następne
poprzednie
pozycje

Zapobieganie skutkom zmian klimatu

Potrzeby w zakresie wykorzystania biomasy w UE rosną i konkurują ze sobą. Używa się jej do wytwarzania bioproduktów np. w budownictwie, energetyce, transporcie, przemyśle meblarskim i tekstylnym, ale także do ochrony przyrody i sekwestracji dwutlenku węgla. W opublikowanym dziś raporcie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) podkreślono, że istnieje pilna potrzeba ustalenia priorytetów w zakresie wykorzystania biomasy ze względu na różne role przewidziane dla niej w Europejskim Zielonym Ładzie oraz z powodu potencjalnego niedoboru dostaw biomasy w przyszłości.

Emisje gazów cieplarnianych spadły w ubiegłym roku o dwa procenty w całej Unii Europejskiej w porównaniu z poziomami z 2021 r., zgodnie z szacunkami zawartymi w opublikowanym dziś najnowszym sprawozdaniu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Trendy i prognozy”. Pomimo osiągnięć w zakresie redukcji emisji oraz w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w sprawozdaniu zwrócono jednak uwagę, że pilnie potrzebne są przyspieszone działania pozwalające osiągnąć ambitne cele UE w zakresie klimatu i energii.

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), europejskie ośrodki miejskie oferują obywatelom możliwości wytwarzania energii odnawialnej jako prosumentom. Miasta mogą odegrać kluczową rolę w przejściu Europy na niskoemisyjną przyszłość. Proces ten mogą przyspieszyć ułatwienia w zakresie miejskiej prosumpcji.

Opublikowane: 2023-11-07

W kilku ocenach EEA związek między środowiskiem a dobrostanem jest bardzo wyraźny. Pomimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach zanieczyszczenie i inne ryzyka środowiskowe nadal szkodzą zdrowiu ludzi w Europie, podczas gdy poprawa stanu naszego środowiska i łagodzenie zmiany klimatu może przynieść zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie korzyści dla wszystkich w Europie.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu