næste
forrige
emner

Afbødning af klimaændringer

Der stilles stadigt større og ofte modstridende krav til anvendelsen af biomasse i EU – som biobaserede produkter bl.a. i bygge-, energi- og transportsektoren og i møbel- og tekstilindustrien, men også til naturbeskyttelse og kulstofbinding. Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) rapport, der offentliggøres i dag, understreger det presserende behov for at prioritere de forskellige anvendelser af biomasse, som påtænkt i den europæiske grønne pagt (European Green Deal), og at foregribe en eventuel mangel på biomasse i fremtiden.

Drivhusgasemissionerne faldt med to procent sidste år i hele EU sammenlignet med 2021-niveauet ifølge beregninger i den seneste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), "Trends and Projections", der blev offentliggjort i dag. Men på trods af de fremskridt der er gjort, med hensyn til emissionsreduktionerne, vedvarende energi og energieffektivitet, minder rapporten om, at der er et presserende behov for en fremskyndet indsats for at nå EU's ambitiøse klima- og energimål.

Europas byområder gør det muligt for borgerne at producere vedvarende energi som prosumere ifølge en briefing fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag. Byerne kan spille en stor rolle i Europas udvikling frem mod et samfund med mindre udledning. Ved at fremme bymæssig prosumtion, kan denne proces fremskyndes.

Browse katalog

Handlinger