volgende
vorige
items

Nieuws

Nadenken over optimaal gebruik van biomassa in Europa is hard nodig

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 30-01-2024 Laatst gewijzigd 01-02-2024
1 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
In de EU is er een toenemende en concurrerende vraag naar biomassa, die wordt gebruikt voor biogebaseerde producten in sectoren zoals de bouw, energie, transport, meubel- en textielindustrie, maar ook voor natuurbehoud en koolstofvastlegging. In het vandaag gepubliceerde verslag van het Europees Milieuagentschap (EEA) wordt benadrukt dat er dringend prioriteiten moeten worden gesteld voor het gebruik van biomassa vanwege de verschillende functies die biomassa in de Europese Green Deal moet gaan vervullen en vanwege een dreigend tekort aan biomassa in de toekomst.

In dit EEA-verslag, getitled ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU ’, wordt geanalyseerd hoe biomassa kan helpen onze klimaat- en milieudoelstellingen te halen en hoe klimaatverandering de productie van biomassa in de landbouw- en de bosbouw in de EU zou kunnen beïnvloeden. In het verslag worden ook de belangrijkste synergieën en compromissen bij het gebruik van biomassa voor verschillende beleidsdoelstellingen besproken.

De belangrijkste uitdaging die in het EMA-verslag naar voren komt, is dat de EU-beleidsdoelstellingen concurrerende eisen stellen aan Europese biomassa die afkomstig is van de land- en bosbouw, terwijl het aanbod beperkt blijft door factoren als landoppervlak, geteelde gewassen, veranderend klimaat en wereldwijde handel.

Het EEA-verslag benadrukt dat er dringend besluiten moeten worden genomen over het beheer van biomassa in Europa om de milieu- en klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 te kunnen halen. Er moeten beslissingen worden genomen om de negatieve trends in de gezondheid van ecosystemen om te buigen en koolstofputten te vergroten om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Om uiterlijk in 2030 en 2050 resultaten te kunnen boeken, zijn nu al beleidsinterventies op het gebied van landbeheer nodig, vooral als het gaat om bossen en landbouw.

Tot de onmiddellijke beleidsmaatregelen die in het EMA-verslag worden genoemd, behoren het verduidelijken hoe natuurbehoud en koolstofvastlegging kunnen worden gecombineerd met de productie van biomassa, het waarborgen dat toenemend gebruik van biomassa niet leidt tot niet-duurzame praktijken in de EU en daarbuiten, en het verbeteren van een meer circulair gebruik en cascadering van biomassa. Welke biomassagrondstoffen en -producten prioriteit moeten krijgen, en voor welke doeleinden, moet zorgvuldig worden afgewogen tegen de economische en maatschappelijke kosten en tegen de gevolgen voor het milieu en het klimaat.

Aanbevolen literatuur: Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie, 'Biomass production, supply, uses and flows in the European Union'.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: biomass
Documentacties