nākamais
iepriekšējais
temati

Klimata pārmaiņu samazināšana

Eiropa ir visstraujāk sasilstošais kontinents pasaulē, un klimata riski apdraud tās energoapgādes drošību un nodrošinājumu ar pārtiku, ekosistēmas, infrastruktūru, ūdens resursus, finanšu stabilitāti un cilvēku veselību. Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) novērtējumu daudzi no šiem riskiem jau ir sasnieguši kritisku līmeni un var kļūt katastrofāli bez steidzamas un izlēmīgas rīcības.

ES pieaug un konkurē pieprasījums pēc biomasas izmantošanas, izmantojot to biobāzētiem produktiem tādās nozarēs kā būvniecība, enerģētika, transports, mēbeļu ražošana un tekstilrūpniecība, kā arī pārstrādājot to dabas aizsardzībai un oglekļa sekvestrēšanai. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā uzsvērts, ka ir steidzami jānosaka biomasas lietojumi, jo biomasai Eiropas zaļajā kursā ir paredzētas dažādas lomas un nākotnē varētu trūkt biomasas piedāvājuma.

Saskaņā ar šodien publicētajām aplēsēm jaunākajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā “Tendences un prognozes” siltumnīcefekta gāzu emisijas pagājušajā gadā visā Eiropas Savienībā samazinājās par 2 %, salīdzinot ar 2021. gada līmeni. Tomēr, neraugoties uz sasniegumiem emisiju samazināšanas, atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā, ziņojumā ir izteikts brīdinājums par steidzamu rīcību, lai sasniegtu ES vērienīgos mērķus klimata un enerģētikas jomā.

Publicēts: 04.11.2023

Vairāki EVA novērtējumi ļoti skaidri parāda saikni starp vidi un labklājību. Neraugoties uz pēdējās desmitgadēs panākto progresu, piesārņojums un citi vides riski joprojām kaitē Eiropas iedzīvotāju veselībai, savukārt vides stāvokļa uzlabošana un klimata pārmaiņu mazināšana var sniegt gan tiešu, gan netiešu labumu ikvienam Eiropas iedzīvotājam.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības