 2050 kan nås. Det er nødvendigt for at vende de negative tendenser med hensyn til økosystemernes sundhed og for at øge kulstofdrænene, og det er en forudsætning for overhovedet at nå klimamålene. For at opnå resultater inden 2030 og 2050 er der allerede nu behov for arealforvaltningspolitikker, der navnlig er rettet mod landbruget og skovbruget.

Umiddelbare politiktiltag, som nævnes i EEA's rapport, er bl.a. at fastlægge, hvordan naturbeskyttelse og kulstofbinding kan kombineres med biomasseproduktion, sådan at det sikres, at øget anvendelse af biomasse ikke fører til ikkebæredygtig praksis i og uden for EU. Andre politiktiltag vedrører opnåelsen af en mere cirkulær kaskadeanvendelse af biomasse. Hvilke biomasseråmaterialer og -produkter, der skal prioriteres – og til hvilke formål – skal nøje evalueres i forhold til de økonomiske og samfundsmæssige omkostninger og i forhold til miljø- og klimapåvirkningerne.

Supplerende læsning: Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenters rapport  'Biomass production, supply, uses and flows in the European Union".

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under biomass
Handlinger