nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Steidzama nepieciešamība apsvērt, kā vislabāk izmantot biomasu Eiropā

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 30.01.2024 Pēdējās izmaiņas 01.02.2024
2 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
ES pieaug un konkurē pieprasījums pēc biomasas izmantošanas, izmantojot to biobāzētiem produktiem tādās nozarēs kā būvniecība, enerģētika, transports, mēbeļu ražošana un tekstilrūpniecība, kā arī pārstrādājot to dabas aizsardzībai un oglekļa sekvestrēšanai. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā uzsvērts, ka ir steidzami jānosaka biomasas lietojumi, jo biomasai Eiropas zaļajā kursā ir paredzētas dažādas lomas un nākotnē varētu trūkt biomasas piedāvājuma.

EVA ziņojumā ‘ Eiropas biomasas izmantošanas dilemma — problēmas, iespējas un kompromisi saistībā ar biomasas ražošanu un lietojumu ES ’ ir aplūkots, kā biomasa var palīdzēt mums sasniegt mūsu klimata un vides mērķus un kā klimata pārmaiņas varētu ietekmēt ES biomasas ražošanu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs. Ziņojumā ir aplūkotas arī galvenās sinerģijas un kompromisi biomasas lietojumam dažādu politikas mērķu sasniegšanai.

EVA ziņojumā uzsvērtais galvenais izaicinājums ir tas, ka ES politikas mērķiem ir konkurējošs pieprasījums pēc Eiropas biomasas, ko iegūst no lauksaimniecības un mežsaimniecības, bet tās piedāvājumu joprojām ierobežo zemes platība, veģetācijas pieaugums, klimata pārmaiņas un globālā tirdzniecība.

EVA ziņojumā uzsvērts, ka ir steidzami jāpieņem lēmumi par biomasas apsaimniekošanu Eiropā, lai līdz 2030. un 2050. gadam sasniegtu vides un klimata mērķus. Ir jāpieņem lēmumi, lai apturētu negatīvās tendences ekosistēmu veselības jomā, kā arī lai palielinātu oglekļa piesaistītājsistēmas klimata mērķu sasniegšanai. Lai sasniegtu rezultātus līdz 2030. un 2050. gadam, jau tagad ir nepieciešami politikas pasākumi zemes apsaimniekošanas jomā, jo īpaši tie, kas ietekmē mežus un lauksaimniecību.

Tūlītējās politikas atbildes pasākumi, kas minēti EVA ziņojumā, ietver norādi par to, kā dabas aizsardzību un oglekļa sekvestrēšanu var apvienot ar biomasas ražošanu, nodrošinot, ka biomasas plašāka izmantošana neizraisa neilgtspējīgas prakses ES un ārvalstīs, un uzlabojot biomasas apritīgāku un kaskādes veida izmantošanu. Ir rūpīgi jāizvērtē, kādām biomasas izejvielām un produktiem un kādiem mērķiem jāpiešķir prioritāte, ņemot vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, kā arī ietekmi uz vidi un klimatu.

Plašāka informācija Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ziņojums 'Biomasas ražošana, piegāde, lietojumi un plūsmas Eiropas Savienībā'.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: biomass
Dokumentu darbības