Beperking van de klimaatverandering

Taal wijzigen:

De klimaatverandering vindt nu al plaats: temperaturen stijgen, neerslagpatronen veranderen, gletsjers en sneeuw smelten en het wereldgemiddelde zeeniveau stijgt. Hoogstwaarschijnlijk wordt de opwarming grotendeels veroorzaakt door de waargenomen toename van concentraties broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van uitstoot die veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten. Om de klimaatverandering te beperken moeten we deze uitstoot terugdringen of voorkomen. Meer

Bladeren door catalogus

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons