nākamais
iepriekšējais
temati

Klimata pārmaiņu samazināšana

Siltumnīcefekta gāzu emisijas un enerģijas patēriņš 2021. gadā palielinājās galvenokārt saistībā ar Eiropas atveseļošanos pēc pandēmijas - to liecina jaunākais ziņojums “Tendences un prognozes”, ko šodien publicējusi Eiropas Vides aģentūra (EVA). Lielākā daļa ES dalībvalstu ir sekmīgi sasniegušas ES 2020. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus un tagad pievērš lielāku uzmanību klimatneitralitātei, vienlaikus risinot arī pašreizējās energoapgādes krīzes jautājumus. Lai sasniegtu vērienīgākos 2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus, nāksies vairāk nekā divkāršot ikgadējo progresu, ieviešot atjaunojamos energoresursus un samazinot enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības