næste
forrige
emner

Afbødning af klimaændringer

Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som blev offentliggjort i dag, forværrer klimaforandringerne oversvømmelser og tørke og forringer vandkvaliteten, hvilket udgør en stigende trussel mod vores sundhed. Der er et presserende behov for hurtigere implementering og bedre koordinering af regeringernes, vandmyndighedernes og sundhedsudbydernes indsats for at forebygge og mindske sundhedsvirkningerne.

Europa er det kontinent i verden, der opvarmes hurtigst, og risici forbundet med klimaforandringer truer energi- og fødevaresikkerhed, økosystemer, infrastruktur, vandressourcer, finansielle stabilitet og folkesundhed. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) analyse, der blev offentliggjort i dag, er mange af disse risici allerede på et kritisk niveau og kan blive katastrofale, hvis ikke der sættes ind hurtigt.

Der stilles stadigt større og ofte modstridende krav til anvendelsen af biomasse i EU – som biobaserede produkter bl.a. i bygge-, energi- og transportsektoren og i møbel- og tekstilindustrien, men også til naturbeskyttelse og kulstofbinding. Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) rapport, der offentliggøres i dag, understreger det presserende behov for at prioritere de forskellige anvendelser af biomasse, som påtænkt i den europæiske grønne pagt (European Green Deal), og at foregribe en eventuel mangel på biomasse i fremtiden.

Browse katalog

Handlinger